Skip to main content

Bredeschool – Cultuurcoach

By 21 december 2021juni 2nd, 2023Nieuws

Bredeschool 2022
In 2022 zijn we actief geweest op 3 scholen. Net als in 2021 bestonden de lessen dit jaar niet uit clusters van verschillende scholen maar had iedere school apart Bredeschool lessen.

Cultuurcoach 2022
Het project Cultuurcoach heeft als doel om kinderen met een afstand tot kunst en cultuur te bereiken, om cultuureducatie op scholen te verdiepen en te verbreden en om de doorstroom van leerlingen naar het naschoolse cultuureducatie aanbod te vergroten. Cultuurcoaches vergroten de kansen van kinderen en jongeren om zowel tijdens als na school actief met kunst en cultuur in alle kunstdisciplines in aanraking te komen en dragen daarmee bij aan kansengelijkheid. De afgelopen drie jaar zijn het fantastische team van cultuurcoaches samen met OBS de Schakel, SBO Professor Dumont School, van Koetsveld School en SBO HKC de Wereldboom de uitdaging aangegaan om de positie van cultuurcoach zowel vorm te geven als te implementeren. In 2022 lag het accent op het verdiepen van de methode theater zonder taal,  geïnspireerd op de Open Theatre methode.  Een intensief ontwikkeltraject.

 

2021

Bredeschool
In 2021 zijn we actief geweest op 9 scholen. Door de Covid maatregelen op de scholen bestonden de lessen dit jaar niet uit clusters van verschillende scholen maar had iedere school apart Bredeschool lessen. Ondanks dat een aantal lessen eerder gestopt is door nieuwe Coronamaatregelen, heeft het grootste deel van de lessen gewoon plaats kunnen vinden.

 Cultuurcoach
Het project pilot Cultuurcoach 2020-2021 had als doel om kinderen met een afstand tot kunst en cultuur te bereiken, om cultuureducatie op scholen te verdiepen en te verbreden en om de doorstroom van leerlingen naar het naschoolse cultuureducatie aanbod te vergroten. Cultuurcoaches vergroten de kansen van kinderen en jongeren om zowel tijdens als na school actief met kunst en cultuur in alle kunstdisciplines in aanraking te komen en dragen daarmee bij aan kansengelijkheid. Omdat cultuurcoaches als onderwijs bevoegde kunstvakdocenten in alle disciplines zelfstandig voor de klas staan, dragen ze bij aan de werkdrukvermindering in het onderwijs.

In deze pilot zijn wij actief geweest op 4 scholen. Het niveau van deze scholen varieert van regulier onderwijs met speciale aandacht tot cluster 3 ZMLK.

Het team van docenten dat is samengesteld is een intensief traject met elkaar ingegaan. Zij hebben kwartaal bijeenkomsten waarin ze met elkaar de plussen en minnen bespreken, elkaar inspireren en ontwikkelingen in het beroepsveld bespreken. Daarnaast gaan ze met elkaar een opleidingstraject in voor een specialisatie lesgeven in het speciaal onderwijs. Deze opleiding is geïnitieerd door JTSZO en wordt uitgevoerd door Plein C. Inmiddels is onze aanvraag voor een vervolg 2022-2024 gehonoreerd en zullen we de lessen op deze scholen kunnen voortzetten en verdiepen.