Skip to main content

Bredeschool – Cultuurcoach- Workshops

By 21 december 2021juni 21st, 2022Nieuws

Bredeschool

In 2021 zijn we actief geweest op 9 scholen. Door de Covid maatregelen op de scholen bestonden de lessen dit jaar niet uit clusters van verschillende scholen maar had iedere school apart Bredeschool lessen. Ondanks dat een aantal lessen eerder gestopt is door nieuwe Coronamaatregelen, heeft het grootste deel van de lessen gewoon plaats kunnen vinden.

 

Cultuurcoach
Het project pilot Cultuurcoach 2020-2021 had als doel om kinderen met een afstand tot kunst en cultuur te bereiken, om cultuureducatie op scholen te verdiepen en te verbreden en om de doorstroom van leerlingen naar het naschoolse cultuureducatie aanbod te vergroten. Cultuurcoaches vergroten de kansen van kinderen en jongeren om zowel tijdens als na school actief met kunst en cultuur in alle kunstdisciplines in aanraking te komen en dragen daarmee bij aan kansengelijkheid. Omdat cultuurcoaches als onderwijs bevoegde kunstvakdocenten in alle disciplines zelfstandig voor de klas staan, dragen ze bij aan de werkdrukvermindering in het onderwijs.

In deze pilot zijn wij actief geweest op 4 scholen. Het niveau van deze scholen varieert van regulier onderwijs met speciale aandacht tot cluster 3 ZMLK.

Het team van docenten dat is samengesteld is een intensief traject met elkaar ingegaan. Zij hebben kwartaal bijeenkomsten waarin ze met elkaar de plussen en minnen bespreken, elkaar inspireren en ontwikkelingen in het beroepsveld bespreken. Daarnaast gaan ze met elkaar een opleidingstraject in voor een specialisatie lesgeven in het speciaal onderwijs. Deze opleiding is geïnitieerd door JTSZO en wordt uitgevoerd door Plein C. Inmiddels is onze aanvraag voor een vervolg 2022-2024 gehonoreerd en zullen we de lessen op deze scholen kunnen voortzetten en verdiepen.

 

Workshops

Door een groot docententekort zijn er op een paar scholen initiatieven ontstaan om deze tekorten op te vullen met workshops om leerlingen niet naar huis te hoeven sturen. Zo heeft Basisschool Nellestein talentdagen, een hele dag per week waarin leerlingen creatieve vakken krijgen die gegeven worden door cultuur- en sportaanbieders. JTSZO verzorgt daar gedurende een heel schooljaar de theaterlessen.

Een zelfde soort talentklassen zijn ook, het grootste deel van het schooljaar,  op basisschool de Ster gegeven.

Op basisschool de Knotwilg hebben wij meerdere blokken theaterlessen gegeven, gekoppeld aan de taalmethode van de school. In deze lessen worden de taallessen van de school verdiept d.m.v. theater.