Stichting

Jeugdtheaterschool

Zuidoost

De Jeugdtheaterschool Zuidoost (JTSZO) biedt een creatief podium voor jonge bewoners van Amsterdam Zuidoost en omstreken. Als basis dienen de geuren, kleuren, talenten, smaken, talen, rituelen, normen en waarden uit de wijk. Het doel van de school is om zo veel mogelijk kinderen in aanraking te brengen met theater en dans, zodat zij hun creativiteit verder kunnen ontwikkelen en Amsterdam verzekerd is van toekomstbestendige bewoners en kunstenaars. De samensmelting van vele culturele perspectieven die de deelnemers en werknemers van de JTSZO in zich dragen, maken van de JTSZO een inclusieve organisatie. JTSZO dient daarbij als voorbeeld voor andere kunst educatieve organisaties.

Jeugdtheaterschool Zuidoost, opgericht in 1999, staat voor de persoonlijke ontwikkeling van 2 tot 19-jarigen in Amsterdam Zuidoost op het gebied van theater en dans. JTSZO is laagdrempelig maar ambitieus, en biedt iedere leerling ontwikkeling van zijn/haar artistieke talenten en sociaal-maatschappelijke vaardigheden. De leerling en diens ervaringen zijn altijd ons uitgangspunt. Onze werkvormen en voorstellingen maken we op basis van thematiek die voor de kinderen relevant is, en vaak zelfs door hen zelf geïnitieerd is. Wij doen dit, omdat op deze manier parallel aan de kunstzinnige ontwikkeling, ook het zelfbewustzijn, de eigen identiteit en het respect voor elkaars eigenheid kunnen groeien.
Samenwerken en spelplezier staan daarbij voorop. Voorts wil JTSZO, door kinderen op een actieve en positieve wijze te informeren over leeftijdsgenoten ver weg én dichtbij, bijdragen aan een positieve en tolerante houding jegens een interculturele samenleving.

Wie zijn we

Kinderen leren bij ons de cultuur om hen heen bewust waar te nemen en hun eigen verbeeldingskracht te gebruiken om zichzelf uit te drukken. Ze leren de verbanden en samenhang te zien tussen de verschillende disciplines en leren verschillende technieken te hanteren om zichzelf te uiten en de wereld om zich heen te onderzoeken. Last but not least leren ze hun kunst en cultuurervaringen met elkaar te delen en hebben daar plezier in. De missie van de school met daarbij de culturele, sociale en economische waarden is:

‘Jeugdtheaterschool Zuidoost (JTSZO) staat voor de persoonlijke ontwikkeling van peuter tot 19-jarigen in Amsterdam Zuidoost. (Waarden: passie, verrijking, inspiratie, kwaliteit en laagdrempelig) op het gebied van theater en dans (Waarde: multidisciplinair) met aandacht voor talentontwikkeling, spelplezier en sociaal-maatschappelijke vaardigheden. (Waarden: kwaliteit, verrijking, inspiratie, samenwerking,flexibel en professioneel).

Ons creatief team

Irene

Pia

Kayleigh

Priscila

Carmen

Yahmani

Xichela

Wieke

Rahanna

Quasim

Lesny

Yona

Tim

Ryan

Romana

Riquel

Perry

Nina

Merel

Maggie

Jeritza

jeffrey

Hugo

Hilde

Guillano

Emilie

Emése

Dorothy

Cheyenne

Danique

Ondersteuning Organisatie

Irene Lips is algemeen directeur van de JTSZO.  Irene zorgt ervoor dat alle organisatorische en zakelijke kanten van de JTSZO kloppen. Daarnaast stuurt zij iedereen aan die bij de JTSZO betrokken is en is zij eindverantwoordelijk dat alles goed verloopt.

Ondersteuning wordt ingezet op projectbasis. Hiervoor worden freelancers op basis van kwaliteiten en ervaring ingezet op diverse taken.

Pia Schuuring werkt sinds 2010 bij de school als docent dans. Naast haar danservaring heeft ze ruime ervaring als kwaliteits- en veiligheidsmanager. Sinds 2012 ondersteunt zij de directie op gebied van HR, educatie en financiële administratie.

Carmen Lamptey, alumni,  is hoofd educatie, coaching en begeleiding van docenten en peer-educators  van JTSZO, en aanspreekpunt wat betreft de artistieke koers van de school.

Kayleigh Beun, alumni, is verantwoordelijk voor de leerlingenadministratie, de ICT, content van de website, vaste gastvrouw en intermediair voor Jongerencultuurfonds en Stadspas acties.

Nina Haanappel, alumni, gaat over talentontwikkeling en is aanspreekpunt wat betreft de artistieke koers van de school

Bestuur en directie

Het bestuur bestaat uit:
Micha Hamel, voorzitter
Micha Hamel  is componist, dichter en onderzoeker. Zijn concertmuziek werd uitgevoerd door vrijwel alle belangrijke Nederlandse orkesten en ensembles. Ook componeerde hij muziek voor dans en theater, zoals voor het Nationale Ballet, het Nationale Toneel en Orkater. Hoogtepunten in zijn carrière zijn zijn twee opera’s: Snow White (Reisopera 2008) en Caruso a Cuba (De Nationale Opera 2019). Hij publiceerde tot nu toe vijf dichtbundels, en ook maakt hij in samenwerking met animatiekunstenaar Demian Albers poëtische ervaringen voor Virtual Reality. In juni 2012 was hij ‘Componist in focus’ op het Holland Festival. Daarnaast is Micha Hamel lector Performance Practice aan hogeschool Codarts Rotterdam, alwaar hij een interdisciplinair onderzoek leidt naar gamification als manier om het publiek op een kwalitatieve manier te betrekken bij klassieke muziek. Sinds 2015 is hij lid van de Akademie van Kunsten, waar hij sinds 2019 voorzitter van het tracé Kunst en Wetenschap is. Lid van het JTSZO bestuur sinds  2014 en sinds 2018 voorzitter.

Eshe Reijnders, secretaris

Eshe is moeder van een oud-leerling en werkzaam als mediator en jurist gespecialiseerd in media-, auteurs- en privacy recht. Eshe is lid van het JTSZO bestuur sinds 2018.

Sjoerd Läubi, penningmeester
Sjoerd is sinds december 2020 penningmeester. Hij is trainee fondsenwerving, sponsoring & relatiemanagement bij Van Dooren Advies.

 

 

Ryan Ramdien, algemeen bestuurslid
Woont ruim 30 jaar in Zuidoost en is opgegroeid in de Bijlmer, zag de hoogbouw veranderen in de plek waar nu BPT staat. Ryan is werkzaam als consultant en project leider op het vlak van (big) data.
Ryan is de laatste jaren betrokken geweest bij diverse charitatieve instellingen en de organisatie van fundraising evenementen. Naast JTSZO (2019) is hij op dit moment betrokken bij de Nightschool in de Dreef.

Bianca Montsanto, algemeen bestuurslid
Bianca Montsanto is bestuurslid sinds 2015 en moeder van twee JTSZO spelers Kyra-Nerys en Erin-Noël, beiden bij de school sinds 2011 en nog steeds. Ze werkt bij de ING als data en informatieanalist.

 

Irene Lips, directeur JTSZO en gevolmachtigde
Irene Lips werkt sinds 2002 bij de school en is sinds 2009 directeur. Ze kwam met een koffer luchtvaart, marketing en PR ervaring. 10 jaar bij Cathay Pacific en 10 jaar een eigen PR bureau Avanti Advies. Irene is commercieel georiënteerd met een maatschappelijke inslag. Altijd op zoek naar nieuwe verbindingen.
Haar missie: “Ik verander levens van kinderen in Amsterdam Zuidoost door hun kern-identiteit te omarmen en dit doe ik met theater. Hier ontstaan  vriendschappen voor het leven. Ik laat jongeren in een vroeg stadium ontdekken hoe belangrijk een goed netwerk is. En dat je juist door anders te zijn en met lef en durf heel ver kunt komen.”

 

Vacatures

Op dit moment hebben we geen vacatures voor medewerkers of docenten.
JTSZO is altijd op zoek naar creatieve stagiaires met mooie ideeën. Stuur je motivatiebrief en CV naar Irene Lips. irene@jtszo.nl

Anbi-status

De stichting JTSZO heeft de culturele ANBI-status. Ten behoeve van de ANBI-status hier de volgende gegevens:

Wil jij je opgeven?
Schrijf & je dan in!

Wij zullen z.s.m. contact met je opnemen.