Stichting Jeugdtheaterschool Zuidoost heeft de culturele ANBI status.

Vanaf 1 januari 2014 verandert de regelgeving voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI). Onderdeel van deze regelgeving is de voorwaarde om diverse informatie beschikbaar te maken via de website. Via onderstaande twee documenten kunt u deze informatie bekijken van Stichting Jeugdtheater Zuidoost.

De stichting JTSZO heeft de culturele ANBIstatus.

Ten behoeve van de ANBI-status hier de volgende gegevens:

Stichting Jeugdtheater Zuidoost

Anton de Komplein 240
1102 DR Amsterdam Zuidoost
Tel: 020- 4000771
Mail: info@jtszo.nl
w
ebsite: www.jtszo.nl

directeur: Irene Lips

BANKREKENINGNUMMER: NL24RABO0168766140
KVK: 34134799
RSIN: 809705035

Het bestuur  bestaat uit:

Voorzitter Micha Hamel,Componist, Dirigent, Dichter
Penningmeester: John Lachman, St. Interlock

Secretaris Bianca Montsanto, Project Manager Global reporting ING Bank
Alg. Bestuurslid: Eshe Reijnders, Mediator, Management St. Reclame Code
Alg. Bestuurslid: Nancy Poleon,  Founder BrandedU & Branded Personalities