Skip to main content

Bestuur en directie

Micha Hamel, voorzitter

Micha Hamel is componist, dichter, theatermaker en onderzoeker. Zijn concertmuziek werd uitgevoerd door vrijwel alle belangrijke Nederlandse orkesten en ensembles. Ook componeerde hij muziek voor dans en theater, zoals voor het Nationale Ballet, het Nationale Toneel en Orkater. Hoogtepunten in zijn carrière zijn zijn twee opera’s: Snow White (Reisopera 2008) en Caruso a Cuba (De Nationale Opera 2019). In juni 2012 was hij ‘Componist in focus’ op het Holland Festival. Hij publiceerde tot nu toe vijf dichtbundels, en ook maakt hij in samenwerking met animatiekunstenaar Demian Albers poëtische ervaringen voor Virtual Reality. Sinds 2015 is hij lid van de Akademie van Kunsten, waar hij sinds 2019 voorzitter van het tracé Kunst en Wetenschap is. Lid van het JTSZO bestuur sinds 2014 en sinds 2018 voorzitter.

Souditha Rudge, algemeen bestuurslid
 

Souditha is een godvrezende vrouw, getrouwd en moeder van twee kinderen waarvan de dochter sinds haar tweede levensjaar deel uitmaakt van de Jeugdtheaterschool. Eerst als leerling en nu als peer-educator. Met hart voor de samenleving en het sociaal-emotioneel welzijn van mensen geeft Souditha haar krachten binnen de Ouder-en Kindteams Amsterdam. Cultuur vindt zij een onderdeel van de dagelijkse werkelijkheid en daarom essentieel voor de ontplooiing van alle mensen. Lid van het JTSZO bestuur sinds 2020.

 

Sjoerd Läubi, penningmeester

Als kind kon ik al niet kiezen voor één hobby. Van jarenlang djembé spelen en street dance lesjes, begon ik daarna met tekenen en vervolgens met musical, opera, weer tekenen, theater, drummen, kledingontwerpen en uiteindelijk schilderen. Eén ding was wel duidelijk; ik houd van kunst en cultuur (en heb hele lieve ouders die dit allemaal maar lieten gebeuren).

Mensen waren daarom best geschokt, toen ik na de middelbare opeens financiën ging studeren. Maar ik kwam er op de middelbare achter dat ik economie ook interessant vind. Toch bleef mijn blik op de culturele sector gericht. Zo sloot ik me aan bij het In De Diamantfabriek Cultuurfestival en begon ik na mijn studie als programmamaker Creatieve Industrie bij het debatpodium Pakhuis de Zwijger. Naast kunst, focuste ik mij hier ook op cultureel ondernemen en LHBTI- thema’s. Tot slot begon ik in deze periode als penningmeester bij Theaterstichting Lost Project en Jeugdtheaterschool Zuidoost.

Toch wilde ik meer doen aan de zakelijke kant van de sector. Begin 2021 startte ik daarom aan een verkort traineeship fondsenwerving, sponsoring en relatiemanagement bij Van Dooren Advies. Na 9 maanden werd ik aangenomen en hier werkte ik een jaar lang voor grootschalige projecten van o.a. Da Bounce Festival, Het Literatuurmuseum, De Hartstichting, Het Amsterdam Museum en het Molenmuseum Zaanse Schans.

Hoewel ik dit werk ontzettend leuk en leerzaam vond, ligt mijn hart bij het werken met makers(collectieven) en kleinere stichtingen. En zo is LÄUB. ontstaan. Sinds september 2022 zet LÄUB. zich in voor het begeleiden van (startende) makers en stichtingen bij het ontwikkelen van een gezonde financieringsmix.

Bianca Montsanto, algemeen bestuurslid

Bianca Montsanto is bestuurslid sinds 2015 en moeder van twee JTSZO spelers Kyra-Nerys en
Erin-Noël, beiden bij de school sinds 2011 en nog steeds. Ze werkt bij de ING als data en informatieanalist.

 

Eshe Reijnders, secretaris

Eshe is moeder van een oud-leerling en werkzaam als mediator en jurist gespecialiseerd in media-, auteurs- en privacy recht. Eshe is lid van het JTSZO bestuur sinds 2018.

Ryan Ramdien, algemeen bestuurslid

Woont ruim 30 jaar in Zuidoost en is opgegroeid in de Bijlmer, zag de hoogbouw veranderen in de plek waar nu BPT staat. Ryan is werkzaam als consultant en project leider op het vlak van (big) data.
Ryan is de laatste jaren betrokken geweest bij diverse charitatieve instellingen en de organisatie van fundraising evenementen. Naast JTSZO (2019) is hij op dit moment betrokken bij de NiteSkool in de Dreef.

Irene Lips, directeur JTSZO en gevolmachtigde

Irene Lips is algemeen directeur van de JTSZO.  Irene zorgt ervoor dat alle organisatorische en zakelijke kanten van de JTSZO kloppen. Daarnaast stuurt zij iedereen aan die bij de JTSZO betrokken is en is zij eindverantwoordelijk dat alles goed verloopt.
Irene Lips werkt sinds 2002 bij de school en is sinds 2009 directeur. Ze kwam met een koffer luchtvaart, marketing en PR ervaring. 10 jaar bij Cathay Pacific en 10 jaar een eigen PR bureau Avanti Advies. Irene is commercieel georiënteerd met een maatschappelijke inslag. Altijd op zoek naar nieuwe verbindingen.
Haar missie: “Ik verander levens van kinderen in Amsterdam Zuidoost door hun kern-identiteit te omarmen en dit doe ik met theater. Hier ontstaan  vriendschappen voor het leven. Ik laat jongeren in een vroeg stadium ontdekken hoe belangrijk een goed netwerk is. En dat je juist door anders te zijn en met lef en durf heel ver kunt komen.”