Skip to main content

Bestuur en directie

Laura de By, voorzitter

Laura is zakelijk directeur van het Nederlands Kamerkoor, na eerder o.a. gewerkt te hebben bij Nationale Opera & Ballet (uiteindelijk als Hoofd Public Affairs en MT-lid), Als dochter van een actrice en half-Surinaamse vader voelt Laura grote affiniteit met en enthousiasme voor het werk van JTSZO.

Souditha Rudge, algemeen bestuurslid
 

Souditha is een godvrezende vrouw, getrouwd en moeder van twee kinderen waarvan de dochter sinds haar tweede levensjaar deel uitmaakt van de Jeugdtheaterschool. Eerst als leerling en nu als peer-educator. Met hart voor de samenleving en het sociaal-emotioneel welzijn van mensen geeft Souditha haar krachten binnen de Ouder-en Kindteams Amsterdam. Cultuur vindt zij een onderdeel van de dagelijkse werkelijkheid en daarom essentieel voor de ontplooiing van alle mensen. Lid van het JTSZO bestuur sinds 2020.

Vergaderdata 2024

16 januari
27 februari
14 mei
17 september
18 november

 

Febe van der Wardt, secretaris

Vanuit haar ervaring als directeur van een commerciële organisatie (met een culturele
signatuur) brengt ze een zakelijke blik mee. Ze heeft een goed oog voor organisaties en
mensen en daarbij kijkt ze graag naar kansen op gebied van samenwerking met derden.

 

Clarence Creebsburg, algemeen bestuurslid


Als bestuurslid van JTS ZO wil hij graag bijdragen aan het creëren van meerwaarde voor
de leden en het verder verbeteren van de efficiency en de effectiviteit van de stichting.
Persoonlijke ontwikkeling van jong talent tot professional staat hoog op zijn agenda met als
belangrijkste waarde inspiratie op het gebied van diverse gebieden binnen de kunst en
cultuur.

Johan van Aalst, algemeen bestuurslid

Opgeleid aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten als theaterdocent, is Johan van Aalst zich na zijn afstuderen in 2007 gaan doorontwikkelen als educatief ontwerper. Een goed educatief ontwerp draagt bij aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs en empowerment van de doelgroep.
Rode draad in alles wat Johan doet is platform en doorontwikkel kansen bieden aan aanstormend talent.
Johan is oprichter en directeur van sQuare: een broedplaats voor visual storytellers. Sinds 2024 staat hij tevens aan het roer van sQuare Academy, een eenjarige opleiding op hoger onderwijsniveau voor mbo afgestudeerde en autodidacte creatieven.

 

Sjoerd Laubli, penningmeester


Studeerde economie maar zijn blik bleef op de culturele sector gericht. Naast kunst, focust hij op cultureel ondernemen en LHBTI- thema’s. Zijn hart ligt bij het werken met makers(collectieven) en kleinere stichtingen. Sinds september 2022 zet LÄUB. zich in voor het begeleiden van (startende) makers en stichtingen bij het ontwikkelen van een gezonde financieringsmix.

Ryan Ramdien, algemeen bestuurslid

Woont ruim 30 jaar in Zuidoost en is opgegroeid in de Bijlmer, zag de hoogbouw veranderen in de plek waar nu BPT staat. Ryan is werkzaam als consultant en project leider op het vlak van (big) data.
Ryan is de laatste jaren betrokken geweest bij diverse charitatieve instellingen en de organisatie van fundraising evenementen. Naast JTSZO (2019) is hij op dit moment betrokken bij de NiteSkool in de Dreef.

Irene Lips, directeur JTSZO en gevolmachtigde

Irene Lips is algemeen directeur van de JTSZO.  Irene zorgt ervoor dat alle organisatorische en zakelijke kanten van de JTSZO kloppen. Daarnaast stuurt zij iedereen aan die bij de JTSZO betrokken is en is zij eindverantwoordelijk dat alles goed verloopt.
Irene Lips werkt sinds 2002 bij de school en is sinds 2009 directeur. Ze kwam met een koffer luchtvaart, marketing en PR ervaring. 10 jaar bij Cathay Pacific en 10 jaar een eigen PR bureau Avanti Advies. Irene is commercieel georiënteerd met een maatschappelijke inslag. Altijd op zoek naar nieuwe verbindingen.
Haar missie: “Ik verander levens van kinderen in Amsterdam Zuidoost door hun kern-identiteit te omarmen en dit doe ik met theater. Hier ontstaan  vriendschappen voor het leven. Ik laat jongeren in een vroeg stadium ontdekken hoe belangrijk een goed netwerk is. En dat je juist door anders te zijn en met lef en durf heel ver kunt komen.”