Skip to main content

De Jeugdtheaterschool Zuidoost (JTSZO) biedt een creatief podium voor jonge bewoners van Amsterdam Zuidoost en omstreken. Als basis dienen de geuren, kleuren, talenten, smaken, talen, rituelen, normen en waarden uit de wijk. Het doel van de school is om zo veel mogelijk kinderen in aanraking te brengen met theater en dans, zodat zij hun creativiteit verder kunnen ontwikkelen en Amsterdam verzekerd is van toekomstbestendige bewoners en kunstenaars. De samensmelting van vele culturele perspectieven die de deelnemers en werknemers van de JTSZO in zich dragen, maken van de JTSZO een inclusieve organisatie. JTSZO dient daarbij als voorbeeld voor andere kunst educatieve organisaties.

Jeugdtheaterschool Zuidoost, opgericht in 1999, staat voor de persoonlijke ontwikkeling van 2 tot 19-jarigen in Amsterdam Zuidoost op het gebied van theater en dans. JTSZO is laagdrempelig maar ambitieus, en biedt iedere leerling ontwikkeling van zijn/haar artistieke talenten en sociaal-maatschappelijke vaardigheden. De leerling en diens ervaringen zijn altijd ons uitgangspunt. Onze werkvormen en voorstellingen maken we op basis van thematiek die voor de kinderen relevant is, en vaak zelfs door hen zelf geïnitieerd is. Wij doen dit, omdat op deze manier parallel aan de kunstzinnige ontwikkeling, ook het zelfbewustzijn, de eigen identiteit en het respect voor elkaars eigenheid kunnen groeien.
Samenwerken en spelplezier staan daarbij voorop. Voorts wil JTSZO, door kinderen op een actieve en positieve wijze te informeren over leeftijdsgenoten ver weg én dichtbij, bijdragen aan een positieve en tolerante houding jegens een interculturele samenleving.

Kinderen leren bij ons de cultuur om hen heen bewust waar te nemen en hun eigen verbeeldingskracht te gebruiken om zichzelf uit te drukken. Ze leren de verbanden en samenhang te zien tussen de verschillende disciplines en leren verschillende technieken te hanteren om zichzelf te uiten en de wereld om zich heen te onderzoeken. Last but not least leren ze hun kunst en cultuurervaringen met elkaar te delen en hebben daar plezier in.

De missie van de school met daarbij de culturele, sociale en economische waarden is:
‘Jeugdtheaterschool Zuidoost (JTSZO) staat voor de persoonlijke ontwikkeling van peuter tot 19-jarigen in Amsterdam Zuidoost. (Waarden: passie, verrijking, inspiratie, kwaliteit en laagdrempelig) op het gebied van theater en dans (Waarde: multidisciplinair) met aandacht voor talentontwikkeling, spelplezier en sociaal-maatschappelijke vaardigheden. (Waarden: kwaliteit, verrijking, inspiratie, samenwerking,flexibel en professioneel).’