Skip to main content

Young Zo is een uitbreiding van de JTSZO leerlijn. Een leerlijn waarin ervaren leerlingen uit de oudere groepen meer verantwoordelijkheid krijgen in het artistieke proces, en meer als een theatergroep dan als lesklas gaan functioneren. Veel jonge creatieve jongeren vonden namelijk een tweede huis in onze Talenthub Heesterveld voor een afstudeervoorstelling, om stoom af te blazen en met hun artistieke concepten bezig te zijn. Die groep willen we faciliteren en aanmoedigen. Het team is samen met directie en bestuur momenteel bezig dit plan te concretiseren. Het is echt pionieren, qua financiën, bemensing en logistiek maar Young Zo is een project dat alle aandacht verdient.

Naast de uitbreiding van de leerlijn is Young Zo de paraplu waaronder we allerlei projecten scharen die talenten ontwikkelen, ook van leerlingen die niet bij JTSZO reguliere lessen volgen zoals BETON, Theater na de Dam en Remixing Value. De meeste projecten van Young Zo zijn in samenwerking met andere maatschappelijke organisatieszoals HKU, Dodenherdenking, Holland Festival, Swazoom, Gemeente Amsterdam/Stadsdeel Zuidoost i.s.m. Bindelmeer College, Studio eXp, HNTjong/Het Nationale Theater, Rijksmuseum, Master Kunsteducatie van de AHK, Coalitie van Amsterdamse Jeugdtheaterscholen, Toneelmakerij en ITA.