Skip to main content

Jaarverslag 2020

Inhoudsopgave

1. Voorwoord van onze voorzitter namens het bestuur
2. Hoogtepunten van 2020
    Lentefestival
    Zomerfestival
    Winterfestival
    Audities en open dagen
    Podcasts
    Midzomer Mokum
    Samenwerkingen
    Nieuwe projecten
3. Jeugdtheaterschool in cijfers
4. Organisatie en Governance
5. De Jeugdtheaterschool inhoudelijk
5 a. Visie -Missie en Kernwaarden

5 b. Oud-leerlingen aan het woord 
        Nancy Boutros 
        Eva de Jongh
        In de hoofdrol in M!ndf*ck jr.
5 c. Corona en online lessen
6. Toelichting op de jaarrekening
7  Cyberrisk management – AVG wet
8. Vrijkaarten en toelichting
9. Toekomstwoord van de directeur

 

Dit rapport is uitgebracht  voorjaar 2021.

 

1. Voorwoord van onze voorzitter namens het bestuur

Onafgebroken gaat het overal over de pandemie: op televisie in de praatprogramma’s, in de kranten en op de nieuwssites, op de sociale media en online met de collega’s of medeleerlingen. Ook wij bij de JTSZO praten veel en vaak met elkaar over de corona-crisis en wat dat met ons onderwijs gedaan heeft. Het was niet makkelijk zoveel online te doen, en zoveel mooie projecten gesnoeid of geannuleerd te zien worden. We zijn niet een jaar, maar wel een aantal jaar ouder geworden, zo lijkt het. Over onze wederwaardigheden straks meer.

Want laat ik dit voorwoord beginnen met alle ouders in het zonnetje te zetten. De ouders die de kinderen van de ene op de andere dag thuis kregen, maandenlang. Ouders, die zelf ook nog moesten werken, vaak in dezelfde huiskamer, dezelfde ruimte waarin de kinderen online onderwijs kregen, of moesten krijgen, of daar moeilijk toe te bewegen waren, zo saai en geestdodend het leven zonder vriendjes voor hen was en is.

Wat hebben jullie het geweldig gedaan. Het volgehouden met kunst- en vliegwerk, met opa’s en oma’s, met Netflix-series, taartenbakken, Playstations, hutten bouwen met meubelstukken en online verjaardagspartijtjes en kerkdiensten. En soms ruziemaken en het dan weer goedmaken, want je leeft in een huis, je bent tenslotte familie.

‘Familie’ was ons thema voor 2020. Het artistiek team kiest elk jaar een centraal thema zodat alle groepen een ankerpunt hebben, en het publiek uiteindelijk goed kan zien hoeveel verschillende aspecten en variaties zo’n thema kan hebben en hoe het tot uiting komt in elke leeftijdsgroep. Zo zijn onze ‘festivals’ – de presentatiemomenten – altijd een waaier van verschillende invalshoeken, die tóch een eenheid vormen. Dat het ‘Familie’ werd, hadden we al lang daarvoor bedacht, maar nooit was een thema zo belangrijk en zo veelzeggend geweest als dit jaar, toen we door corona thuis bij onze familie zaten, dan wel werden teruggeworpen op mensen die zo nabij als echte familie zijn.

Wij zijn als JTSZO bij de kinderen thuis geweest. Via de online opdrachten, de filmpjes en presentaties die in de huiskamers en de slaapkamers, op balkons en galerijen werden geoefend, gespeeld of gedanst. Voor de docenten was het experimenteren met hybride onderwijs ook een toer: YouTube-filmpjes voor 2+ en 4+, en zoomlessen voor 6-jarigen, zou het allemaal werken?

Door de gedeelde verantwoordelijkheid die we bij de ouders mochten voelen, hebben we heel veel mooie dingen kunnen realiseren. Wij zijn heel erg dankbaar naar iedere ouder en verzorger, en heel trots op de leerlingen die zich ondanks de omstandigheden bleven binden aan de JTSZO. Investeren in contact en contact houden, daar staan wij voor.

Een hoofdpunt in dit voorwoord is natuurlijk dat wij weer een positieve beoordeling van het Amsterdams Fonds voor de Kunst hebben gekregen, hetgeen betekent dat wij de komende vier jaar ons bestaan als school kunnen continueren, en budget hebben om onze activiteiten voort te zetten.

In de woorden van het AFK:
De commissie is enthousiast over de artistieke eigenheid van JTSZO. Binnen de school is de ontwikkeling van artistieke talenten van leerlingen net zo belangrijk als die van sociaal-maatschappelijke vaardigheden. De commissie vindt het sterk dat de leerling en diens ervaring daarbij steeds het uitgangspunt zijn, en dat plezier in het leren toneelspelen voorop staat. De combinatie van urban en klassiek theater in de activiteiten draagt verder bij aan de artistieke eigenheid.”

Die woorden klinken goed, maar aan ons de taak om deze kwaliteit te blijven bieden en altijd maar door te ontwikkelen om bij te blijven met de opgroeiende kinderen en de thema’s en werkvormen die voor hun relevant zijn.

Een belangrijke nieuwe stap die de JTSZO wil zetten is het uitbreiden van de leerlijn in YoungZo. Dit is een leerlijn waarin ervaren leerlingen uit de oudere groepen meer verantwoordelijkheid krijgen in het artistieke proces, en meer als een theatergroep dan als een ‘lesklas’ gaan functioneren. Veel jonge creatieve jongeren vonden namelijk een tweede huis in onze Talenthub Heesterveld voor een afstudeervoorstelling, om stoom af te blazen en met hun artistieke concepten bezig te zijn, en die willen we faciliteren en aanmoedigen. Het team is samen met directie en bestuur momenteel bezig dit plan te concretiseren. We moeten deze ontwikkeling zelf bekostigen dus het is echt pionieren, qua financiën, bemensing en logistiek. In ieder geval kregen we al een opdracht van het stadsdeel om de zogenaamde ‘Migrantenverhalen’ te vertellen.

Afgezien van alle online-activiteiten hebben we echt nog wel het een en ander live kunnen doen. Toen het theater even open was, hadden we een certificaat uitreiking met de kinderen van de zaterdaglessen, met een speurtocht door het theater waarin materiaal voor een korte voorstelling vergaard werd. Als afsluiting van het seizoen picknickten de 12+ lessen in het park en op onze locatie in Heesterveld. Ook waren we in het initiatief Midzomer Mokum (bedoeld om een positief tegenwicht te bieden tegen de negatieve gevolgen van de pandemie) aanwezig met drie programma’s: Summer’s Cool, Summer Hub en Summer Guerrilla. Voor elke leeftijdsgroep was er een activiteit.

Gelukkig konden aan het eind van de zomervakantie, voordat alles weer op slot ging, de leerlingen de groepsvorming in de nieuwe groepen live doen. Zo hadden ze toch een idee van met wie ze een groep vormden. En laatstens was de afsluiting van het jaar, het Winterfestival, ook live. Het was guur, en het was heel veel gedoe met afstand houden, publiekscohorten, wachtrijen, mondkapjes, poging tot livestreamen en wat dies meer zij, maar het gebeurde, en het gebeurde op de locatie ‘Kleurstoff’, een fijne event-locatie waar we voor het eerst, maar hopelijk niet voor het laatst speelden.

Natuurlijk bedank ik bij deze het Artistiek Team. Zij hebben met enorm veel creativiteit, doorzettingsvermogen, toewijding en opgetogenheid de JTSZO door dit rampzalige jaar 2020 gedragen. Zonder hun professionaliteit en fantasierijkheid was de school omgevallen en hadden de levens van de leerlingen enorm aan kwaliteit ingeboet. Ik had hen bovenaan dit voorwoord willen zetten, maar daar stonden de ouders al, en ik wilde dat die even hun glorie kregen. Een dikke pluim en een corona-proof omhelzing voor de docenten.

Bij alle grote dank die ik als voorzitter te uiten heb, moet ik onze onvermoeibare directeur Irene Lips feliciteren met onze school en haar medewerkers, die onder haar leiding een toonbeeld van menselijke warmte, weerbaarheid en flexibiliteit is.

Namens het bestuur,

Micha Hamel
Voorzitter

foto: Janita Sassen

2. Hoogtepunten van 2020

Drie keer per jaar komen al onze leerlingen samen in wat wij onze festivals noemen. In dit Coronajaar ging alles anders en moest er veel online gebeuren. Ons artistiek team heeft het onderste uit de kan gehaald om alle leerlingen erbij te houden en een schitterende plaats te geven in de producties, filmpjes en online lessen.

Het jubileumseizoen van Jeugdtheaterschool Zuidoost (JTSZO) startte in september 2019 met allerlei te gekke plannen om de 20ste verjaardag in 2020 groots te vieren. En toen, ineens, ging half maart alles op slot. Flexibel en wendbaar als altijd ging het Creatief Team aan de slag en zo werd deze 20ste editie een heel intiem Zomerfestival met een kijkje in de JTSZO “Intelligente Lockdown” keuken. Vanaf de start van het seizoen in het najaar van 2019 werkten alle groepen, van klein (2+) tot groot (20), aan het thema ‘Familie’. Want de levensverhalen van onze kinderen zijn de verhalen van nu, van altijd en die van de toekomst. Toen kwam op 13 maart ineens een einde aan de fysieke lessen. De school, gevestigd in het Bijlmer Parktheater, ging gedwongen op slot. Het fenomeen ‘on-line’ lessen was een feit en we werden versneld de digitale/virtuele wereld ingeslingerd. Er volgde een hele snelle omscholing van contact lessen naar beeld, waarbij we meteen geconfronteerd werden met  een geheel ander spanningsveld tussen docent en leerling, die nu een docent-camera en een scherm-leerling-relatie is geworden. Familie werd noodgedwongen nog belangrijker dan ervoor want alles moest in de thuisomgeving plaatsvinden.

De ontstane presentaties, vaak in afgeslankte vorm, vertellen de verhalen van de jeugd en jongeren, de ouders en-of verzorgers en de bewoners van de Bijlmer. Thuis, daar waar liefde is, of minstens waar zij hoort te zijn. Thuis is waar een kind haar kijk op de wereld bij elkaar puzzelt. Kinderen zien en horen alles, maar wie luistert er naar hun verhalen over de theekrans van de knuffels en de donkere enge zolder. Van kinderspel tot toneelspel. Tussen verbeelding en beleving. Wat is echt en wat is fantasie? Wat betekent theater voor ze. Hier en daar worden ook echte familieleden ingezet. Om de rijkdom van het thema tot zijn recht te laten komen maken wij voorstellingen waarin spel, dans en tekst gelijkwaardig zijn.

Lentefestival
Zomerfestival
Winterfestival

Naast de festivals waren hoogtepunten in 2020
Audities en open dagen
Podcasts
Midzomer Mokum
Samenwerkingen 
met KidsZO en het de la Mar Theater, St. Interlock en Internationale uitwisselingen, Theater Peckham, International Theater Amsterdam, Bijlmer Parktheater (BPT).
Nieuwe projecten zoals:  YoungZo, Heesterveld Creative Community en Talenthub, HKU prijs, Cultuurcoach, Uitbreiding ROC samenwerking met IZone, Bredeschool, Talentklassen Ster en Pilot talentklassen Nellestein.

 

3. Jeugdtheaterschool ZO in cijfers

In 2017 bereikte de school 22.618  mensen, waarvan 12.753 in het Bijlmer Parktheater en 9.865 in de wijk en in de stad. Daarnaast heeft de JTSZO 3.127 deelnemers, namelijk 1405 in het Bijlmer Parktheater en 1722 op de overige locaties. Een klein groepje begint al van 2-4 jaar: 1%; 4-12 jaar: 67%; en de 12+:  31%

In 2018 bereikte de school 21.834  mensen, waarvan 10.231 in het Bijlmer Parktheater en 11.603 in de wijk en in de stad. Daarnaast heeft de JTSZO 2.625 deelnemers, namelijk 1193 in het Bijlmer Parktheater en 1432 op de overige locaties. Een klein groepje begint al van 2-4 jaar: 1%; 4-12 jaar: 44% en de 12+ : 55%

In 2019 bereikte de school 21.788 mensen, waarvan 11.869 in het Bijlmer Parktheater en 9.919 in de wijk en in de stad. Daarnaast heeft de JTSZO 2.274 deelnemers, namelijk 1232 in het Bijlmer Parktheater en 1042 op de overige locaties.
Een klein groepje begint al van 2-4 jaar: 1%; 4-12 jaar: 53%; en de 12+ : 46%.

In 2020 bereikte de school 24.158 mensen, waarvan 6619 in het Bijlmer Parktheater en 17.539 in de wijk, in de stad en online. Daarnaast heeft JTSZO 2.742 deelnemers, namelijk 774 in het Bijlmer Parktheater en 1.968 op de ander locaties.

Een klein groepje begint al van 2-4 jaar: 1%; 4-12 jaar: 57%; en de 12+ : 42%.

 

In de afgelopen Kunstenplan periode is de school heel stabiel gebleken. Het laatste jaar heeft, ondanks de Corona maatregelen, een flinke stijging van het bereik laten zien. Na een korte wisseling van zwaartepunt van 4-12 jaar naar 12+ deelnemers, door gelden uit de stimulering naschoolse cultuurparticipatie (extra groepen), zijn we dit jaar weer terug naar een zwaartepunt bij de 4-12 jaar groep. Deze groep zorgt voor een stabiele aanwas voor de productiegroepen.

Om de 12+ leerlingen, die eerder de behoefte hebben aan kortere trajecten en trajecten met een presentatie afsluiting, te blijven bereiken hebben we YoungZo ontwikkeld waarin de vraag naar verdieping en talentontwikkeling gestuurd en met korte trajecten plaatsvindt.

De drempeloverschrijdingen in het Bijlmer Parktheater zijn afgenomen. De krapte in het cultuurgebouw dwingt ons terug te gaan naar onze roots, de wijk in. De lessen in de wijk zorgen voor een meer laagdrempelige deelname, dichtbij huis, en wordt positief ontvangen gezien de opkomst in deze trajecten.

Het is onze intentie om onze wijklocaties in de toekomst uit te breiden.

Klik hier om het publieksbereik 2020 te downloaden

4. Organisatie en Governance

Per 31 december 2020 was de bestuurssamenstelling, net als in 2019,  als volgt:
Voorzitter- Micha Hamel. Micha is componist en dichter. Lector aan de kunsthogeschool Codarts Rotterdam. Portefeuille: artistieke zaken.
Penningmeester – Ryan Ramdien. Werkzaam als consultant en projectleider op het vlak van (big) data. Portefeuille: financiën.
Secretaris – Eshe Reijnders, secretaris. Moeder van een oud-leerling en werkzaam als mediator en jurist, gespecialiseerd in media-, auteurs- en privacy-recht bij Endemol. Portefeuille: contracten en juridische zaken.
Algemeen bestuurslid – Bianca Montsanto moeder van twee JTSZO-leerlingen Kyra-Nerys en Erin-Noël, beiden bij de school sinds 2011. Ze werkt bij de ING als data- en informatie-analist. Portefeuille: perspectief van de ouder.
Algemeen bestuurslid – Nancy Poleon , oprichter en eigenaar van Branded Personalities (2011) en Branded U (2014) Ze heeft een personal branding programma gemaakt om de zichtbaarheid van vrouwen in business te vergroten. Portefeuille: Pr en branding.

Het bestuur vergadert gemiddeld vijf keer per jaar en levert tevens op individuele basis advies aan de directeur, Irene Lips, zij is de enige in dienstverband van de stichting.

Op projectbasis werkt Pia Schuuring als zakelijk leider en projectmanager educatieprojecten. Carmen Lamptey en Nina Haanappel zijn het artistiek klankbord team ook wel onze Visiongirls genoemd. Carmen en Nina bewaken de inhoudelijke kwaliteit van de 12+ groepen en samen met Wieke Hoekstra de 12- groepen. Eva de Jongh is projectleider ROC. Deze dames geven ad hoc ook les.

Kayleigh Beun is verantwoordelijk voor de leerlingen communicatie en administratie. Ze is intermediair voor Jongerencultuurfonds en Stadspas acties en heeft nu een team gastvrouwen die zij aanstuurt: Withney Dulder, Nancy Boutros en Kira-Nerys Kemble.

Verder bestond het freelance team uit: Nadien Baadjou, Alexandro Benton, Danique Beun, Yahmani Blackman, Dorothy Blokland, Keisha Boye, Merel Brinkhof, Emilie Calf, Yona Etel, Nina-Eiisa Euson, Jeffrey Flu, Riquel Gilliad, Elke de Graaff, Joshua Halman, Lesny Heikerk, Cheyenne Herdigein, Sem Huth, Maggy Krizanic, Angelika Naingie, Jeltje van Nuland, Adanma Okoro, Quasim Payne, Elvis Penuel, Serano Pinas, Joanne Purperhart, Emése van der Steen, Hilde Tuinstra en Robbie Wallin.

Bij JTSZO bouwen we aan een zogenaamd ‘Team van de Toekomst’, onze toekomstige medewerkers. Dit is nodig omdat er een schakel mist tussen de opleidingen en de praktijk in de Bijlmer. Door al vroeg mee te draaien bouwen voornamelijk leerlingen van JTSZO de broodnodige expertise op om goed te functioneren in onze wijk.
In 2020 bestond het Team van de Toekomst  uit:
Peer educators: Sona Abhelakh, Monezra Rudge, Bo de Vries, Kyra-Nerys Kemble en Anastasia Kai.
PR team: Nancy Boutros en Kyra-Nerys Kemble.

Dit uniek team dat voornamelijk opgegroeid is en/of woont in de Bijlmer is de drijvende kracht van de school. Ze zijn onze oren en ogen en bepalen mede het aanbod, alsook zorgen ze voor het werven en vasthouden van publiek. Het vertrouwen en liefde voor elkaar maakt dat deze mix mensen elkaar motiveert en inspireert.

Voor de uitvoer van haar activiteiten steunt JTSZO op een aantal vrijwilligers. De voornaamste vrijwilligers zijn: Nancy Boutros, Deshelle Haynes, Withney Dulder en René vd Wal. Ook levert JTSZO inhoudelijk content aan goede doelen- projecten die via VENZO worden gecoördineerd. Vanuit het project ‘Netwerk Gepensioneerde Professionals Nederland (NGPN)’ hebben we gebruik kunnen maken van de expertise op locatiebeheer.

JTSZO is plek waar normaal gesproken oriënterende stages, beroepsstages, afstudeervoorstellingen en innovatieve projecten ondergebracht worden. Een eerste baan, een eerste regie, choreografie, film of flyer worden hier gemaakt. Dit jaar hebben heeft Nina-Elisa Euson met 15 studenten en 4 muzikanten aan haar afstudeervoorstelling ‘Goede Bedoelingen’ (Kunstacademie, Maastricht) in Talenthub gewerkt en ook Joshua Halman heeft de locatie gebruikt voor zijn afstudeersolo “Kikkenstein” (ROC PACT Artiest).

De volgende ondernemers leveren een substantiële bijdrage aan onze stichting. JAFLU fotografie en film, Tim van den Heuvel Videograaf, Willemien van Lith content, onderhoud website en PR, Anna Concepts vormgeving en socials, Lost Project inhoudelijke brainstorms, Going Social Medialab en registratie, Saskia Habermann film en Denielsen accountants.
 

6. Inhoudelijke toelichting op de jaarrekening

Woord vooraf:
De controle op de effectiviteit van de Stichting vindt plaats via de begroting, tussenrapportages, bestuur notulen, het jaarverslag, de jaarrekening en de accountantscontrole volgens het handboek verantwoording meerjarige subsidies kunstenplan 2017-2020 van Amsterdams fonds voor de Kunst (AFK). De directie legt aan het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid van de middelen.
Financiële verantwoording: Het Kunstenplan 2017-2020 wordt dit jaar afgesloten en we hebben voldaan aan de door het AFK gestelde prestatie-eisen.
Door de annulering van een aantal projecten door Corona (Kunstschooldagen, Theater Na de Dam, Holland Festival en onze kerstvakantietraditie: de samenwerking met de vier Jeugdtheaterscholen van Amsterdam, het ITA en de Toneelmakerij), extra zomeractiviteiten Midzomer Mokum, de eerste keer een bijdrage uit Sociale Basis, de pilot Cultuurcoach en extra projectsubsidies van het Stadsdeel plus de hogere opbrengsten uit samenwerkingsprojecten is het resultaat beter dan verwacht.
Hiermee worden ook de activiteiten die hoger zijn dan begroot als gevolg van een toename in projecten gedekt. Alle operationele doelstellingen zijn gerealiseerd.
Continuïteit: Kunstenplan 2021-2024 is toegekend en JTSZO ontvangt de komende vier jaar weer een vaste subsidie van het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Alleen de uitbreiding van de leerlijn met YoungZo  is niet gefinancierd en daar zullen we een andere dekking voor moeten vinden. Verder continueren wij de samenwerkingen in 2021 en verwachten we door onze wijkgerichte aanpak ook in de toekomst een jaarlijkse subsidie van het Stadsdeel Zuidoost te ontvangen.

De school ontvangt een structurele bijdrage voor de huur van het Bijlmer Parktheater. Tot aan 2018 werd dit bedrag rechtstreeks aan de JTSZO verleend door het Stadsdeel Zuidoost (voor kantoor-, studioruimte en theaterzaal). In 2018 besloot Stadsdeel Zuidoost het bedrag rechtstreeks aan het BPT over te boeken met een specifiek bedrag bestemd per partner. Vanaf 2019 veranderde de route en het bedrag werd opgenomen in het totaalbedrag Kunstenplan van Gemeente Amsterdam. Bijlmer Parktheater ontvangt in het komende Kunstenplan een bedrag. We gaan ervanuit dat daar een deel van voor JTSZO bestemd is, alleen waar voorheen BPT te horen kreeg hoeveel geld er per huurder in tegemoetkoming besteed moest worden, wordt het nu de eigen verantwoordelijkheid van BPT om dit met huurders te overleggen. BPT heeft aangekondigd nu geen grote veranderingen in te voeren m.b.t. huurafspraken 2021. Ze hebben wel aangekondigd er beter over na te denken hoe in de toekomst afspraken te maken over gebruik van ruimte en hoe de compensatie goed wordt ingezet. In wezenlijke veranderingen worden huurders tijdig meegenomen. (Bron: notulen BPT Partneroverleg d.d. 28-1-2021)

Dat ons theaterhuis te klein is, wordt steeds evidenter. Met ons ROC project moesten we flexibel werken omdat de co-producties van Bijlmer Parktheater met Orkater en straks met Toneelmakerij langere tijd de grote zaal bezet houden. Ook moesten we voor het eerst uitwijken met ons Winterfestival omdat We are On The Move in hetzelfde weekend presenteerde. In november werd duidelijk dat de broodnodige uitbreiding van m2 op de agenda van de stad staat. Of er een uitbouw komt van  het huidige theater of dat er een nieuw pand komt daar wordt nu over onderhandeld. Wat wel helder is, is dat het gaat over de langere termijn, misschien het volgende Kunstenplan. De komende vier jaar zal goede afstemming vergen. We hebben de gemeente gevraagd om niet alleen te kijken naar het ruimtegebrek anno nu, maar de ambities van BPT en partners mee te nemen alsmede de veranderingen in het stadsdeel. We gaan ervan uit dat dit in orde komt en nemen de opbrengsten mee in de begroting zoals voorheen.

Baten
De financieringsmix van de JTSZO bestaat in de nieuwe kunstenplanperiode uit directe inkomsten (44.2%), structurele subsidies van AFK (32.2%), incidentele subsidies (23.6%). De publieksinkomsten zijn voornamelijk samengesteld uit lesgelden, recettes en bijdragen van DWI/Stadspas en Jongerencultuurfonds. De recettes vielen dit jaar structureel lager uit aangezien er door Corona veel minder voorstellingen konden plaats vinden. We zijn bang dat dit voor 2021 hetzelfde zal zijn.
De lesgelden zijn op zo’n niveau dat mensen die net boven de minimum inkomensgrens zitten en niet in aanmerking komen voor Stadspas of Jongerencultuurfonds ze ook kunnen betalen. In dit stadsdeel blijft het lastig toegangsprijzen te verhogen. Leerlingen die het echt niet kunnen betalen worden ingezet in de PR (social media) en tijdens de festivals. Of bij de jongere deelnemers helpen de ouders/verzorgers mee. Dat was dit jaar onmogelijk.

Jaarlijks ontvangen we van Stadsdeel Zuidoost een vaste bijdrage in onze voorstellingsgroepen omdat zij een waar visitekaartje zijn van onze wijk. Voor het eerst dit jaar ontvingen we een bijdrage  in het kader van Midzomer Mokum programmering in de periode juli – augustus. Het lijkt erop dat dit in 2021 weer het geval zal zijn.
Vanaf 2020 ontvangt de JTSZO voor het eerste een bijdrage vanuit de sociale basis. In nauw overleg met het stadsdeel hebben we ingezet op onderwijs- en arbeidstoeleiding met ons Peer-educator traject.
De post samenwerkingsproject is voornamelijk opgebouwd uit onze educatieve projecten met Het Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost (PPOZO) en met als grootste opdrachtgever het ROC van Amsterdam waar we al sinds 2012 heel intensief mee samenwerken.
De fondsen waar we wisselend aanvragen voor een bijdrage in onze festivals zijn het Prins Bernhard Cultuurfonds, Het AMVJ fonds, de Rabobank en het ING. Dit jaar was dat het AMVJ fonds.
De JTSZO heeft de ANBI status. Via de website worden kleine bedragen gedoneerd.

Beheerslasten
Beheerlasten Personeel: De directie wordt gevoerd door Irene Lips, zij is de enige in dienstverband van de stichting (1 FTE).
Inhuur personeel bestaat uit extra kantoor ondersteunende werkzaamheden door leden uit het docententeam.

Activiteiten Lasten
Onder personele activiteitenlasten is ons hele creatieve team opgenomen. De toename komt door enerzijds verhoging van de uurtarieven, meer activiteiten en de uitbreiding met YoungZo.

7. Cyber Risk Management

Cyberattacks zijn niet meer uit onze samenleving weg te denken. Ook de JTSZO is in het verleden slachtoffer geweest van Ransomware. Daarna zijn we uitvoerig  ingelicht over databeveiliging van onze organisaties en de digitale risico’s die we lopen. De overstap van XS4all naar TransIP heeft gezorgd voor een betere website beveiliging. Transip heeft automatische backups en zorgt voor een veiligere web en mailserver. Het SSL-certificaat zorgt voor de versleuteling van (inlog) gegevens en betalingsverkeer die heen en weer gaat tussen de browser van de website bezoekers en de website. Bijkomend voordeel is een hogere positie in Google zoek acties.
Verder zijn wij geheel in de cloud gaan werken van Google G-suite. Hierbij hebben wij een groter geheugen en database waarbij we volledig op verschillende locaties kunnen werken en informatie kunnen opslaan en doorspelen naar docenten.

De grootste voordelen voor het werken in de cloud zijn voor ons:

– Dat meerdere personen tegelijkertijd aan een document kunnen werken.
– Bestanden automatisch opgeslagen worden.
– Gemakkelijk bestanden intern gedeeld kunnen worden.
– Overal bereikbaar op ons archief en database op de verschillende locaties.
– Mobiel gebruik
– Agenda
– Betere basis voor de mail

AVG wet

Voor de AVG wet hebben wij onze formulieren aangepast en kunnen ouders en studenten hun gegevens makkelijker bij ons opvragen zodat wij die gemakkelijk kunnen verwijderen uit het systeem mocht daar een verzoek om zijn ingediend.

Tot slot hebben we een protocol zodat we op een juiste manier de nieuwe privacy wetgeving toepassen.

 

8. Vrijkaartenbeleid en toelichting

Bij leerlingen zit in het lesgeld per presentatie twee vrijkaarten om ervoor te zorgen dat er niet één kind zonder eigen publiek speelt. Dit jaar zijn er echter geen publieke voorstellingen geweest. Tijdens het Winterfestival mocht er een beperkt aantal ouders komen kijken. Het zomerfestival is geheel online verlopen. De uitvoering van het vrijkaartenbeleid was dit jaar dus niet aan de orde.

 

 

 

9. Toekomst

De enige wijsheid die echt telt is weten dat je niets weet.
Socrates

We weten dat Zuidoost groeit en we bereiden ons voor op die groei.
In ons stadsdeel wonen anno 2020 zo’n 90.000 mensen waarvan 35% jonger is dan 27 jaar. Dat zijn ruim 31.000 kinderen en jongeren tussen 0-26 jaar in Amsterdam Zuidoost. Tot 2030 komen er tussen de 30.000 en 39.000 woningen bij (bron: “Investeringen in de juiste balans”, mobiliteitsprogramma Zuidoost Flank, 14-01-2021). Tot 2030 is de verwachting dat er ruim 60.000 nieuwe inwoners bijkomen, daarvan is een aanzienlijk deel jonger dan 26. De groep tussen 0-3 neemt het meest toe, gevolgd door de groep 23-26 jarigen.

Het Zuidoost Masterplan 2021-2040 is de basis om al deze veranderingen in goede banen te leiden. Een plan dat niet in beton gegoten is, maar wel duidelijk richting geeft. Een plan dat de verschillende acteurs van het stadsdeel verbindt. Kijken waar ze schuren en waar ze samen een meerwaarde kunnen inbrengen. Want de werkelijkheid is vaak anders dan wat we op papier bedenken. We hebben geen vast draaiboek, blijven flexibel en wendbaar en hebben altijd veel ruimte voor verrassing, initiatief.

Na 20 jaar heeft de JTSZO een behoorlijke community grootgebracht. En precies dit is wat wij naar de tafel brengen, en daar is belangstelling voor. Jonge mensen uit verschillende omgevingen, jonge mensen die elkaar in het dagelijks leven misschien nooit ontmoet hadden. In de veilige setting is er ruimte voor onverwachte dialogen. Fricties en verschillen blijven nooit onaangeroerd. Andere inzichten worden gedeeld en die maken bijzondere en vernieuwende inzichten mogelijk.

We hebben geld geoormerkt uit ons mooie financiële resultaat om een aantal uitgestelde zaken met de kennis van nu op een andere manier aan te pakken. Want alles hoeft ook weer niet perse helemaal terug naar het oude!

Het moet natuurlijk nooit te veilig worden en daarom zoeken we de samenwerkingen op zodat we ook met andere werkvormen en disciplines in aanraking komen die niet heel waarschijnlijk zijn.

Onder de vlag YoungZo gaan we de volgende nieuwe initiatieven uitproberen:

  • Met onze bedrijfspartner Kleurstoff werken we aan een nieuw aanbod- de wereld van achter en voor de schermen waarbij de deelnemers niet alleen een kijkje in het professioneel werkveld krijgen maar daar ook actief aan gaan deelnemen en wie weet werken.
  • Met behulp van Orkater duiken we verder het makersvak in.
  • Vanuit “lessons learned” willen we een visie ontwikkelen op hybride onderwijs en gaan we de uitdaging aan met een drietal partners op gebied van on-line aanbod en gamen.1. St. Jam biedt ons de mogelijkheid op hun platform Kunstschooldagen een digitaal product aan te bieden voor alle leerlingen van groep 8 in Amsterdam.
    2. Met Studio-exp.io (voorheen St. Helden) gaan we de uitdaging aan een stadsbrede gegamificeerde voorstelling te maken: ‘Beton’.
    3. Tijdens het Holland Festival krijgen onze leerlingen de kans om te spelen in ‘Luistermutant’, een voorstelling, een concert en game in 1!
  • Tot slot eindigen we in de kerstvakantie met het hernemen van de voorstelling ‘Hero-to-go’, over hoe je een held wordt, voor het Koud Kunstje Festival in Deventer in januari 2022 en hopen we vlak voor oud en nieuw weer samen met de Coalitie Jeugdtheaterscholen Amsterdam weer in ITA te staan waar we met de inbreng van Toneelmakerij in het toneelbeeld van Hans en Griet mogen spelen.

Mooie netwerkgelegenheden waar onze spelers extra verdiepingstrajecten krijgen aangereikt en leeftijdsgenoten leren kennen die zich ook met theater en dans bezig houden plus het interdisciplinaire gebied daartussen. En waar wij als leiding kunnen sparren met andere artistieke teams en directies.

Dit is wat we denken wat in het verschiet ligt, maar wie weet ….. in wat voor vorm onze lessen en festivals kunnen plaatsvinden? Hoe het zal gaan met de doorontwikkeling van de Pilot Cultuurcoach? Hoe het nieuwe curriculum waarin, vanaf 2023, kunst en cultuur een nieuw leergebied wordt binnen het onderwijs dat zoveel achterstand heeft opgelopen vorm zal krijgen? Hoe de samenwerking met het sociale domein zich verder ontwikkelt?

Het belooft zeker weer een uitdagend jaar te worden.

Namens het hele artistieke team,

lrene Lips

Directeur