Skip to main content

5c. Corona en online lessen

 

Op 29 februari 2020 bereikte het Coronavirus Zuidoost – Kinderdagverblijf CompaNanny Atlas Arena kwam in het nieuws. De eerste Corona regels werden ingevoerd: Als je je niet lekker voelt, kom je niet! Was regelmatig handen met water en zeep, niezen en hoesten in de elleboog, wend je af als iemand hoest of niest, gebruik papieren zakdoek

Lockdown 1
Op 14 maart 2020 sloot BPT haar deuren gedwongen door Corona maatregelen. Fysieke lessen waren niet meer mogelijk. Binnen een week werd on-line aanbod geboren, mede dankzij een enorme flexibiliteit van het hele team. Onder coördinatie van Wieke Hoekstra gingen de 12- docenten online verder met de lessen onder de noemer: Thuisopdrachten. Elke week ontvingen leerlingen binnen de diverse leeftijdsgroepen (2+ en 4+, 6+ en 8+, 10+) een YouTube- link met verschillende thuisopdrachten. Deze opdrachten konden ouders of leerlingen dan weer door middel van beeldmateriaal naar de JTSZO opsturen. Binnen deze opdrachten hebben de docenten de leerlingen geleerd theater te maken vanuit hun eigen huis. Hierbij werd gebruik gemaakt van situaties binnen en rondom het huis.

Naarmate duidelijk werd dat het Zomerfestival van 2020 online plaats moest gaan vinden, hebben de docenten na overleg besloten om de lessen van de 6+, beide 8+ en 10+ groepen via Zoom te gaan geven. Hierdoor konden de docenten via Zoom de opdrachten geven of gedeelten van de presentatie opnemen. De docenten en de leerlingen vonden het fijn om elkaar eindelijk weer te zien. Echter was het gemis van fysiek en live-contact groot en bracht het online lesgeven verschillende uitdagingen met zich mee.

De 2+ en 4+ groepen ontvingen nog steeds elke week een YouTube-link met een thuisopdracht. Door middel van deze opdrachten en het aangeleverde digitale materiaal van de ouders, werd hier toegewerkt naar een online vriendenboekje. Voor de online eindpresentatie onderzochten de leerlingen van de 6+ groep vanuit de bestaande musical Annie wanneer iemand nou eigenlijk familie van je is en of je hier ook bloedverwant voor moet zijn. De leerlingen van theatermix 8+ van de zaterdag onderzochten wat familie voor hen betekent. Binnen theatermix 8+ op woensdag hebben de leerlingen een presentatie gemaakt over wat de thuis periode met ze deed. Als laatste zijn de leerlingen van theatermix 10+ aan de slag gegaan met de leuke en minder leuke kanten van je familie die binnenshuis plaatsvinden. Binnen deze presentaties hebben de leerlingen zelf materiaal gefilmd en zijn er groepsstukken via Zoom gefilmd. Het online-lesaanbod vergde niet alleen van de docenten en de leerlingen veel creativiteit en aanpassingsvermogen, maar ook van de ouders van de 12- leerlingen. Het was fantastisch om te zien hoe ouders en familieleden zich ook inzetten tijdens de online zoom-lessen en thuisopdrachten. Het thema van het jubileumjaar was niet voor niets Familie en het Zomerfestival Online was mede door hun inzet geslaagd.

Om het seizoen feestelijk af te sluiten, heeft de JTSZO voor de 12- groepen nog een laatste fysieke les georganiseerd. Gelukkig was dit vlak voor de zomervakantie weer mogelijk in het Bijlmer Parktheater. Deze lessen werden vormgegeven door middel van een speurtocht door het theater, waarbij de leerlingen in de grote zaal eindigden met een mini-presentatie. Zowel de docenten als leerlingen vonden het ontzettend fijn om elkaar weer live te kunnen zien en gezamenlijk het seizoen af te sluiten.

De 12+ docenten hebben onder coördinatie van Carmen Lamptey wekelijks onder de reguliere lestijden online lessen gegeven. Deze Zoom-tijd bracht voor en nadelen met zich mee. De docenten waren erg blij om de spelers wekelijks te zien en vonden steeds nieuwe manieren om tot ‘theater’ te komen, via het scherm. Echter merkte de docenten ook dat het ingewikkeld kon zijn om de spelers ‘er bij’ te houden. Sommige leerlingen hadden WiFi / Internet problemen, waardoor deze leerlingen de online-lessen met moeite konden volgen. Door het gemis aan fysiek en live contact merkten de docenten dat de spelers (en zij zelf) motivatie en enthousiasme leken te verliezen.

Naarmate de ernst van de situatie rondom Covid-19 steeds duidelijker werd moest het Zomerfestival 2020 online plaatsvinden. Alle vier de 12+ groepen hebben verschillende presentaties gemaakt die op 13 juni 2020 werden gepresenteerd op Youtube. Doordat er binnen elke groep weer naar een eindproduct werd gewerkt, kwam enthousiasme voorzichtig terug. De XS groep heeft vanuit het verlangen van de groep gewerkt aan een horrorfilm. De S groep heeft vanuit het thema Familie een korte film gemaakt, waarin beweging een grote rol speelde. De M groep heeft scherp gekeken naar de mogelijkheden van de camera en perspectieven. Vanuit dit onderzoek hebben zij een film gemaakt in de buurt Zuidoost. In de L groep hebben alle spelers een individueel 1-minute filmpje gemaakt met als vertrekpunt ieders motivatie voor het volgen van theaterlessen.

Links naar de online presentaties zijn te vinden bij Hoogtepunten van 2020.

Lockdown 2
Op 3 november ging het theater weer dicht, maar onze lessen mochten na intensief overleg met de nieuwe directie van BPT doorgaan. De theater- en studio-functie van het gebouw werden gescheiden en omdat onze leerlingen onder de 18 jaar zijn mocht dat. Alle Bredeschool activiteiten in het primair onderwijs stopten, er werd wel drie weken doorbetaald, zodat alle docenten doorbetaald werden voor de opdracht. Voor wat betreft onze activiteiten van 18+ ROC Entree was al twee weken gestopt (ook hier liep betaling drie weken door). Bij ROC op maat gingen we op school les geven.
Onze opdracht vanuit de gemeente om een voorstelling over migrantenverhalen te maken kon doorgaan in Heesterveld omdat de makers en spelers betaald werden en dus onder de noemer professionals vielen.

Lockdown 3
Op 15 december was er opnieuw een lockdown en werd duidelijk dat we na de kerstvakantie weer on-line verder moesten.