Skip to main content

Bij JTSZO bouwen we aan een zogenaamd ‘Talent voor de Toekomst team’, onze toekomstige medewerkers. Dit is nodig omdat er een schakel mist tussen de opleidingen en de praktijk in de Bijlmer. Door al vroeg mee te draaien bouwen voornamelijk (voormalige) leerlingen van JTSZO de broodnodige expertise op om goed te functioneren in onze wijk.
De peer-educators hebben ieder in hun leerwerktraject in 20-25 lessen gestaan waarin zij een ondersteunende rol hadden naast een afgestudeerde docent. Inmiddels hebben vijf van de peers de eerste stappen gezet naar het zelfstandig geven van lessen (met ondersteuning van de afgestudeerde docent). In dit eerste half jaar hebben zij een actieve rol gehad tijdens de presentaties op de JTSZO festivals, lente en zomer. Naast lesgeven, leerling begeleiding en zelf acteren, was hierin ook hun rol om contact te maken met de ouders van de leerlingen, mede docenten en stagiaires. Met mede-peers en hun vakdocenten begeleiders is er intensief intervisie overleg waarin ervaringen uit verschillende lessen en leermomenten worden doorgesproken en waarin wordt gekeken naar andere invalshoeken.

De peers zijn als rolmodel een essentieel onderdeel van het bereik van JTSZO.

Dit unieke team creatieve millennials, dat voornamelijk opgegroeid is en/of woont in de Bijlmer, is de drijvende kracht van de school. Ze zijn onze oren en ogen en bepalen mede het aanbod, alsook zorgen ze voor het werven en vasthouden van publiek. Het vertrouwen en liefde voor elkaar maakt dat deze mix mensen elkaar motiveert en inspireert.

Hieronder staan oud-leerlingen die verder zijn gegaan met theatermaken, regisseren en spelen.