Skip to main content

Organisatie

Op deze pagina vindt u uitgebreide informatie over onze organisatie. Naast personele zaken informatie over de samenwerkingspartners, diversiteit, cultural governance, ANBI status, All United App.

Directie

Irene Lips is algemeen directeur van de JTSZO.  Irene zorgt ervoor dat alle organisatorische en zakelijke kanten van de JTSZO kloppen. Daarnaast stuurt zij iedereen aan die bij de JTSZO betrokken is en is zij eindverantwoordelijk dat alles goed verloopt.

Ondersteuning wordt ingezet op projectbasis.
Hiervoor worden freelancers op basis van kwaliteiten en ervaring ingezet op diverse taken.

In 2021 schreef Irene een vooruitblik.
De vleugelslag van een vlinder in Brazilië zou maanden later een orkaan in Texas kunnen veroorzaken. Met die bewering werd de Amerikaanse wiskundige en meteoroloog Edward Lorenz in 1961 bekend. Dat was een jaar voordat ik zelf geboren werd. De wereld is bar en boos en samen moeten we een manier vinden om door te gaan! Wat voor mij het beste werkt is gaandeweg improviseren: pluk de dag! Dat lukt aardig ……..

Het zijn dit soort “butterfly-effecten” die we vooral een kans moeten geven. Dat is altijd de kracht van onze school geweest. Niet bang om onze nek uit te steken, niet aarzelend om een pad in te slaan dat nog onontgonnen is, meedenken en open staan voor andere meningen en nieuwe initiatieven. Er voor honderdvijftig procent voor gaan als we een mooi plan hebben waar financiën voor gezocht moeten worden. Die instelling moet behouden blijven en daar maak ik me sterk voor, samen met het bestuur, het artistiek team en alle medewerkers. Zo maken we van JTSZO een soepele en flexibele machine die ervoor zorgt dat Zuidoost trots kan zijn op alle getalenteerde spelers.

Irene Lips, Directeur

Ondersteuning

Pia Schuuring werkt sinds 2010 bij de school als docent dans. Naast haar danservaring heeft ze ruime ervaring als kwaliteits- en veiligheidsmanager. Sinds 2012 ondersteunt zij de directie op gebied van HR, educatie en financiële administratie.

Kayleigh Beun, alumni, is verantwoordelijk voor de leerlingenadministratie, de ICT, content van de website, vaste gastvrouw en intermediair voor Jongerencultuurfonds en Stadspas acties.

 

Creatief team

Naast het artistiek team zijn onze docenten de kern van onze organisatie.

Hier het hele creatieve team

Artistiek team

Carmen Lamptey, alumni,  is hoofd educatie, coaching en begeleiding van docenten en peer-educators  van JTSZO, en aanspreekpunt wat betreft de artistieke koers van de school.

Nina Haanappel, alumni, gaat over talentontwikkeling en is aanspreekpunt wat betreft de artistieke koers van de school

De taak van het artistiek team bestaat uit:
1. Het bewaken van de JTSZO-signatuur;
2. Het geven van feedback aan de collega’s bij het ontwerp en de invulling van de reguliere lessen;
3. Het geven van feedback op de presentaties en voorstellingen;
4. het adviseren van de directie welke makers er bij de JTSZO betrokken kunnen worden.
De overkoepelende taak van het artistieke team is om alle verschillende verhalen en perspectieven die de kinderen aanleveren als gelijkwaardig te zien, en dat bronnen die afkomstig zijn vanuit de Westerse cultuur niet gezien worden als ‘de norm’ of ‘beter’ dan bronnen die afkomstig zijn vanuit andere culturele perspectieven. Op deze manier zorgt de JTSZO dat het een inclusieve organisatie is.

Diversiteit

Amsterdam Zuid Oost, de Bijlmermeer is een stadsdeel met 170 nationaliteiten. De leerlingen en docenten van de Jeugd Theaterschool laten een afspiegeling van deze etnische diversiteit zien. Inclusie en diversiteit zijn voor ons een een intrinsiek gegeven. De samensmelting van vele culturele perspectieven die de deelnemers en werknemers van de JTSZO in zich dragen, maken van de JTSZO een inclusieve organisatie. JTSZO dient daarbij als voorbeeld voor andere kunst educatieve organisaties. Het project Cultuurcoach bevordert deelname van kinderen met een afstand tot kunst en cultuur om met alle theaterkunstdisciplines in aanraking te komen en draagt daarmee bij aan kansengelijkheid.

Governance Code Cultuur (GCC)

JTSZO is werkzaam in de cultuursector en wil net als andere organisaties in de sector waarden realiseren op cultureel, economisch en maatschappelijk gebied. De JTSZO werkt ook met publieke middelen en dat brengt een morele verantwoordelijkheid met zich mee. De governance code geeft, als het gaat om toezicht en bestuur, zowel de JTSZO zelf als haar externe omgeving handvatten hoe om te gaan met normen en haar werkwijze.

De controle op de effectiviteit van de Stichting vindt plaats via de begroting, kwartaalrapportages, bestuursnotulen, het jaarverslag de jaarrekening en de accountantscontrole volgens het protocol van het Stadsdeel Zuidoost. Het bestuur en de directie formuleren samen een strategie. De directie heeft een directiestatuut en legt aan het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid van de inhoud en van de middelen.