Skip to main content

Nieuwe projecten

YoungZo
De eerste maatschappelijke opdracht van de gemeente was een feit. We zijn gevraagd om een voorstelling te maken vol migranten-verhalen voor en door jongeren die hen confronteert en sterkt in een taal die hen aanspreekt. Feiten, fabels, geruchten, manieren om ermee om te gaan of om eruit te komen en verschillende invalshoeken. Herkenbaar, voorlichtend, recht voor z’n raap maar nooit ordinair, prikkelend, op het verkeerde been zettend en vol humor. Dat werd de voorstelling ‘Routes from Roots’. De verhalen werden opgehaald in het Bindelmeercollege en daar beleefde de voorstelling ook haar première.

Heesterveld Creative Community en onze Talenthub
In de eerste lockdown heeft onze Talenthub een facelift gekregen. We konden onze locals supporten dankzij een bijdrage van de Rabobank. Regina van Kitchen voor Fashion heeft gordijnen gemaakt voor de bovenverdieping, Airlight heeft ook de tweede studio voorzien van professioneel licht tegen een zacht prijsje en het bedrijf S.B.R. Vloeren en Interieur B.V., druk in het Amstel III gebied, heeft de vloer opnieuw geëgaliseerd.

HKU prijs
Op 9 januari 2020 is de HKU Prijs van de Gemeente Utrecht uitgereikt aan Theaterdocent Emése van der Steen. De Gemeenteprijs gaat naar een net afgestudeerde HKU’er die het beste afstudeerproject heeft gemaakt met hoge maatschappelijke relevantie. Emése ontving de prijs uit handen van wethouder Anke Klein van de gemeente Utrecht.
Haar scriptie, visie op het vak en drive voor inclusiviteit waren volgens de jury reden om haar de prijs te laten winnen. We zijn er trots op dat de JTSZO voorstelling ‘All Rise’ onderdeel was van de winst! Gefeliciteerd Emése.

Cultuurcoach
Op 6 maart ontvingen we toekenning op onze aanvraag Cultuurcoach € 50.000 voor seizoen 2019/2020. De pilot Cultuurcoach verlicht de werkdruk voor leerkrachten en bevordert kansengelijkheid door de afstand tot grootstedelijke en buurtgebonden cultuureducatie te verkleinen. De Cultuurcoach is een uitbreiding van het Basispakket Kunst en Cultuureducatie.

JTSZO focust binnen deze pilot op twee scholen: Dumont en de Schakel. We zijn er trots op een voortrekkersrol te hebben in de pilot omdat we onze docenten hebben ingezet in combinatiefuncties (gefinancierd vanuit Cultuurcoach en ondersteuning noodplan lerarentekort via gemeente waardoor onze docenten langer op de school zijn en beter met het schoolteam kunnen integreren).

Uitbreiding ROC samenwerking met IZone
MBO college Zuidoost is dit schooljaar gestart met de Izone. Daar kunnen vmbo’ers, havisten en mbo’ers van alle niveaus terecht voor onderwijs op maat zónder dat zij al een opleiding kiezen. In de Izone ontdekken studenten eerst wie ze zijn en welke richting aansluit bij hun interesses. Ze hoeven nog niet te kiezen. Studenten maken uitgebreid kennis met beroepen en opleidingen. In hun eigen tempo ontdekken zij welke vervolgopleiding en welk werkveld bij hen past. Dat kan 10 weken duren, maar ook een jaar. Zo komen ze zelf tot een studiekeuze en verschijnen ze gemotiveerd aan de start bij een reguliere opleiding.

Izone richt zich niet alleen op het maken van een juiste studiekeuze, maar ook op het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden zoals het vergroten van zelfkennis, zelfstandig denken en handelen, presenteren en discipline.

De mbo’ers volgen een onderwijsprogramma op maat. Voor de vakken die zij in de Izone al afronden, krijgen zij in de reguliere opleiding vrijstelling. Ze ontwikkelen hun kennis en vaardigheden die hen een voorsprong geven in de volgende fase van hun studieloopbaan.

Jongeren kunnen op elk moment starten in de Izone, dus ook als ze vastlopen in hun huidige opleiding. Of dat nu in 4 havo is of op het mbo.

Izone & JTSZO
In oktober 2020 zijn we gestart met het Izone traject voor het ROCvA, MBO college Zuidoost. Er zijn verschillende keuzes in dat traject en een daarvan is de creatieve sector. Deze jongeren gaan zich daar 8 weken in verdiepen. Het doel is dat ze zich naast de reguliere lessen, persoonlijk ontwikkelen in de wereld van theater, muziek, dans en media.
De groep bestaat uit 40 leerlingen. Iedere donderdag komen deze leerlingen naar het BPT en volgen daar workshops beroepsoriëntatie. In de workshops worden de leerlingen uitgedaagd, wellicht gaan ze hierin verder studeren of willen ze in toekomst hiervan hun beroep maken. De focus ligt dus voornamelijk op de persoonlijke ontwikkeling binnen de discipline. Na een succesvolle start met een eerste pilot zijn er inmiddels vergevorderde gesprekken met het MBO college voor een vervolg voor de rest van het schooljaar.
Het team JTSZO Izone bestaat uit: Eva de Jongh, Robbie Wallin, Cheyenne Toney, Jeltje Nuland, Joshua Halman, Elvis Penuel en Quasim Payne.

 

Ondanks alle Corona perikelen zijn de lessen zowel van ROC Entree als Op Maat gewoon van start gegaan dit schooljaar. Door de hogere aantallen en streven naar kleinere groepen heeft Entree een extra lesuur afgenomen.

In de periode van aangescherpte maatregelen in oktober 2020 heeft ROC Entree even de lessen op locatie stopgezet. ROC op Maat koos er juist wel voor om de lessen op locatie door te laten gaan omdat het op die manier makkelijker was de leerlingen te spreiden.

Vanaf half november zijn de lessen van Entree (op ons aandringen) weer op locatie (BPT en Heesterveld). In januari 2021 starten we met blok 2 van de workshops.

 

Bredeschool 

We zijn dit schooljaar gestart met 5 Bredeschool projecten (naschools) en 1 Topuur (onder schooltijd). Het was een heftig proces waarin regelmatig docenten wissels waren door Corona besmettingen en quarantaines.

Het eerste blok is vier weken eerder afgesloten dan volgens opdracht. Door de aangescherpte Corona maatregelen was besloten geen externe partijen meer in de scholen toe te laten om zo besmettingskans voor het vaste schoolpersoneel te verkleinen. Omdat het einde nogal abrupt was hebben de docenten geen afscheid van hun leerlingen kunnen nemen. Wij hebben de docenten korte berichtjes laten schrijven aan hun leerlingen welke door de cultuurcoördinatoren van de scholen aan de leerlingen zijn doorgegeven.

Daarbij hebben we de mogelijkheid geboden om gratis een aantal lessen buitenschools te volgen op Heesterveld. Helaas zijn hier geen reacties op gekomen.

Het Topuur is wel helemaal afgemaakt. De betrokken school (Wereldwijs) heeft naar PPOZO complimenten gemaakt over onze twee docenten (Maggy Krizanic en Danique Beun). Hun verantwoordelijke gedrag en betrokkenheid bij de school en de protocollen gaven de school het vertrouwen om het Topuur af te maken en ook weer vast te leggen voor het komende blok mits met deze twee docenten.

Voor het volgende blok Bredeschool zijn afspraken gemaakt met scholen onder voorbehoud dat de Corona maatregelen het toestaan dat de docenten van buitenaf de school mogen betreden.

Talentklassen Ster 

Vorig schooljaar zijn we gestart met talentklassen op de Ster. Vanaf dit schooljaar zijn de lessen een vast onderdeel van het curriculum van de school. Leerdoelen van de les zijn opgenomen in de portfolio’s van de leerlingen en iedere leerling bepaalt zelf zijn persoonlijke leerdoel. Het vak is een keuzevak op de school. Maggy Krizanic en Sona Abhelakh investeerden veel tijd en moeite in deze school. Er is uitgebreid overleg (ook met zakelijke leiding JTSZO) over de voortgang en invulling van de lessen.

Op dit moment is dit een break-even project voor wat betreft de docentenkosten. De school betaalt de kosten van de docenten. Er wordt nu gekeken of de lessen geborgd kunnen worden binnen de financiële ondersteuning t.b.v. het lerarentekort.

Pilot talentklassen Nellestein 

Een soortgelijk project als op de Ster zijn de pilot talentklassen Nellesteinschool. Dit project wordt geïnitieerd door de school en verschillende partijen zijn ingehuurd om de talentlessen in te vullen.
Wij zijn ingeschakeld door PPOZO. Vanaf oktober geeft Maggy Krizanic iedere woensdagochtend theaterlessen aan de groepen 1 en 2. Er ligt al een overeenkomst voor een vervolg van januari – juni 2021.