Skip to main content

Yahmani Blackman
Verhalen vertellen

Jeugdtheaterschool Zuidoost waarborgt alle verhalen die rondlopen in het stadsdeel. Eigenzinnige verhalen verstopt tussen de bijlmerflats die er ooit waren of mochten blijven staan. Vergeten verhalen bloeiend langs de paden van het Bijlmer- of Gaasperpark. Belangrijke verhalen geleefd door Anton de Kom of de slachtoffers van de bijlmerramp. Herkenbare verhalen voor jong en oud, die per generatie een ander perspectief bieden op universele thema’s zoals eenzaamheid, armoede, schoonheid en meer. Jeugdtheaterschool Zuidoost biedt jongeren een plek waar ze met spelplezier en theatertechnieken deze verhalen met de rest van Amsterdam kunnen delen. Hiervoor worden er samenwerkingen aangegaan met verschillende makers en organisaties.
Ik ben een van de makers maar ook een oud leerling van JTSZO. Hieronder de volgende samenwerkingen die ik namens de JTSZO met andere organisaties ben aangegaan.

ITA
In 2018 en 2019 mocht ik namens de JTSZO deelnemen aan het drieluik. Hier mocht ik een ruimte van de stadsschouwburg kiezen, om in te maken met de leerlingen. In 2018 heb ik op de zolderkamer bestaande uit verschillende deurtjes en dus ruimtes een presentatie mogen maken over schoonheid. Omdat de schoonheid van de ruimte (de zolderkamer) voor mij en de leerlingen eerst niet zichtbaar was, werd dit ook gelijk het inhoudelijk onderzoek. De presentatie ging over schoonheid wat verborgen wordt door heersende schoonheidsidealen. Elke scene was verstopt achter een zolderkamerdeurtje en het publiek moest letterlijk gluren. In 2019 hadden we danszaal en ook een titel voor onze presentatie “Huilen in de club”. Deze presentatie ging over eenzaamheid. Het publiek werd letterlijk meegetrokken in het feestje wat uiteindelijk eindigde in een eenzame moderne dans. Tijdens deze drieluik konden de leerlingen van elke Jeugdtheaterschool zien hoe eigenzinnig elke school is en hoe overlappend de thematieken zijn. 

DGAI
In 2019 mocht ik samen met zangdocent Brandon Delagraentis een groepje kinderen begeleiden in hun performance. Daarin waren we niet alleen bezig met de muzikaliteit van de nummers, maar ook de les en het spel. Dit leverde een leerzame samenwerking op voor mij en Brandon en een dynamische les voor de kinderen. Het aanleren van spel en zangtechnieken werd hierdoor ook effectiever. 

Het Knippa meisje
Voor mijn afstudeervoorstelling heb ik samengewerkt met JTSZO. Hierbij was Irene Lips, directie van JTSZO, een sterke zakelijke en productionele adviseur. Ik werkte in Heesterveld met spelers van de JTSZO. Het was erg fijn om me in een omgeving te bevinden wat als thuis voelde, wat maakte dat de onzekerheid wat bij het afstuderen en maken komt kijken stukken minder werd. Ik weet wat de verhalen van Amsterdam Zuidoost zijn of kunnen zijn en ben dankzij de JTSZO niet bang om voor deze verhalen te staan. En om deze verhalen vertellen zoals ik weet, wil en kan vertellen. Het knippa meisje was het verhaal van mijn moeder, die als zevenjarig meisje langs de straten van Suriname vruchten, knippa’s, verkocht. Een moment van haar leven dat ervoor gezorgd heeft dat ik hier nu in Amsterdam Zuidoost ben en datgeen kan doen waar mijn hart sneller van klopt: Verhalen vertellen!