Skip to main content

Tak 3: Opleidingslijn

Een nieuwe tak is de opleidingslijn van JTSZO. Hieronder vallen het peer-educatorproject, en de opleiding van docenten voor het speciaal onderwijs.

Peer-educator Project
Het peer-educator traject is een laagdrempelig leertraject dat JTSZO jongeren de kans biedt om betaald hun docent- en makerschap te ontwikkelen. De jongeren die deelnemen aan het peer-educator traject zijn deelnemers boven de 12 jaar die zelf aangeven een sterke motivatie te hebben tot doorontwikkeling. De activiteiten in het peer-educator traject bestaan uit het observeren van onze docenten, repetities bijwonen en gezamenlijk lesgeven, samen met een docent toewerken naar een presentatie, individuele coaching op eigen leervragen en het volgen van extra trainingen naast het reguliere trainingsaanbod van het docententeam. Dit alles zodat ze brede ervaring opdoen met de verschillende doelgroepen. Per lesgroep zetten we steeds in op docenten die ondersteund worden door  twee peer-educators. Dankzij dit samenspel tussen docent en peer is de continuïteit van de lesmethode geborgd, is er extra monitoring op lesaanpak, en leiden we onze (toekomstige) docenten op. Onze eigen stijl wordt daardoor zowel aangescherpt als steeds weer doorgegeven. De peers zijn bovendien enorm belangrijk als rolmodel en daarmee ook voor het bereik van JTSZO.

Docentenspecialisatie Speciaal Onderwijs (SO)
Inmiddels is niet alleen Esmése van der Steen getraind door Open Theatre, maar zijn er nog zes andere collega’s afgereisd naar Birmingham om daar trainingen tot speciaal onderwijs te volgen. Dit werkbezoek bestond uit het bezoeken van verschillende scholen om de docenten van Open Theatre aan het werk te zien, in combinatie met een meerdaagse, praktische cursus methodiek. Dat is ook hard nodig, want we merken een groeiende vraag doordat er weinig aanbod is voor het speciaal onderwijs buiten schooltijd. We hebben zodoende nu tweemaandelijkse intervisiemomenten met alle SO-docenten om praktijkkennis te delen, verzamelde informatie uit het veld te delen, en elkaar te helpen. met knelpunten. Daarnaast zijn er soms presentaties van specialisten en cursussen als: Wat is het Speciaal Onderwijs? Traumasensitief onderwijs, Taal-ondersteunende gebaren in het speciaal onderwijs.