Skip to main content

Tak 2: Educatieve projecten

Onder Educatieve projecten vallen binnen- en buitenschoolse activiteiten. De JTSZO zet in op actief en receptief kennismaken met de school en haar lessen. Vanuit onderstaande projecten kunnen geïnteresseerde leerlingen op diverse niveaus instappen in de reguliere lessen van Tak 1.

Binnenschoolse educatieve projecten
Als kunstinstelling biedt JTSZO verschillende leerlijnen die op uiteenlopende manieren iets toevoegen aan de leerlijnen van het po, vo en mbo.. Hiertoe hebben we een menukaart ontwikkeld waarbinnen de school een keuze kan maken uit het aanbod en de samenstelling van de activiteiten. Dit varieert van burgerschapslessen tot een serie workshops gekoppeld aan het kijken van een voorstelling van JTSZO. De samenwerking met Brede School Zuidoost is erop gericht zoveel mogelijk kinderen met verschillende activiteiten te laten kennismaken. Daarmee krijgen kinderen de kans te ontdekken waar ze goed in zijn of wat ze leuk vinden. Onderdeel daarvan zijn ook de theaterlessen van JTSZO. Door de activiteiten op en rond de scholen in de wijk te organiseren zijn alle activiteiten goed bereikbaar en leren kinderen van verschillende scholen elkaar kennen en met elkaar omgaan. Het einddoel is om een nieuwe opvoering te maken, die op school of in het BPT wordt uitgevoerd.

Buitenschoolse educatieve projecten
JTSZO verzorgt zelfstandig (en ook in samenwerking met haar partners B!Musicschool, Buurthuisplus en Lifeskills) theaterlessen in haar Talenthub in Broedplaats Heesterveld Creative Community (HCC) en op scholen. Deze lessen hebben een tweeledig doel. Ten eerste wordt de stap van de gratis schoollessen naar (betaalde) lessen van de JTSZO in het BPT verkleind. De vertrouwde omgeving van school/HCC wordt gebruikt om de overstap laagdrempeliger te maken. Daarnaast slaan deze lessen een brug naar de activiteiten in het BPT. Onder de buitenschoolse activiteiten vallen eveneens de vakantieactiviteiten zoals Summer’s Cool. Deze worden gepromoot (kidsgids) en gedeeltelijk gefinancierd door DWI/stadspas.

Speciaal onderwijs
Een belangrijke nieuwe toevoeging is de leerlijn voor het speciaal onderwijs. Voor veel neurodiverse leerlingen geldt dat taal een barrière is en er is daarom weinig passend aanbod op het gebied van cultuureducatie. Een van onze docenten, Emése van der Steen, reisde af naar Birmingham om bij Open Theatre onderzoek te doen naar verschillende vormen van theater maken met neurodiverse leerlingen. Inmiddels hebben we voor deze groep een leerlijn met non-verbale fysieke theaterlessen, ondersteund door muziek. Deze didactiek, toegesneden op deze bijzondere leerlingen, is gestoeld op de principes van herhaling, duidelijkheid, veiligheid en ‘mimetics’ (kopiëren). Hiermee ontgrendelen leerlingen hun creativiteit zoals het standaard curriculum dat niet toestaat. Waar wij in 2020 begonnen op één sbo school met één docent en één peer, staan we inmiddels op één sbo school, twee so-scholen en één vso school met in totaal vijf docenten en seven peers. In totaal worden hier op de scholen zo’n 600 leerlingen mee bereikt. Daarnaast bleek de methode ook vruchtbaar voor kinderen met een taal- en/of leerachterstand op het regulier onderwijs.

De praktijk wijst uit dat wij een succesvolle werkwijze hebben ontwikkeld die het mogelijk maakt dat kinderen met én zonder beperking op gelijke voet kunnen samenwerken en deel kunnen nemen aan alle activiteiten. Naast het lesgeven volgens de non-verbale methode, zijn er inmiddels ook twee immersieve, multi-sensorische voorstellingen bij ons gemaakt. Deze voorstellingen passen bij de unieke belevingswereld van de leerlingen van het speciaal onderwijs. Met dit in gedachten zijn we in samenwerking met Poldertheater een theaterstuk aan het ontwikkelen voor vso-leerlingen. Daarnaast worden de voorstellingen op de scholen gespeeld zodat de kinderen zich in een veilige omgeving voelen. Ook hier werd de brede inzetbaarheid van de kennis die op het speciaal onderwijs is vergaard weer kenbaar. Zo bleek de voorstelling Wolfje is jarig, ontwikkeld voor leerlingen van het Speciaal Onderwijs Cluster 3 ook goed te werken voor de reguliere 2+ en 4+ groepen doordat het interactief en zintuiglijk van opzet was. We zijn actief aan het onderzoeken hoe we onze speciale leerlijn verder vorm  kunnen geven, waar behoefte aan is, en waar we lijnen kunnen samenvoegen .

Maatschappelijke Diensttijd (MDT)
Met de subsidie voor Maatschappelijke Diensttijd (MDT) worden maatschappelijke organisaties ondersteund om projecten te realiseren die bijdragen aan de ontwikkeling van jongeren tussen de 12 en 30 jaar. Jongeren krijgen hiermee de mogelijkheid om hun eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen tijdens een periode waarin ze zich vrijwillig inzetten voor een ander of voor de samenleving. Wij hebben ons hierbij aangesloten en bieden leerlingen de mogelijkheid om zich naast de lessen extra te verdiepen in alles wat er komt kijken bij het maken van een voorstelling. Denk aan zaalwacht, begeleider, supercrew (assistentie productie), host(ess), of het promoteam. Ze worden hierin op diverse niveaus begeleid (directie, productie, projectleiders, docenten).