Skip to main content

Speciaal Onderwijs

Een belangrijke nieuwe toevoeging is de leerlijn voor het speciaal onderwijs. Voor veel neurodiverse leerlingen geldt dat taal een barrière is en er is daarom weinig passend aanbod op het gebied van cultuureducatie. Een van onze docenten, Emése van der Steen, reisde af naar Birmingham om bij Open Theatre onderzoek te doen naar verschillende vormen van theater maken met neurodiverse leerlingen. Inmiddels hebben we voor deze groep een leerlijn met non-verbale fysieke theaterlessen, ondersteund door muziek. Deze didactiek, toegesneden op deze bijzondere leerlingen, is gestoeld op de principes van herhaling, duidelijkheid, veiligheid en ‘mimetics’ (kopiëren). Hiermee ontgrendelen leerlingen hun creativiteit zoals het standaard curriculum dat niet toestaat. Waar wij in 2020 begonnen op Één sbo school met één docent en één peer, staan we inmiddels op één sbo school, twee so-scholen en één vso school met in totaal vijf docenten en seven peers. In totaal worden hier op de scholen zo’n 600 leerlingen hiermee bereikt. Daarnaast bleek de methode ook vruchtbaar voor kinderen met een taal- en/of leerachterstand op het regulier onderwijs.

De praktijk wijst uit dat wij een succesvolle werkwijze hebben ontwikkeld die het mogelijk maakt dat kinderen met én zonder beperking op gelijke voet kunnen samenwerken en deel kunnen nemen aan alle activiteiten. Naast het lesgeven volgens de non-verbale methode, zijn er inmiddels ook twee immersieve, multi-sensorische voorstellingen bij ons gemaakt. Deze voorstellingen passen bij de unieke belevingswereld van de leerlingen van het speciaal onderwijs. Met dit in gedachten zijn we in samenwerking met Poldertheater een theaterstuk aan het ontwikkelen voor vso-leerlingen. Daarnaast worden de voorstellingen op de scholen gespeeld zodat de kinderen zich in een veilige omgeving voelen. Ook hier werd de brede inzetbaarheid van de kennis die op het speciaal onderwijs is vergaard weer kenbaar.  We zijn actief aan het onderzoeken hoe we onze speciale leerlijn verder vorm kunnen geven, waar behoefte aan is, en waar we lijnen kunnen samenvoegen.

Wolfje is jarig bij u op school

De voorstelling Wolfje is jarig, ontwikkeld voor leerlingen van het Speciaal Onderwijs Cluster 3, bleek ook goed te werken voor de reguliere 2+ en 4+ groepen doordat het interactief en zintuiglijk van opzet was. We willen deze voorstelling graag bij u op school laten zien.

Wolfje is Jarig

Op de ochtend van Wolfje’s verjaardag wordt Wolfje wakker en zijn alle dieren weg. Waar zijn alle dieren in het bos gebleven? Met wie moet Wolfje nu verjaardag vieren? Helpen jullie mee Wolfje’s vrienden te vinden?

De Jeugdtheaterschool Zuidoost heeft een theatervoorstelling gemaakt voor leerlingen van het Speciaal Onderwijs Cluster 3. Een interactief en zintuigelijk avontuur waarbij kinderen worden ondergedompeld in de wereld van Wolfje en zijn vrienden. Leerlingen worden uitgenodigd om niet alleen te kijken naar de voorstelling, maar om er ook actief onderdeel van te worden door te voelen, ruiken en proeven. De voorstelling is gemaakt onder leiding van Leonne de Jong (zelf ook speler), Carme Koetschruiter, Koen van der Heijden en vormgeefster Lena van Drie.

JTSZO ontwikkelt met steun van FCP en het LKCA een speciale leerlijn voor leerlingen uit het Speciaal Onderwijs. Onderdeel hiervan is het maken van immersieve (interactieve en zintuigelijke) voorstellingen die op scholen met Speciaal Onderwijs kunnen worden ingezet.

Interesse? Neem contact op met info@jtszo.nl