Skip to main content

Binnenschoolse educatieve projecten

Als kunstinstelling biedt JTSZO verschillende leerlijnen die op uiteenlopende manieren iets toevoegen aan de leerlijnen van het po, vo en mbo.. Hiertoe hebben we een menukaart ontwikkeld waarbinnen de school een keuze kan maken uit het aanbod en de samenstelling van de activiteiten. Dit varieert van burgerschapslessen tot een serie workshops gekoppeld aan het kijken van een voorstelling van JTSZO. De samenwerking met Brede School Zuidoost is erop gericht zoveel mogelijk kinderen met verschillende activiteiten te laten kennismaken. Daarmee krijgen kinderen de kans te ontdekken waar ze goed in zijn of wat ze leuk vinden. Onderdeel daarvan zijn ook de theaterlessen van JTSZO. Door de activiteiten op en rond de scholen in de wijk te organiseren zijn alle activiteiten goed bereikbaar en leren kinderen van verschillende scholen elkaar kennen en met elkaar omgaan. Het einddoel is om een nieuwe opvoering te maken, die op school of in het BPT wordt uitgevoerd.