Skip to main content


Pia Schuuring
Project Summer’s Cool

Even voorstellen:
Sinds 2005 ben ik werkzaam ben JTSZO. Eerst als dansdocent en sinds een aantal jaren als projectleider en zakelijk leider van de school. In die jaren heb ik veel leuke en inspirerende projecten mogen doen. Jeugdtheaterschool Zuidoost is een school zonder drempels, iedereen kan meedoen en en iedereen is welkom. Eenmaal binnen wordt je opgezogen in de familiaire sfeer. We de drie musketiers maar dan met honderden:  één voor allen en allen voor één.

Eén van de pareltjes van de school  is het project Summer’s Cool. In 2016 hebben we voor de eerste keer dit  zomervakantiekamp  georganiseerd. In de zomer van 2019 namen 36 kinderen deel aan Summer’s Cool. Deze kinderen kwamen uit alle stadsdelen, 6 verschillende nationaliteiten. 25 kinderen waren stadspas bezitters.
Ik, als projectleider van JTSZO, ben ontzettend trots dat ons concept van 5 uur per dag samen zijn, les krijgen in theater, dans, beeldende kunst en  sport en spel  nu al 4 jaar op rij een groot succes is.

Deelnemers van 4-12 jaar werken, spelen en communiceren met elkaar. Naast het werken in leeftijdsgroepen, mengen we alle deelnemers ook door elkaar voor de sport en spel activiteiten. Dit zorgt ieder jaar weer voor een prachtig groepsproces. We leren van elkaar en met elkaar. De week wordt afgesloten met een presentatie en een BBQ met de ouders die ieder jaar weer heel goed bezocht wordt. Een waar feestje, de kers op de taart.
Summer’s Cool is een onderdeel van de Kidsgids acties van DWI.

De afsluiting van de week is een locatie presentatie. Met een rondgang in de nabije omgeving van onze Heesterveld locatie worden de diverse acts getoond. De presentatie is niet het doel van de week maar een bindmiddel om de activiteiten aan het einde van de week aan elkaar te koppelen. Het spel en speelplezier van de deelnemers gaat boven de artistieke inhoud (hoewel we natuurlijk wel ons beste beentje voorzetten om er zoveel mogelijk artistieke waarde uit te halen). Het doel van deze week is samenwerkend leren.De kinderen discussiëren samen over de diverse onderwerpen, ze geven elkaar uitleg en informatie en vullen elkaar aan. Zij zoeken samen naar een oplossing en helpen elkaar. samenwerken, van elkaar leren.

Het project is geen winstmaker maar een hele mooie giving back aan de stad voor de doelgroep waar op vakantie gaan niet een gewoonterecht is. Het is fantastisch dat zoveel kinderen (en ouders) uit de hele stad, en soms ook daarbuiten, ons weten te vinden en samen met ons een gezellige, leerzame en vakantie-like week hebben. Dat dit zo ook door de deelnemers wordt ervaren zien we aan de jaarlijkse terugkomst van veel deelnemers en zelfs de vraag om als assistent te mogen helpen als ze de maximum leeftijd hebben bereikt en ze zich niet meer kunnen inschrijven.

Om dit project ook in Corona tijden door te laten gaan hebben we een geschikte locatie nodig. Onze eigen locatie zit midden op een woon- en bedrijventerrein en biedt niet voldoende mogelijkheden om de locatie af te schermen en de kinderen de ruimte te geven te werken binnen de nieuwe norm. Een locatie als het Sportpark in het Mandela Park zou bijvoorbeeld fantastisch zijn. Voldoende ruimte om de diverse disciplines uit te oefenen, toiletgelegenheid en eventueel opslagmogelijkheden voor onze materialen. De BBQ zou ook (met aanpassingen) op het terrein kunnen plaatsvinden.

We hopen dat jullie ons hierin van dienst kunnen zijn.

Een warme  groet,
Pia Schuuring