Skip to main content

Aan deze pagina wordt nog gewerkt

Samenwerking is belangrijk

Partners
Er zijn legio redenen om samenwerking met anderen te zoeken of accepteren: uitwisseling van expertise, doorverwijzing van talent, beter bereik van (nieuwe) doelgroepen, het stimuleren van cultuurparticipatie, scholing of coaching van personeel, empowerment van leerlingen, deelname aan speciale projecten en evenementen, verbetering van faciliteiten, publiciteit, communicatie, deelname aan congressen, versterking van de positie in de wijk enz. Voorop staat hierbij de financiële, artistiek-inhoudelijke, organisatorische of beleidsmatige meerwaarde voor de school.

Belangrijkste partners van JTSZO zijn:

Het BijlmerParktheater (BPT)
Sinds het begin is JTSZO vaste partner en bewoner van het Bijlmer Parktheater. Ons hoofdkantoor is hier gevestigd en we zijn de grootste gebruiker van de studio’s en de theaterzaal. Voor de buitenwereld wordt onze samenwerking zichtbaar in het Voorjaars-, Zomer- en Winterfestival. Ook kiest elke lesgroep een professionele voorstelling uit het aanbod van het BPT om naartoe te gaan. De JTSZO-docenten bereiden dit bezoek voor met de leerlingen. Enerzijds versterkt dit de kunstzinnige vorming van de leerlingen en anderzijds garandeert het publieksbereik voor de programmering van het BPT. Binnen het BPT werkt JTSZO samen met de (BPT-)partners Untold, We are On the Move and Going Social. Samen verzorgen we content voor jubilea en festivals van het Bijlmer Parktheater en zetten we elkaars expertise in waar nodig. Ook wijzen we leerlingen naar elkaar door.
Maar het huis wordt te klein. Het BPT wordt steeds intensiever gebruikt. De combinatie van BPT als productiehuis, theatervloer (flexibel gebruik) en JTSZO als lesinstelling (elke week hetzelfde rooster) blijkt in de praktijk lastig. Samen met het BPT en de andere interne organisaties; Untold van Otmar Watson, We Are On The Move van Enver Liesdijk en Going Social en met als onze collegainstellingen in het veld, met name gericht zijn op lessen aan kinderen en jongeren; ST. Helden/Urban Hero’s van Charlie Duran; DGAI van Ellen Alvares; Shaggy MC van Gregory Albertzoon; en Glo Entertainment Live van Glenn Lodeweges zijn we in gesprek met het Stadsdeel hoe de vraag naar ruimte op korte en lange termijn op te lossen.

Broedplaats Heesterveld Creative Community (HCC)
In HCC heeft JTSZO een tweede locatie: onze Club 1102, onze ‘huiskamer’ alwaar wij 140 vierkante meter repetitieruimte hebben met een klein kantoor en gezamenlijke eetruimte. Behalve het huis van Young ZO is het ook de performance locatie voor de activiteiten van Heesterveld Creative Community.(o.a. Club Prinsengracht, Museumnacht, 24h) Zo ontmoeten onze jonge spelers de gevestigde kunstenaars die in de broedplaats wonen. Deze extra locatie heeft wel een forse extra kostenpost met zich meegebracht. We zijn er trots op dat die volledig gefinancierd wordt door commerciële opdrachten en incidentele projecten.
Heesterveld is onze uitwijkplek als we niet genoeg studio ruimte hebben in het Bijlmer Parktheater. In 2023 waren er de repetities van en voorstelling van de 2de S groep van Joshua en Sem. Ook hebben we vakantieactiviteiten georganiseerd zoals Summer’s Cool (die werd gedraaid door de meer ervaren peers) en de uitwisseling met Every Black Girl die o.l.v. Yahmani het nieuws van Amerika en Nederland vergeleken hebben.

Poldertheater
Op het gebied van talentontwikkeling is er de afgelopen jaren een organische samenwerking ontstaan met Poldertheater, en dat zullen we de komende periode voortzetten. We versterken elkaar op meerdere vlakken. Op het gebied van spelerschap kunnen talenten vanaf 16 jaar bij het Poldertheater terecht. Dit geldt ook voor makers die zich na enkele jaren bij JTSZO willen ontwikkelen binnen een andere organisatie. Het plan is dat er bij elke productie van Poldertheater ook een peer-educator betrokken is, die de opgedane ervaring vervolgens zowel bij JTSZO als Poldertheater in de praktijk kan brengen. Andersom draagt Poldertheater gescoute talentvolle makers bij ons aan. Op deze manier werken we samen aan een route die voor jonge net afgestudeerde makers en autodidacten zeer waardevol is. Daarnaast gaat JTSZO samen met Poldertheater onderzoeken hoe we onze kennis van de speciale leerlijnen verder kunnen uitbouwen voor vso-scholen.

CJA (Coalitie Jeugdtheaterscholen Amsterdam)
Jeugdtheaterscholen zijn de grassroots van de cultuursector, ze faciliteren de eerste stap in de richting van een betekenisvolle reflectie op de innerlijke en uiterlijke cultuur en geven zodoende waardevolle bagage voor het leven. Op hun lagere en middelbare scholen maken de kinderen slechts even kennis met theater. In hun vrije tijd kunnen ze zich bij de diverse jeugdtheaterscholen verder verdiepen en bekwamen en ontdekken waar hun mogelijkheden liggen. Daarom bundelen de AJTS, de DAT! School, JTS TÏJ en de JTSZO hun krachten in het CJA door uit te wisselen in programma en kennis, gezamenlijk de samenwerking uit te breiden met kunstinstellingen zoals ITA en Toneelmakerij, afspraken te maken in het kader van Fair Practice (zoals het minimum uurtarief van €40) en bereiden gezamenlijke een stadsbrede vooropleiding voor.

Het Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost (PPOZO)
PPOZO is de uitvoeringsorganisatie van de samenwerkende schoolbesturen van het primair onderwijs in Amsterdam Zuidoost. PPOZO is door stadsdeel Zuidoost en de tien schoolbesturen in Zuidoost in het leven geroepen om schooloverstijgende projecten en taken uit te voeren die het onderwijs en de ontwikkeling van kinderen in Amsterdam Zuidoost versterken. PPOZO huurt ons in voor kennismakingslessen, verlengde schooldag lessen en Top-uur lessen (onder schooltijd). Deze vinden plaats op elf clusters waar 29 scholen aan verbonden zijn.

DGAI Music School
DGAI Music School is een instelling voor educatie, organisatie en presentatie met een focus op the urban cultures. Binnen de muziek- en zanglessen van DGAI, geeft JTSZO theatrale ondersteuning in de talentgroepen om hun uitvoeringen naar een hoger niveau te tillen. Gezamenlijk worden open huizen in Heesterveld en een eindpresentatie in het BPT gehouden.

Samenwerking in Zuidoost
De gezamenlijke culturele instellingen in de Bijlmer slaan vanaf 2023 onder het samenwerkings-verband Cultureel Zuidoost de handen ineen om ter herdenking van 750 jaar Amsterdam de geschiedenis van dit jonge maar expansieve stadsdeel te bezingen, te eren en te herinneren, zodat die herinnering kan worden verder gedragen naar de toekomst. In Cultureel Zuidoost zijn de volgende partijen verenigd: Heesterveld Creative community, ZO! Gospel Choir, New Metropolis, Studio meiboom, Bijlmer Parktheater, JTSZO, CBK Zuidoost, B! Musicschool (voorheen DGAI Music School), Untold, We Are On The Move , Kazerne Reigersbos, Stichting Open Ateliers Zuidoost, Vinger.nl, Prospect Eleven, OSCAM, Foundation HipHop Academy, Amsterdam Roots Festival, Imagine IC, Kwaku Summer Festval, Muziekschool Zuidoost, OBA Zuidoost.
Daarnaast trekken we samen op als een stem naar politiek en ondernemers, een stem voor onderhandelingen. Andere lokale partijen zijn: Venzo/Swazoom, OKT, bewonersvereniging Nellestein en Mama Florijn, de Groene Hub in Reigersbos, Graziella Hunsel, de huiswerk clubs Life Skills en Buurt Talentontwikkeling. Ook werken we met ondernemers in de buurt: The Village Academy, Jong Volwassen, The New Amsterdam, Educulture d’Agrella Fruits, Esjes Cakes, Sheikes Kitchen, Yemayë,Woow Food Company en A Different Taste tijdens onze festivals.

 

Samenwerkingen uit 2019

Bijlmer Parktheater
Binnen het Bijlmer Parktheater werken we samen met de volgende partners:

  1. St. Going Social
    Sinds 2018 is Stichting Going Social een vaste partner op het ROC Xplore Be More. Hun mensen ondersteunen ons op het gebied van media en bieden expertise op het werken met deze jongerengroep.

Daarnaast leiden zij de mediagroep van JTSZO, bestaande uit productiegroep leerlingen, op het gebied van registratie, editen en camera- en interviewtechnieken. Dit wordt gebruikt om JTSZO vanuit het perspectief van de jongeren zelf in beeld te brengen.

  1. Untold
    Sinds 2014 klankborden we regelmatig met Untold, de expert als het gaat om beoefenen van kunstdisciplines op het gebied van Afrikaanse dansstijlen, muziek, theatervormen en kunst.  We verwijzen (oud-) leerlingen door naar de verschillende programma’s. Dit jaar was dat de voorstelling ‘Hiphop revolution’.

Talenthub in Heesterveld Creative Community
Onze ‘Huiskamerlocatie’, uitwijkstudio en broedplaats waar (ex-) deelnemers en docenten de kans krijgen om te experimenteren en zich verder te ontwikkelen.

Partners in de wijk
JTSZO maakt steeds meer verbindingen met organisaties in de wijk. Inmiddels zijn er stevige samenwerkingen ontstaat met o.a. DGAI, Stichting Helden/Urban Heroes, Swazoom en PBS Creatives. Deze organisaties werven voor elkaar, en bundelen krachten op het gebied van talentuitwisseling en excelleren.

Stedelijke partners

Lost Project
Lost Project maakt projecten, programma’s en voorstellingen met een diverse groep interculturele Amsterdamse jongeren. Thema’s als gender, mannen- en vrouwenrollen, culturele identiteit, interculturaliteit, politiek en meer, maken ze bespreekbaar voor een nieuw en gemêleerd publiek. De fascinatie komt voort uit hun eigen geschiedenis. Lost Project is opgericht door alumni Priscilla Vaudelle, die vijf jaar geleden haar afstudeervoorstelling bij de JTSZO maakte; L.O.V.E. over het liefdesleven van een vakkenvuller. Na haar afstuderen lanceerde ze ,samen met Tim van de Heuvel, Lost Project, geholpen door de Jeugdtheaterschool en haar (oud)leerlingen.
De community rondom Lost Project en Jeugdtheaterschool wordt groter en groter. Het werkt omdat de jongeren elkaar vinden in wederzijds respect, vertrouwen en liefde, alles op basis van culturele en persoonlijke gelijkwaardigheid.

Toneelgroep Amsterdam gefuseerd tot ITA

Overleg Jeugdtheaterscholen Amsterdam (OJA) in 2019 omgedoopt in De Coalitie Amsterdamse Jeugdtheaterscholen (CAJ)

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten AHK  en Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU)

De JTSZO heeft zitting in de Tafel van Talentonwikkeling.

St. Jam

Landelijke partners
Voorheen Het Theater Platform, nu informeel netwerk
Het Theater Platform was een platform dat de sector vertegenwoordigt, dat voor kennisuitwisseling zorgt , een stem naar de landelijke politiek is, de link van en naar het HBO is. De opdracht van het platform was om zich sterk te maken voor  de ontwikkeling van kinderen en jongeren, middels het hen laten beleven van theater dat aansluit bij hun leven en hun vragen.
Er is gekozen voor voortzetting van het platform in de vorm van een informeel netwerk in plaats van een stichting. De betrokkenen in het netwerk maken onderling afspraken over wie wat doet. Daarmee valt een hoop zakelijk ‘gedoe’ weg en gaan we terug naar de basisbehoefte die daarachter ligt: een groep mensen en organisaties die elkaar wil blijven ontmoeten en zichzelf gezamenlijk wil vertegenwoordigen. Daarvoor is de rechtsvorm van de stichting niet nodig.

 

Samenwerkingspartners – Internationaal

St. Interlock
St. Interlock is een non-profit organisatie en heeft als doel bewoners, jong en oud, te inspireren, te verbinden en te helpen hun ideeën te ontplooien. In een eerste samenwerking met Stichting Interlock zijn wij op uitnodiging van Interlock en hun Erasmusplus-partner uit Finland ‘H4 Oulaisten’ in 2018 met een groep van acht jongeren in de voorjaarsvakantie een week naar Oulianen, Finland geweest. Het Erasmusplusproject “Let’s Go !” had tot doel de jongeren uit Zuidoost kennis te laten maken met de Finse cultuur en Finse jongeren, en vice versa. In 2019 is er een tegenbezoek geweest.
In oktober 2019 is de Stichting Interlock Amsterdam, Jeugd Theaterschool Z-O en Peckham Theatre Londen gestart met de jongeren-uitwisseling ‘GENERATION OF LOVE’. De deelnemers  zijn jongeren (leeftijd 15 tot 18 jaar)  van Jeugdtheaterschool Zuidoost en Peckham Theatre  uit London. Met 12 deelnemers uit elke stad gaan wij in beide steden cultuur op- snuiven, leuke tripjes ondernemen en theater maken!

Alle internationale groepen van St. Interlock maken gebruik van onze ‘Huiskamerlocatie’ in Heesterveld Creative Community als welkomst- en workshop-locatie.
In 2019 is er een kennisdelingsproject ‘Black to the future’ georganiseerd waar directeur Irene Lips aan heeft deelgenomen

Nationale en Internationale projecten

Nationale projecten
(Oud)leerlingen doen ervaring op als uitvoerend artiest bij professionele en semi-professionele gezelschappen als de GASTEN, Lost Project, DOX, Solid Ground, Ish en Don’t Hit mama. De instellingen verwijzen onderling door naar elkaars trajecten. De voorstellingen van deze
gezelschappen zijn een uitstekende opmaat naar het bezoek aan de professionele voorstellingen van het BPT waar de kinderen naar toe gaan als onderdeel van de leerlijn van de JTSZO.
Sinds 2019 werkt JTSZO jaarlijks als partner samen met Theater na de Dam. Onze jongeren verdiepen zich samen met theatermakers in de geschiedenis van hun wijk ten tijde van de Tweede Wereldoorlog en interviewen ouderen uit de buurt over hun herinneringen. Die gesprekken gebruiken zij als basis voor hun voorstelling.
Verder werkt JTSZO samen met Gemeente Amsterdam, Toneelmakerij, Studio EXP, ZID, ITA, Maatschappelijke DienstTijd, basisscholen, ROCvA, Rolf Orthel, Stadspas, Amsterdam Marketing (24h, Museumnacht), St. Jam, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK), Jongeren Cultuur Fonds Amsterdam, Stichting Sina, Amsterdamse Fonds voor de Kunst. LKCA, Festival Poolshoogte Deventer, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU).

Internationale projecten
Internationalisering is geen hoofdfocus van JTSZO, maar de verrijking van onze eigen culturele bagage middels internationale uitwisseling met buitenlandse partners juichen we wel toe: dat past bij ons als school. In het verleden zijn we in het kader van ervaringsuitwisseling met jongeren naar Suriname, Curaçao, Finland (Oulainen), Engeland (Peckham, Londen) en België (Brussel) gegaan.
Behalve een unieke ervaring voor de jongeren en een uitzonderlijke kans voor het opbouwen van netwerk, kennis en methodes uit andere delen van de wereld, boden deze uitwisselingen een unieke mogelijkheid tot zelfreflectie op het leven dat de jongeren kennen. Naast ervaringsuitwisselingen met jongeren vonden ook kennisuitwisselingen met het creatief team plaats, onder andere naar Birmingham (Open Theatre), London (Theatre Peckham), Greenville (South Carolina) en Antwerpen.
Daarnaast hebben we contact met potentiële partners op Aruba, Bonaire en Curaçao, in Suriname en in Singapore Stichting Interlock is een maatschappelijke non-profit organisatie. Met Stichting Interlock initieert JTSZO internationale uitwisselingen en maatschappelijke projecten.