Aan deze pagina wordt nog gewerkt

Belangrijke samenwerkingspartners

Bartering

Een groot onderdeel is van onze ondernemerschap is onze bartering. We stellen programma inhoud beschikbaar en daar krijgen we veel voor terug. Zo ontvangen we sponsoring uit het bedrijfsleven in natura wat we stuff-funding noemen (licht, geluid, verf, meubels, onderhoud voor onze broedplaats in Heesterveld) en liften we steeds meer mee op de organisatie en marketing van anderen wat een boost geeft aan de naamsbekendheid. (zoals Stadsdeel Zuidoost, ZO Grace Creative Agency van Graziella Hunsel Rivero, RAZO, I Love ZO van Hans Morren, Open Art Route/Enjoy your Local Art Scene, Heesterveld Creative Community, Amsterdam Marketing (24h, Museumnacht, de aankondiging van onze eigen voorstellingen), St. Jam (Kunstschooldagen), het Bijlmer Parktheater, ITA) Veel waardevolle projecten zoals Theater Na de Dam en onze Internationale uitwisselingen worden georganiseerd met partnerinstellingen.

De gezamenlijke werving

In de werving werken we samen met DGAI (muziek) en Urban Hero’s (dans). We zijn nader tot elkaar gekomen tijdens de pilot Stimulering Cultuurparticipatie in de lage inkomens wijken (Kunst/Armoede gelden). In plaats van zelf uitgebreide kennismakingstrajecten in de wijk te organiseren geven onze docenten een vijftal lessen presentatie en theater techniek en helpen mee in de eindregie. Zo zien zij in die lessen gauw genoeg of er “theaterkandidaten” aanwezig zijn. Het effect is drieledig. 1) het is een efficiënte manier van werven 2) kinderen die niet zo snel voor theater kiezen krijgen toch podiumskills aangereikt en 3) er is een uitwisseling van Structuren

Het huis wordt te klein

Het BPT wordt steeds intensiever gebruikt. De combinatie van BPT als productiehuis, theatervloer (flexibel gebruik) en JTSZO als lesinstelling (elke week hetzelfde rooster) blijkt in de praktijk lastig. Samen met het BPT en de andere interne organisaties; Untold van Otmar Watson, We Are On The Move van Enver Liesdijk en Going Social en met als onze collegainstellingen in het veld, met name gericht zijn op lessen aan kinderen en jongeren; ST. Helden/Urban Hero’s van Charlie Duran; DGAI van Ellen Alvares; Shaggy MC van Gregory Albertzoon; en Glo Entertainment Live van Glenn Lodeweges zijn we in gesprek met het Stadsdeel hoe de vraag naar ruimte op korte en lange termijn op te lossen.

Belangrijkste partners

Er zijn legio redenen om samenwerking met anderen te zoeken of accepteren: uitwisseling van expertise, doorverwijzing van talent, beter bereik van (nieuwe) doelgroepen, het stimuleren van cultuurparticipatie, scholing of coaching van personeel, empowerment van leerlingen, deelname aan speciale projecten en evenementen, verbetering van faciliteiten, publiciteit, communicatie, deelname aan congressen, versterking van de positie in de wijk enz. Voorop staat hierbij de financiële, artistiek-inhoudelijke, organisatorische of beleidsmatige meerwaarde voor de school.

De belangrijkste partners van JTSZO zijn:

JTSZO en het BPT

Sinds het begin is JTSZO vaste partner en bewoner van het Bijlmer Parktheater. Ons hoofdkantoor is hier gevestigd en we zijn de grootste gebruiker van de studio’s en de theaterzaal. Voor de buitenwereld wordt onze samenwerking zichtbaar in het Voorjaars-, Zomer- en Winterfestival. Ook kiest elke lesgroep een professionele voorstelling uit het aanbod van het BPT om naartoe te gaan. De JTSZO-docenten bereiden dit bezoek voor met de leerlingen. Enerzijds versterkt dit de kunstzinnige vorming van de leerlingen en anderzijds garandeert het publieksbereik voor de programmering van het BPT. Binnen het BPT werkt JTSZO samen met de (BPT-)partners Untold, We are On the Move and Going Social. Samen verzorgen we content voor jubilea en festivals van het Bijlmer Parktheater en zetten we elkaars expertise in waar nodig. Ook wijzen we leerlingen naar elkaar door.

JTSZO en het CJA (Coalitie Jeugdtheaterscholen Amsterdam)

Jeugdtheaterscholen zijn de grassroots van de cultuursector, ze faciliteren de eerste stap in de richting van een betekenisvolle reflectie op de innerlijke en uiterlijke cultuur en geven zodoende waardevolle bagage voor het leven. Op hun lagere en middelbare scholen maken de kinderen slechts even kennis met theater. In hun vrije tijd kunnen ze zich bij de diverse jeugdtheaterscholen verder verdiepen en bekwamen en ontdekken waar hun mogelijkheden liggen. Daarom bundelen de AJTS, de DAT! School, JTS TÏJ en de JTSZO hun krachten in het CJA door uit te wisselen in programma en kennis, gezamenlijk de samenwerking uit te breiden met kunstinstellingen zoals ITA en Toneelmakerij, afspraken te maken in het kader van Fair Practice (zoals het minimum uurtarief van €40) en bereiden gezamenlijke een stadsbrede vooropleiding voor.

JTSZO en ITA

JTSZO vervolgt de samenwerking waarbij we een jongerenversie maken van een grote zaalvoorstelling van ITA. Door deze samenwerking zorgen wij voor ontmoetingen tussen spelers en makers met hun respectievelijke verschillende referentiekaders.

JTSZO en Orkater

Sinds het najaar van 2019 zijn JTSZO en AJTS (Amsterdamse Jeugdtheaterschool) in gesprek met theatergezelschap Orkater. De voorgenomen samenwerking heeft de volgende doelen voor ogen: door kennisuitwisseling de organisaties te versterken op het gebied van educatie; een doorgaande lijn van amateurkunst naar professionele kunst te creëren; Orkater vindbaar te maken voor een nieuw en jong publiek; voor de JTSZO gebruik te kunnen maken van de expertise van de Orkater-makers, voor inspiratie voor en verbreding van de vakkennis van de docenten.

JTSZO en Theater na de Dam

Sinds 2019 werkt JTSZO jaarlijks als partner samen met Theater na de Dam. Dit wordt voortgezet in 2020 en in de periode van het kunstenplan 2021-2024. Onze jongeren verdiepen zich samen met theatermakers in de geschiedenis van hun wijk ten tijde van de Tweede Wereldoorlog en interviewen ouderen uit de buurt over hun herinneringen. Die gesprekken gebruiken zij als basis voor hun voorstelling. In 2019 waren er 34 jongerenprojecten door het hele land, van Sittard tot Groningen en van Den Haag tot Arnhem.

JTSZO en Stichting Helden/Urban Heroes

Met St. Helden/ Urban Heroes is JTSZO een samenwerking aangegaan om over en weer de leerlijnen voor dans en theater inhoudelijk sterker te maken. Dansers van Urban Heroes kunnen gebruik maken van de theatrale kennis van JTSZO en theaterleerlingen kunnen gebruik maken van de choreografische en danstechnische kennis die Urban Heroes te bieden heeft. De lessen vinden plaats in het Bijlmer Parktheater alwaar ook een gezamenlijke presentatie plaatsvindt tijdens het Zomerfestival van JTSZO.

JTSZO en internationale projecten

Stichting Interlock is een maatschappelijke non-profit organisatie. Met Stichting Interlock initieert JTSZO internationale uitwisselingen en maatschappelijke projecten.
Door Corona is de samenwerking een tijdje stilgelegd maar we gaan weer aan de slag met Thetare Peckham uit Engeland www.theatrepeckham.co.uk

JTSZO en DGAI Music School

DGAI Music School is een instelling voor educatie, organisatie en presentatie met een focus op the urban cultures. Binnen de muziek- en zanglessen van DGAI, geeft JTSZO theatrale ondersteuning in de talentgroepen om hun uitvoeringen naar een hoger niveau te tillen. Gezamenlijk worden open huizen in Heesterveld en een eindpresentatie in het BPT gehouden.

JTSZO en PBS Creatives & Sport

Met PBS Creatives & Sport werken we samen in de wijk Driemond. In hun presentaties nemen zij meerdere generaties mee in de wereld van sport en dans. Ouderen uit de wijk worden gestimuleerd om als publiek naar de presentatie te komen kijken. Hiervoor wordt georganiseerd vervoer ingezet. JTSZO ondersteunt met docenten en met studenten de theatrale verhaallijn van deze presentaties die plaatsvinden in het Bijlmer Parktheater. Behalve BPT en HCC wordt Driemond een satellietlocatie in het nieuwe kunstenplan.

JTSZO en Broedplaats Heesterveld Creative Community (HCC)

In HCC heeft JTSZO een tweede locatie: onze Club 1102, onze ‘huiskamer’ alwaar wij 140 vierkante meter repetitieruimte hebben met een klein kantoor en gezamenlijke eetruimte. Behalve het huis van Young ZO is het ook de performance locatie voor de activiteiten van Heesterveld Creative Community.(o.a. Club Prinsengracht, Museumnacht, 24h) Zo ontmoeten onze jonge spelers de gevestigde kunstenaars die in de broedplaats wonen. Deze extra locatie heeft wel een forse extra kostenpost met zich meegebracht. We zijn er trots op dat die volledig gefinancierd wordt door commerciële opdrachten en incidentele projecten.

JTSZO en diverse productiegezelschappen

(Oud)leerlingen doen ervaring op als uitvoerend artiest bij (semi)-professionele gezelschappen als de GASTEN, Lost Project, DOX, Solid Ground, Ish en Don’t Hit mama. De instellingen verwijzen onderling door naar elkaars trajecten. De voorstellingen van deze gezelschappen zijn een uitstekende opmaat naar het bezoek aan de professionele voorstellingen van het BPT waar de kinderen naar toe gaan als onderdeel van de leerlijn van de JTSZO. De meet en greet met de makers en de spelers van deze gezelschappen die de leerlingen vaak al kennen brengt een extra dimensie met zich mee.

Samenwerkingen uit 2019

Er zijn legio redenen om bundeling met anderen te zoeken of accepteren: uitwisseling van expertise, doorverwijzing van talent, beter bereik van (nieuwe) doelgroepen, het stimuleren van cultuurparticipatie, scholing of coaching van personeel, empowerment van leerlingen, deelname aan speciale projecten en evenementen, verbetering van faciliteiten, publiciteit, communicatie, deelname aan congressen, versterking van de positie in de wijk enz.

Voorop staat hierbij de financiële, artistiek-inhoudelijke, organisatorische of beleidsmatige meerwaarde voor de school. Volgt hieronder een overzicht van onze belangrijkste partners:

Ons huis

Bijlmer Parktheater
Sinds het begin is JTSZO vaste partner en bewoner van het Bijlmer Parktheater. Ons hoofdkantoor is hier gevestigd en we zijn de grootste gebruiker van de studio’s en de theaterzaal. Voor de buitenwereld wordt onze samenwerking zichtbaar in  het Voorjaars-, Zomer- en Winterfestival.

Binnen het Bijlmer Parktheater werken we samen met de volgende partners:

 1. St. Going Social
  Sinds 2018 is Stichting Going Social een vaste partner op het ROC Xplore Be More. Hun mensen ondersteunen ons op het gebied van media en bieden expertise op het werken met deze jongerengroep.

Daarnaast leiden zij de mediagroep van JTSZO, bestaande uit productiegroep leerlingen, op het gebied van registratie, editen en camera- en interviewtechnieken. Dit wordt gebruikt om JTSZO vanuit het perspectief van de jongeren zelf in beeld te brengen.

 1. Untold
  Sinds 2014 klankborden we regelmatig met Untold, de expert als het gaat om beoefenen van kunstdisciplines op het gebied van Afrikaanse dansstijlen, muziek, theatervormen en kunst.  We verwijzen (oud-) leerlingen door naar de verschillende programma’s. Dit jaar was dat de voorstelling ‘Hiphop revolution’.

Onze satellietlocatie

Talenthub in Heesterveld Creative Community
Onze ‘Huiskamerlocatie’, uitwijkstudio en broedplaats waar (ex-) deelnemers en docenten de kans krijgen om te experimenteren en zich verder te ontwikkelen.

Partners in de wijk

JTSZO maakt steeds meer verbindingen met organisaties in de wijk. Inmiddels zijn er stevige samenwerkingen ontstaat met o.a. DGAI, Stichting Helden/Urban Heroes, Swazoom en PBS Creatives. Deze organisaties werven voor elkaar, en bundelen krachten op het gebied van talentuitwisseling en excelleren.

 1. DGAIBinnen de muziek- en zanglessen van DGAI, geeft JTSZO theatrale ondersteuning in de talentgroepen om hun  uitvoeringen naar een hoger niveau te tillen. Gezamenlijk worden open huizen in Heesterveld en een eindpresentatie in het Bijlmer Parktheater gehouden.
 2. Urban Heroes/St. Helden
  Met Urban Heroes/St. Helden is JTSZO een samenwerking aangegaan om over en weer de leerlijnen voor dans en theater inhoudelijk sterker te maken.. Dansers van Urban Heroes krijgen theatertechnische  ondersteuning en theaterleerlingen van JTSZO krijgen danstechnische ondersteuning. De lessen vinden plaats in het Bijlmer Parktheater alwaar ook een gezamenlijke presentatie plaatsvindt tijdens het Zomerfestival van JTSZO.
 3. PBS Creatives & Sport
  Ook met PBS Creatives & Sport is de verbinding dans en theater gemaakt. Zij werken veel meer met de beginnende danser die kennismaakt met meerdere dansstijlen. Zij werken in de wijk Driemond.

In hun presentaties nemen zij meerdere generaties mee in de wereld van dans. Ouderen geven op een creatieve en verrassende wijze invulling aan de presentatie van de jongere generaties.
Andere ouderen uit de wijk worden gestimuleerd om als publiek naar de presentatie te komen kijken. Hiervoor wordt georganiseerd vervoer ingezet.
JTSZO ondersteunt de theatrale verhaallijn van deze presentaties die plaatsvinden in het Bijlmer Parktheater.

 1. SWAZOOM
  Swazoom is de organisatie in Zuidoost die voor kinderen en jongeren een stimulerende, herkenbare en veilige omgeving creëert. Sinds 2017 verzorgt JTSZO een multidisciplinair samenwerkingsproject ‘HomeBase jongeren-
  activiteiten’ voor en met  SWAZOOM. Kinderen en jongeren kunnen twee maal per week na schooltijd neerploffen in de huiskamer/keuken op onze locatie Heesterveld. Er worden huiskamer- activiteiten als knutselen, gezelschapsspellen en koken verzorgd door Swazoom. Daarnaast nemen ze ze deel aan de activiteiten die JTSZO in de studio’s aanbiedt. Deze activiteiten werken sterk preventief op allerlei mogelijke sociale problematieken waarvoor de kinderen aan blootgesteld worden.

 

Stedelijke partners

Lost Project
Lost Project maakt projecten, programma’s en voorstellingen met een diverse groep interculturele Amsterdamse jongeren. Thema’s als gender, mannen- en vrouwenrollen, culturele identiteit, interculturaliteit, politiek en meer, maken ze bespreekbaar voor een nieuw en gemêleerd publiek. De fascinatie komt voort uit hun eigen geschiedenis. Lost Project is opgericht door alumni Priscilla Vaudelle, die vijf jaar geleden haar afstudeervoorstelling bij de JTSZO maakte; L.O.V.E. over het liefdesleven van een vakkenvuller. Na haar afstuderen lanceerde ze ,samen met Tim van de Heuvel, Lost Project, geholpen door de Jeugdtheaterschool en haar (oud)leerlingen.
De community rondom Lost Project en Jeugdtheaterschool wordt groter en groter. Het werkt omdat de jongeren elkaar vinden in wederzijds respect, vertrouwen en liefde, alles op basis van culturele en persoonlijke gelijkwaardigheid.

Toneelgroep Amsterdam gefuseerd tot ITA
Sinds 2002 wordt er jaarlijks een juniorproductie gemaakt: een jongerenversie van een (I)TA-voorstelling. En sinds 2016 is er een samenwerking ontstaan die gaandeweg intensiever wordt. Er wordt ingezet op een werkelijke artistieke uitwisseling in de vorm van een ontmoeting van de spelers en het kijken naar elkaars voorstellingen.
De TA-voorstelling ‘Kings of war’ werd door ons bewerkt tot een voorstelling genaamd ‘I’ve got the Power’, en in het tweede jaar van de samenwerking hebben we een ‘Bijlmer-versie’ gemaakt van de voorstelling ‘Husbands and Wives’. Dat werd de voorstelling ‘En ze leefden nog lang en gelukkig’, een voorstelling over scheiden door de ogen van kinderen. Deze voorstelling oogstte grote lof omdat, of ondanks, het ging om dingen die veel kinderen zelf mee maakten of hadden meegemaakt. In het derde jaar maakten we ‘Likes’ over telefoonverslaving, geïnspireerd op de TA-voorstelling ‘Oedipus’. met als thema: Is ons lot gedigitaliseerd?!

Overleg Jeugdtheaterscholen Amsterdam (OJA) in 2019 omgedoopt in De Coalitie Amsterdamse Jeugdtheaterscholen (CAJ)

De CAJ is de samenwerking met de DAT!school, de Amsterdamse Jeugdtheaterschool en Jeugdtheaterschool TIJ. Deze vier instellingen vormen tezamen CAJ, een platform voor kennisdeling, gezamenlijke PR, politieke lobby en voorvechters van Fair Practice voor haar artistieke teams.
Het gezamenlijk presentatiemoment, georganiseerd in samenwerking met de Stadsschouwburg, voor alweer het tweede jaar gehouden in januari, mag een succes genoemd worden. Het profiel van de vier deelnemende, verschillende scholen werd zichtbaar, en stadsbreed kon de jeugd met elkaar kennismaken en uitwisselen.
Deze samenwerking maakt  helderder wat het stadsbreed Jeugdtheaterschool-aanbod is mede dankzij de kidsgids-brochure voor stadspaskinderen van 0-14 jaar.

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten AHK  en Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU)
JTSZO faciliteert de afstuderende, vaak een alumni van de JTSZO, met repetitieruimte, deelnemers en speelplekken. In 2018 was dat de afstudeervoorstelling Het Knippa Meisje van Yahmani Blackman.

In 2019 won Emese van der Steen de HKU Prijs van de Gemeente Utrecht met de voorstelling All Rise.

De JTSZO heeft zitting in de Tafel van Talentonwikkeling. Een divers gezelschap van talentontwikkelaars in Amsterdam die zich vooral richten op theater en dans en het interdisciplinaire gebied daartussen.

St. Jam
Stichting JAM organiseert de Kunstschooldag[en]. Een kennismaking met de Amsterdamse Kunstwereld voor leerlingen van groep 8. Meer dan 50 kunst- en culturele instellingen binnen en buiten de ring ontvingen  8e-groepers van binnen en buiten de ring. JTSZO speelden op beide dagen een interactieve voorstelling in Pathé Arena.

Landelijke partners

Voorheen Het Theater Platform, nu informeel netwerk
Het Theater Platform was een platform dat de sector vertegenwoordigt, dat voor kennisuitwisseling zorgt , een stem naar de landelijke politiek is, de link van en naar het HBO is. De opdracht van het platform was om zich sterk te maken voor  de ontwikkeling van kinderen en jongeren, middels het hen laten beleven van theater dat aansluit bij hun leven en hun vragen.
Er is gekozen voor voortzetting van het platform in de vorm van een informeel netwerk in plaats van een stichting. De betrokkenen in het netwerk maken onderling afspraken over wie wat doet. Daarmee valt een hoop zakelijk ‘gedoe’ weg en gaan we terug naar de basisbehoefte die daarachter ligt: een groep mensen en organisaties die elkaar wil blijven ontmoeten en zichzelf gezamenlijk wil vertegenwoordigen. Daarvoor is de rechtsvorm van de stichting niet nodig.

 

Samenwerkingspartners – Internationaal

St. Interlock
St. Interlock is een non-profit organisatie en heeft als doel bewoners, jong en oud, te inspireren, te verbinden en te helpen hun ideeën te ontplooien. In een eerste samenwerking met Stichting Interlock zijn wij op uitnodiging van Interlock en hun Erasmusplus-partner uit Finland ‘H4 Oulaisten’ in 2018 met een groep van acht jongeren in de voorjaarsvakantie een week naar Oulianen, Finland geweest. Het Erasmusplusproject “Let’s Go !” had tot doel de jongeren uit Zuidoost kennis te laten maken met de Finse cultuur en Finse jongeren, en vice versa. In 2019 is er een tegenbezoek geweest.
In oktober 2019 is de Stichting Interlock Amsterdam, Jeugd Theaterschool Z-O en Peckham Theatre Londen gestart met de jongeren-uitwisseling ‘GENERATION OF LOVE’. De deelnemers  zijn jongeren (leeftijd 15 tot 18 jaar)  van Jeugdtheaterschool Zuidoost en Peckham Theatre  uit London. Met 12 deelnemers uit elke stad gaan wij in beide steden cultuur op- snuiven, leuke tripjes ondernemen en theater maken!

Alle internationale groepen van St. Interlock maken gebruik van onze ‘Huiskamerlocatie’ in Heesterveld Creative Community als welkomst- en workshop-locatie.
In 2019 is er een kennisdelingsproject ‘Black to the future’ georganiseerd waar directeur Irene Lips aan heeft deelgenomen

Overzicht Partners (nog niet compleet)

Amsterdam Zuidoost
Cultureel Zuidoost
Stadsdeel Zuidoost
Bijlmer Parktheater en Partners
Heesterveld Creative Community
Life Skills
Mama Florijn
Groene Hub
PBS
lijst met PO scholen – brede school
lijst met PO scholen -cultuurcoach
lijst met VO scholen
lijst met ROC scholen
Amsterdam
Coalitie Jeugdtheaterscholen
Tafel van Talentontwikkeling
Polder Theater
van Koetsveldschool
ITA
Toneelmakerij
Theater Na de Dam
Studio EXP
ZID

Noordholland
Nog te ontwikkelen……

Nationaal
LKCA
Deventer

Internationaal
Theater Peckham
Open Theatre
in 2022Parijs –
in 2022Duitsland –