Belangrijke samenwerkingspartners

Er zijn legio redenen om bundeling met anderen te zoeken of accepteren: uitwisseling van expertise, doorverwijzing van talent, beter bereik van (nieuwe) doelgroepen, het stimuleren van cultuurparticipatie, scholing of coaching van personeel, empowerment van leerlingen, deelname aan speciale projecten en evenementen, verbetering van faciliteiten, publiciteit, communicatie, deelname aan congressen, versterking van de positie in de wijk enz.

Voorop staat hierbij de financiële, artistiek-inhoudelijke, organisatorische of beleidsmatige meerwaarde voor de school. Volgt hieronder een overzicht van onze belangrijkste partners:

Ons huis

Bijlmer Parktheater
Sinds het begin is JTSZO vaste partner en bewoner van het Bijlmer Parktheater. Ons hoofdkantoor is hier gevestigd en we zijn de grootste gebruiker van de studio’s en de theaterzaal. Voor de buitenwereld wordt onze samenwerking zichtbaar in  het Voorjaars-, Zomer- en Winterfestival.

Binnen het Bijlmer Parktheater werken we samen met de volgende partners:

 1. St. Going Social
  Sinds 2018 is Stichting Going Social een vaste partner op het ROC Xplore Be More. Hun mensen ondersteunen ons op het gebied van media en bieden expertise op het werken met deze jongerengroep.

Daarnaast leiden zij de mediagroep van JTSZO, bestaande uit productiegroep leerlingen, op het gebied van registratie, editen en camera- en interviewtechnieken. Dit wordt gebruikt om JTSZO vanuit het perspectief van de jongeren zelf in beeld te brengen.

 1. Untold
  Sinds 2014 klankborden we regelmatig met Untold, de expert als het gaat om beoefenen van kunstdisciplines op het gebied van Afrikaanse dansstijlen, muziek, theatervormen en kunst.  We verwijzen (oud-) leerlingen door naar de verschillende programma’s. Dit jaar was dat de voorstelling ‘Hiphop revolution’.

Onze satellietlocatie

Talenthub in Heesterveld Creative Community
Onze ‘Huiskamerlocatie’, uitwijkstudio en broedplaats waar (ex-) deelnemers en docenten de kans krijgen om te experimenteren en zich verder te ontwikkelen.

Partners in de wijk

JTSZO maakt steeds meer verbindingen met organisaties in de wijk. Inmiddels zijn er stevige samenwerkingen ontstaat met o.a. DGAI, Stichting Helden/Urban Heroes, Swazoom en PBS Creatives. Deze organisaties werven voor elkaar, en bundelen krachten op het gebied van talentuitwisseling en excelleren.

 1. DGAIBinnen de muziek- en zanglessen van DGAI, geeft JTSZO theatrale ondersteuning in de talentgroepen om hun  uitvoeringen naar een hoger niveau te tillen. Gezamenlijk worden open huizen in Heesterveld en een eindpresentatie in het Bijlmer Parktheater gehouden.
 2. Urban Heroes/St. Helden
  Met Urban Heroes/St. Helden is JTSZO een samenwerking aangegaan om over en weer de leerlijnen voor dans en theater inhoudelijk sterker te maken.. Dansers van Urban Heroes krijgen theatertechnische  ondersteuning en theaterleerlingen van JTSZO krijgen danstechnische ondersteuning. De lessen vinden plaats in het Bijlmer Parktheater alwaar ook een gezamenlijke presentatie plaatsvindt tijdens het Zomerfestival van JTSZO.
 3. PBS Creatives & Sport
  Ook met PBS Creatives & Sport is de verbinding dans en theater gemaakt. Zij werken veel meer met de beginnende danser die kennismaakt met meerdere dansstijlen. Zij werken in de wijk Driemond.

In hun presentaties nemen zij meerdere generaties mee in de wereld van dans. Ouderen geven op een creatieve en verrassende wijze invulling aan de presentatie van de jongere generaties.
Andere ouderen uit de wijk worden gestimuleerd om als publiek naar de presentatie te komen kijken. Hiervoor wordt georganiseerd vervoer ingezet.
JTSZO ondersteunt de theatrale verhaallijn van deze presentaties die plaatsvinden in het Bijlmer Parktheater.

 1. SWAZOOM
  Swazoom is de organisatie in Zuidoost die voor kinderen en jongeren een stimulerende, herkenbare en veilige omgeving creëert. Sinds 2017 verzorgt JTSZO een multidisciplinair samenwerkingsproject ‘HomeBase jongeren-
  activiteiten’ voor en met  SWAZOOM. Kinderen en jongeren kunnen twee maal per week na schooltijd neerploffen in de huiskamer/keuken op onze locatie Heesterveld. Er worden huiskamer- activiteiten als knutselen, gezelschapsspellen en koken verzorgd door Swazoom. Daarnaast nemen ze ze deel aan de activiteiten die JTSZO in de studio’s aanbiedt. Deze activiteiten werken sterk preventief op allerlei mogelijke sociale problematieken waarvoor de kinderen aan blootgesteld worden.

 

Stedelijke partners

Lost Project
Lost Project maakt projecten, programma’s en voorstellingen met een diverse groep interculturele Amsterdamse jongeren. Thema’s als gender, mannen- en vrouwenrollen, culturele identiteit, interculturaliteit, politiek en meer, maken ze bespreekbaar voor een nieuw en gemêleerd publiek. De fascinatie komt voort uit hun eigen geschiedenis. Lost Project is opgericht door alumni Priscilla Vaudelle, die vijf jaar geleden haar afstudeervoorstelling bij de JTSZO maakte; L.O.V.E. over het liefdesleven van een vakkenvuller. Na haar afstuderen lanceerde ze ,samen met Tim van de Heuvel, Lost Project, geholpen door de Jeugdtheaterschool en haar (oud)leerlingen.
De community rondom Lost Project en Jeugdtheaterschool wordt groter en groter. Het werkt omdat de jongeren elkaar vinden in wederzijds respect, vertrouwen en liefde, alles op basis van culturele en persoonlijke gelijkwaardigheid.

Toneelgroep Amsterdam gefuseerd tot ITA
Sinds 2002 wordt er jaarlijks een juniorproductie gemaakt: een jongerenversie van een (I)TA-voorstelling. En sinds 2016 is er een samenwerking ontstaan die gaandeweg intensiever wordt. Er wordt ingezet op een werkelijke artistieke uitwisseling in de vorm van een ontmoeting van de spelers en het kijken naar elkaars voorstellingen.
De TA-voorstelling ‘Kings of war’ werd door ons bewerkt tot een voorstelling genaamd ‘I’ve got the Power’, en in het tweede jaar van de samenwerking hebben we een ‘Bijlmer-versie’ gemaakt van de voorstelling ‘Husbands and Wives’. Dat werd de voorstelling ‘En ze leefden nog lang en gelukkig’, een voorstelling over scheiden door de ogen van kinderen. Deze voorstelling oogstte grote lof omdat, of ondanks, het ging om dingen die veel kinderen zelf mee maakten of hadden meegemaakt. In het derde jaar maakten we ‘Likes’ over telefoonverslaving, geïnspireerd op de TA-voorstelling ‘Oedipus’. met als thema: Is ons lot gedigitaliseerd?!

Overleg Jeugdtheaterscholen Amsterdam (OJA) in 2019 omgedoopt in De Coalitie Amsterdamse Jeugdtheaterscholen (CAJ)

De CAJ is de samenwerking met de DAT!school, de Amsterdamse Jeugdtheaterschool en Jeugdtheaterschool TIJ. Deze vier instellingen vormen tezamen CAJ, een platform voor kennisdeling, gezamenlijke PR, politieke lobby en voorvechters van Fair Practice voor haar artistieke teams.
Het gezamenlijk presentatiemoment, georganiseerd in samenwerking met de Stadsschouwburg, voor alweer het tweede jaar gehouden in januari, mag een succes genoemd worden. Het profiel van de vier deelnemende, verschillende scholen werd zichtbaar, en stadsbreed kon de jeugd met elkaar kennismaken en uitwisselen.
Deze samenwerking maakt  helderder wat het stadsbreed Jeugdtheaterschool-aanbod is mede dankzij de kidsgids-brochure voor stadspaskinderen van 0-14 jaar.

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten AHK  en Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU)
JTSZO faciliteert de afstuderende, vaak een alumni van de JTSZO, met repetitieruimte, deelnemers en speelplekken. In 2018 was dat de afstudeervoorstelling Het Knippa Meisje van Yahmani Blackman.

In 2019 won Emese van der Steen de HKU Prijs van de Gemeente Utrecht met de voorstelling All Rise.

De JTSZO heeft zitting in de Tafel van Talentonwikkeling. Een divers gezelschap van talentontwikkelaars in Amsterdam die zich vooral richten op theater en dans en het interdisciplinaire gebied daartussen.

St. Jam
Stichting JAM organiseert de Kunstschooldag[en]. Een kennismaking met de Amsterdamse Kunstwereld voor leerlingen van groep 8. Meer dan 50 kunst- en culturele instellingen binnen en buiten de ring ontvingen  8e-groepers van binnen en buiten de ring. JTSZO speelden op beide dagen een interactieve voorstelling in Pathé Arena.

Landelijke partners

Voorheen Het Theater Platform, nu informeel netwerk
Het Theater Platform was een platform dat de sector vertegenwoordigt, dat voor kennisuitwisseling zorgt , een stem naar de landelijke politiek is, de link van en naar het HBO is. De opdracht van het platform was om zich sterk te maken voor  de ontwikkeling van kinderen en jongeren, middels het hen laten beleven van theater dat aansluit bij hun leven en hun vragen.
Er is gekozen voor voortzetting van het platform in de vorm van een informeel netwerk in plaats van een stichting. De betrokkenen in het netwerk maken onderling afspraken over wie wat doet. Daarmee valt een hoop zakelijk ‘gedoe’ weg en gaan we terug naar de basisbehoefte die daarachter ligt: een groep mensen en organisaties die elkaar wil blijven ontmoeten en zichzelf gezamenlijk wil vertegenwoordigen. Daarvoor is de rechtsvorm van de stichting niet nodig.

 

Samenwerkingspartners – Internationaal

St. Interlock
St. Interlock is een non-profit organisatie en heeft als doel bewoners, jong en oud, te inspireren, te verbinden en te helpen hun ideeën te ontplooien. In een eerste samenwerking met Stichting Interlock zijn wij op uitnodiging van Interlock en hun Erasmusplus-partner uit Finland ‘H4 Oulaisten’ in 2018 met een groep van acht jongeren in de voorjaarsvakantie een week naar Oulianen, Finland geweest. Het Erasmusplusproject “Let’s Go !” had tot doel de jongeren uit Zuidoost kennis te laten maken met de Finse cultuur en Finse jongeren, en vice versa. In 2019 is er een tegenbezoek geweest.
In oktober 2019 is de Stichting Interlock Amsterdam, Jeugd Theaterschool Z-O en Peckham Theatre Londen gestart met de jongeren-uitwisseling ‘GENERATION OF LOVE’. De deelnemers  zijn jongeren (leeftijd 15 tot 18 jaar)  van Jeugdtheaterschool Zuidoost en Peckham Theatre  uit London. Met 12 deelnemers uit elke stad gaan wij in beide steden cultuur op- snuiven, leuke tripjes ondernemen en theater maken!

Alle internationale groepen van St. Interlock maken gebruik van onze ‘Huiskamerlocatie’ in Heesterveld Creative Community als welkomst- en workshop-locatie.
In 2019 is er een kennisdelingsproject ‘Black to the future’ georganiseerd waar directeur Irene Lips aan heeft deelgenomen