Skip to main content

De Jeugdtheaterschool Zuidoost biedt sinds 1999 een creatief podium voor jonge bewoners van Amsterdam Zuidoost en omstreken, gericht op amateurkunst, talentontwikkeling en kunsteducatie. Hier staat het activeren en verrijken van de persoonlijke ontwikkeling van 2- tot 19-
jarigen centraal. Met een lesaanbod in theater en dans waarbij de leerling en diens belevingswereld het uitgangspunt vormen, is het doel van de school om – parallel aan de kunstzinnige ontwikkeling – ook het zelfbewustzijn, de eigen identiteit en het respect voor elkaars eigenheid te laten groeien.
Het unieke docententeam is voornamelijk opgegroeid en/of woont in de Bijlmer en vormt dedrijvende kracht van de school. De organisatie
werkt vanuit thuisbasis het Bijlmer Parktheater (BPT), maar laat zich daarnaast ook op allerleiandere plekken zien: in de wijk, op scholen, op
festivals, in winkelstraten, dichtbij de mensen. Dekernactiviteiten bestaan uit buitenschoolse cultuureducatie op het gebied van theater en dans, met interdisciplinaire crossovers zoals muziek endichten. De school verhoudt zich daarbij bewust tot het stadsdeel Zuidoost, waar sociale kwesties een grote rol kunnen spelen in het dagelijks leven van bewoners. Door op een laagdrempelige manier kwaliteit te bieden, met aandacht voor enerzijds talentontwikkeling en anderzijds de ontwikkeling van sociaal-maatschappelijke vaardigheden, streeft de JTSZO zowel een artistiek als een sociaal leerdoel na.
JTSZO biedt een creatief podium en een springplank voor jonge bewoners van Amsterdam-Zuidoost, en dat is in een wereld die roept om een meer inclusieve en cultureel diverse kunstensector ook hard nodig. Veel van onze leerlingen ontwikkelen hun eigen makerschap als peer-educator, of stromen door naar de diverse vakopleidingen in het mbo en hbo. Ex-JTSZO-ers zijn dan ook in vele rollen in het professionele veld te vinden: als acteurs, kunstvakdocenten, makers, regisseurs, rappers en sociaal werkers.
JTSZO is er trots op om een eerste schakel te zijn geweest in de carrière van enkele frontrunners in de sector.