Skip to main content

En verder nog (zonder foto)

Meike Steerneman
Lisa Carreno
Sona Abhelakh
Barbara Willemsen
Jay Haynes
Keisha Boye
Deshelle Haynes
Adanma Okoro
Leonne de Jong
Sem Huth
Rellie telg
Sophie de Vries
Suradnya Badal
Carme Koetschruiter

Naast het artistiek team is het JTSZO docententeam is de kern van de school. Het doel is dat alle docenten het familiaire JTSZO gevoel ademen en uitdragen. Een belangrijke voorwaarde om bij de JTSZO te kunnen werken is betrokkenheid bij en interesse voor Amsterdam Zuidoost, een bevlogenheid in het werken met kinderen en jongeren, en een combinatie van vakmanschap en pioniersgeest. De docenten slaan dagelijks de brug tussen onze idealen en de praktijk. Ze voeren het beleid uit zowel als dat ze het voeden, en zijn dus het kapitaal van de school.
Zuidoost is een stadsdeel met een pittig karakter, en met vele sociale uitdagingen bovendien. Op de JTSZO ishet daarom zeer belangrijk dat de docenten voeling met hun leerlingen hebben die buiten het leslokaal nog voortduurt. Veel van onze docenten zijn dan ook oud-leerlingen die inmiddels een vakopleiding en/of een pedagogische aantekening verworven hebben. Ze komen bij ons terug met in hun achterhoofd nog de didactische uitdagingen die zij zelf ooit waren. Behalve dat ze over goede pedagogische kwaliteiten beschikken, geven ze de kinderen ook structuur en de begeleiding die ze nodig hebben. Docenten zijn te allen tijde rolmodellen voor de jongeren, en deze jongeren zijn op hun beurt weer rolmodellen voor de jongere jeugd.
De docenten zijn echte ‘creatives’; ze maken zelf de theatervoorstellingen en choreografie├źn voor de halfjaarlijkse presentatiemomenten. Door het werken op basis van actuele en persoonlijk gevoelde thematiek wordt er een sterk eigenaarschap in de klas ontwikkeld, zodat de presentatie werkelijk een uiting is van wat de kinderen bezighoudt.
In de groepen werkt JTSZO met twee docenten op een groep, waarbij er naar gestreefd wordt om docenten vanuit verschillende disciplines en met verschillende (culturele) achtergronden op gelijkwaardige basis te laten samenwerken. Voorts worden de docenten altijd bijgestaan door ‘peer-educators’: de nieuwe generatie docenten-in-opleiding bestaande uit oud-leerlingen, MBO- en HBO-stagiaires.