Skip to main content

Artistiek belang

In Zuidoost woont een groot deel van de wereld op een klein oppervlakte samen: 90.000 inwoners uit ruim 170 culturen op zo’n 22 km2. Dat geeft het stadsdeel een geheel eigen creatieve energie en dynamiek. Onze voorstellingen combineren artistieke hoogwaardigheid met een sterke binding met de wijk: de geuren, kleuren, smaken, talen, rituelen, normen en waarden uit Zuidoost staan altijd aan de basis van het lesmateriaal. Dat doen we omdat we geloven dat er culturele en kunstzinnige kennis en expertise ligt bij de kinderen en jongeren uit dit stadsdeel. Diversiteit en inclusie zijn dan ook geen aangenomen eigenschappen van de JTSZO, maar het fundament van de artistieke eigenheid van de school, vanaf het allereerste begin.

Belang voor Amsteram

We streven naar een Amsterdam waarin alle jongeren in hun verschillen mogen ‘zijn’, en vieren deze. Wij vinden dat theater voor iedereen is en hebben daarom geen toelatingsbeleid. JTSZO is er trots op een organisatie te zijn waarin leerlingen en docenten een representatieve afspiegeling vormen van het zeer diverse Zuidoost. We hebben de ervaring dat nieuwe deelnemers aan activiteiten van JTSZO voornamelijk geworven worden via leerlingen die al bij ons zijn. Door de 25 jaar dat JTSZO actief is, zijn we een ‘community’ geworden waar kinderen en jongeren graag bij willen horen. Nog steeds vinden de meeste kinderen ons door direct contact of een ervaring van een voorstellingsbezoek als introducé. We bedienen uiteraard ook de socials en maken incidenteel flyers maar de meeste leerlingen komen toch via, via bij ons binnen. Daar zetten we dus ook stevig op in, onder meer door de presentatiemomenten in de winter en zomer en tijdens de kunstschooldagen steeds beter te gebruiken als PR-moment. Ook de peer-educators spelen op satellietlocaties een belangrijke rol als representatieve rolmodellen. Naast de mond-tot-mond reclame zetten we voor de werving van jongeren ons brede netwerk in via o.a. de scholen, de docenten en de cultuurcoaches.
We hebben diverse kortings- en doneermogelijkheden want geldgebrek mag nooit een reden zijn om niet als leerling bij ons welkom te zijn. We helpen bij het aanvragen van financiële steun bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur, de Stadspas en Stichting SINA. Verder is het mogelijk om in vier termijnen te betalen. Valt een leerling niet onder een van deze regelingen, dan heeft JTSZO heeft een apart potje om lessen mogelijk te maken. Via de website is het ook mogelijk om een cursus of een deel van het cursusbedrag te doneren.