Skip to main content

Stichting

Jeugdtheaterschool

Zuidoost

De Jeugdtheaterschool Zuidoost (JTSZO) biedt een creatief podium voor jonge bewoners van Amsterdam Zuidoost en omstreken. Als basis dienen de geuren, kleuren, talenten, smaken, talen, rituelen, normen en waarden uit de wijk. Het doel van de school is om zo veel mogelijk kinderen in aanraking te brengen met theater en dans, zodat zij hun creativiteit verder kunnen ontwikkelen en Amsterdam verzekerd is van toekomstbestendige bewoners en kunstenaars. De samensmelting van vele culturele perspectieven die de deelnemers en werknemers van de JTSZO in zich dragen, maken van de JTSZO een inclusieve organisatie. JTSZO dient daarbij als voorbeeld voor andere kunst educatieve organisaties.

Jeugdtheaterschool Zuidoost, opgericht in 1999, staat voor de persoonlijke ontwikkeling van 2 tot 19-jarigen in Amsterdam Zuidoost op het gebied van theater en dans. JTSZO is laagdrempelig maar ambitieus, en biedt iedere leerling ontwikkeling van zijn/haar artistieke talenten en sociaal-maatschappelijke vaardigheden. De leerling en diens ervaringen zijn altijd ons uitgangspunt. Onze werkvormen en voorstellingen maken we op basis van thematiek die voor de kinderen relevant is, en vaak zelfs door hen zelf geïnitieerd is. Wij doen dit, omdat op deze manier parallel aan de kunstzinnige ontwikkeling, ook het zelfbewustzijn, de eigen identiteit en het respect voor elkaars eigenheid kunnen groeien.
Samenwerken en spelplezier staan daarbij voorop. Voorts wil JTSZO, door kinderen op een actieve en positieve wijze te informeren over leeftijdsgenoten ver weg én dichtbij, bijdragen aan een positieve en tolerante houding jegens een interculturele samenleving.

Wie zijn we

Kinderen leren bij ons de cultuur om hen heen bewust waar te nemen en hun eigen verbeeldingskracht te gebruiken om zichzelf uit te drukken. Ze leren de verbanden en samenhang te zien tussen de verschillende disciplines en leren verschillende technieken te hanteren om zichzelf te uiten en de wereld om zich heen te onderzoeken. Last but not least leren ze hun kunst en cultuurervaringen met elkaar te delen en hebben daar plezier in. De missie van de school met daarbij de culturele, sociale en economische waarden is:

‘Jeugdtheaterschool Zuidoost (JTSZO) staat voor de persoonlijke ontwikkeling van peuter tot 19-jarigen in Amsterdam Zuidoost. (Waarden: passie, verrijking, inspiratie, kwaliteit en laagdrempelig) op het gebied van theater en dans (Waarde: multidisciplinair) met aandacht voor talentontwikkeling, spelplezier en sociaal-maatschappelijke vaardigheden. (Waarden: kwaliteit, verrijking, inspiratie, samenwerking,flexibel en professioneel).

Ons creatief team

Irene

Pia

Kayleigh

Priscila

Carmen

Yahmani

Xichela

Wieke

Rahanna

Quasim

Lesny

Yona

Tim

Ryan

Romana

Riquel

Perry

Nina

Merel

Maggie

Jeritza

jeffrey

Hugo

Hilde

Guillano

Emilie

Emése

Dorothy

Cheyenne

Danique

Ondersteuning Organisatie

Irene Lips is algemeen directeur van de JTSZO.  Irene zorgt ervoor dat alle organisatorische en zakelijke kanten van de JTSZO kloppen. Daarnaast stuurt zij iedereen aan die bij de JTSZO betrokken is en is zij eindverantwoordelijk dat alles goed verloopt.

Ondersteuning wordt ingezet op projectbasis. Hiervoor worden freelancers op basis van kwaliteiten en ervaring ingezet op diverse taken.

Pia Schuuring werkt sinds 2010 bij de school als docent dans. Naast haar danservaring heeft ze ruime ervaring als kwaliteits- en veiligheidsmanager. Sinds 2012 ondersteunt zij de directie op gebied van HR, educatie en financiële administratie.

Carmen Lamptey, alumni,  is hoofd educatie, coaching en begeleiding van docenten en peer-educators  van JTSZO, en aanspreekpunt wat betreft de artistieke koers van de school.

Kayleigh Beun, alumni, is verantwoordelijk voor de leerlingenadministratie, de ICT, content van de website, vaste gastvrouw en intermediair voor Jongerencultuurfonds en Stadspas acties.

Nina Haanappel, alumni, gaat over talentontwikkeling en is aanspreekpunt wat betreft de artistieke koers van de school

Bestuur en directie

Het bestuur bestaat uit:
Micha Hamel, voorzitter

Micha Hamel is componist, dichter, theatermaker en onderzoeker. Zijn concertmuziek werd uitgevoerd door vrijwel alle belangrijke Nederlandse orkesten en ensembles. Ook componeerde hij muziek voor dans en theater, zoals voor het Nationale Ballet, het Nationale Toneel en Orkater. Hoogtepunten in zijn carrière zijn zijn twee opera’s: Snow White (Reisopera 2008) en Caruso a Cuba (De Nationale Opera 2019). In juni 2012 was hij ‘Componist in focus’ op het Holland Festival. Hij publiceerde tot nu toe vijf dichtbundels, en ook maakt hij in samenwerking met animatiekunstenaar Demian Albers poëtische ervaringen voor Virtual Reality. Sinds 2015 is hij lid van de Akademie van Kunsten, waar hij sinds 2019 voorzitter van het tracé Kunst en Wetenschap is. Lid van het JTSZO bestuur sinds 2014 en sinds 2018 voorzitter.

Eshe Reijnders, secretaris

Eshe is moeder van een oud-leerling en werkzaam als mediator en jurist gespecialiseerd in media-, auteurs- en privacy recht. Eshe is lid van het JTSZO bestuur sinds 2018.

Sjoerd Läubi, penningmeester

Als kind kon ik al niet kiezen voor één hobby. Van jarenlang djembé spelen en street dance lesjes, begon ik daarna met tekenen en vervolgens met musical, opera, weer tekenen, theater, drummen, kledingontwerpen en uiteindelijk schilderen. Eén ding was wel duidelijk; ik houd van kunst en cultuur (en heb hele lieve ouders die dit allemaal maar lieten gebeuren).

Mensen waren daarom best geschokt, toen ik na de middelbare opeens financiën ging studeren. Maar ik kwam er op de middelbare achter dat ik economie ook interessant vind. Toch bleef mijn blik op de culturele sector gericht. Zo sloot ik me aan bij het In De Diamantfabriek Cultuurfestival en begon ik na mijn studie als programmamaker Creatieve Industrie bij het debatpodium Pakhuis de Zwijger. Naast kunst, focuste ik mij hier ook op cultureel ondernemen en LHBTI- thema’s. Tot slot begon ik in deze periode als penningmeester bij Theaterstichting Lost Project en Jeugdtheaterschool Zuidoost.

Toch wilde ik meer doen aan de zakelijke kant van de sector. Begin 2021 startte ik daarom aan een verkort traineeship fondsenwerving, sponsoring en relatiemanagement bij Van Dooren Advies. Na 9 maanden werd ik aangenomen en hier werkte ik een jaar lang voor grootschalige projecten van o.a. Da Bounce Festival, Het Literatuurmuseum, De Hartstichting, Het Amsterdam Museum en het Molenmuseum Zaanse Schans.

Hoewel ik dit werk ontzettend leuk en leerzaam vond, ligt mijn hart bij het werken met makers(collectieven) en kleinere stichtingen. En zo is LÄUB. ontstaan. Sinds september 2022 zet LÄUB. zich in voor het begeleiden van (startende) makers en stichtingen bij het ontwikkelen van een gezonde financieringsmix.

Ryan Ramdien, algemeen bestuurslid

Woont ruim 30 jaar in Zuidoost en is opgegroeid in de Bijlmer, zag de hoogbouw veranderen in de plek waar nu BPT staat. Ryan is werkzaam als consultant en project leider op het vlak van (big) data.
Ryan is de laatste jaren betrokken geweest bij diverse charitatieve instellingen en de organisatie van fundraising evenementen. Naast JTSZO (2019) is hij op dit moment betrokken bij de NiteSkool in de Dreef.

Bianca Montsanto, algemeen bestuurslid

Bianca Montsanto is bestuurslid sinds 2015 en moeder van twee JTSZO spelers Kyra-Nerys en
Erin-Noël, beiden bij de school sinds 2011 en nog steeds. Ze werkt bij de ING als data en informatieanalist.

Souditha Rudge, algemeen bestuurslid 

Souditha is een godvrezende vrouw, getrouwd en moeder van twee kinderen waarvan de dochter sinds haar tweede levensjaar deel uitmaakt van de Jeugdtheaterschool. Eerst als leerling en nu als peer-educator. Met hart voor de samenleving en het sociaal-emotioneel welzijn van mensen geeft Souditha haar krachten binnen de Ouder-en Kindteams Amsterdam. Cultuur vindt zij een onderdeel van de dagelijkse werkelijkheid en daarom essentieel voor de ontplooiing van alle mensen. Lid van het JTSZO bestuur sinds 2020.

Irene Lips, directeur JTSZO en gevolmachtigde

Irene Lips werkt sinds 2002 bij de school en is sinds 2009 directeur. Ze kwam met een koffer luchtvaart, marketing en PR ervaring. 10 jaar bij Cathay Pacific en 10 jaar een eigen PR bureau Avanti Advies. Irene is commercieel georiënteerd met een maatschappelijke inslag. Altijd op zoek naar nieuwe verbindingen.
Haar missie: “Ik verander levens van kinderen in Amsterdam Zuidoost door hun kern-identiteit te omarmen en dit doe ik met theater. Hier ontstaan  vriendschappen voor het leven. Ik laat jongeren in een vroeg stadium ontdekken hoe belangrijk een goed netwerk is. En dat je juist door anders te zijn en met lef en durf heel ver kunt komen.”

 

Vacatures

Jeugdtheaterschool Zuidoost zoekt nieuwe bestuursleden

De organisatie bestaat uit een klein kantoor en een team van docenten onder leiding van directeur Irene Lips. Het dagelijkse reilen en zeilen gaat de organisatie goed af en we zijn financieel gezond.  We hebben een bestuur met thans zes leden, dat de organisatie onbezoldigd met raad en daad bijstaat. Vanwege het naderen van hun maximale zittingstermijn zullen binnenkort enkele bestuursleden afscheid nemen. We zijn daarom per 1 juni op zoek naar een nieuwe voorzitter en enkele algemene bestuursleden. Meer info

Vacatures medewerkers of docenten
Op dit moment hebben we geen vacatures voor medewerkers of docenten.
JTSZO is altijd op zoek naar creatieve stagiaires met mooie ideeën. Stuur je motivatiebrief en CV naar Irene Lips. irene@jtszo.nl

Anbi-status

De stichting JTSZO heeft de culturele ANBI-status.
Klik HIER voor meer informatie.

Wil jij je opgeven?
Schrijf & je dan in!

Wij zullen z.s.m. contact met je opnemen.