Kortings- en doneermogelijkheden    

Iedereen is welkom bij de Jeugdtheaterschool Zuidoost en geldgebrek mag nooit een reden zijn om niet mee te kunnen doen.

JCFA

Het Jongeren Cultuurfonds is er voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een toneelclub of lessen kunnen volgen aan een muziekschool of een andere instelling voor actieve kunstbeoefening.
Ouders, kinderen of cultuuraanbieders kunnen niet zelf een aanvraag doen bij het Jongerencultuurfonds. Wij kunnen de aanvraag voor u regelen (het Stadspasnummer van uw kind is nodig), neem dan contact met ons op.

STADSPAS

De gemeente Amsterdam biedt voor inwoners met een laag inkomen de mogelijkheid op een reductie op het lesgeld bij de Jeugdtheaterschool Zuidoost. Klik hier voor meer informatie over de Stadspas.

Andere Regelingen

Valt u niet onder een van deze regelingen: JTSZO heeft een apart potje om lessen mogelijk te maken als het lesgeld een probleem is. Stuur een mail naar info@jtszo.nl

Een cursus doneren

Wilt u het mogelijk maken dat een kind bij JTSZO de lessen volgt: doneer een cursus of een deel van het bedrag. We hebben de ANBI status.

Wij willen graag onze donateurs bedanken – Stadspas –  Jongeren Cultuur Fonds Amsterdam – Amsterdamse Fonds voor de Kunst – Stadsdeel Zuidoost – Gemeente Amsterdam en anonieme sponsoren