Skip to main content

Kortings- en doneermogelijkheden    

Iedereen is welkom bij de Jeugdtheaterschool Zuidoost en geldgebrek mag nooit een reden zijn om niet mee te kunnen doen.

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Wij zijn het Jeugdfonds Sport & Cultuur. In heel Nederland helpen we gezinnen die geldzorgen hebben. Dat doen we samen met clubs, juffen, meesters, buurtsportcoaches, medewerkers, vrijwilligers, ambassadeurs en anderen in het hele land, zodat elk kind kan en mag meedoen. Wij betalen voor deze kinderen en jongeren (0 t/m 17 jaar) de sport- of cultuurclub.

In 2021 deden we dit voor ruim 65.000 kinderen. We willen nog veel meer kinderen en jongeren mee laten doen. Heb je zelf weinig geld? Meld je kind dan aan bij ons: https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/amsterdam/

Of neem contact op met JTS ZO via kayleigh@jtszo.nl

STADSPAS

De gemeente Amsterdam biedt voor inwoners met een laag inkomen de mogelijkheid op een reductie op het lesgeld bij de Jeugdtheaterschool Zuidoost. Klik hier voor meer informatie over de Stadspas.

Stichting SINA
www.stichtingsina.nl

Stichting SINA (Samen Is Niet Alleen) richt zich op individuen en gezinnen in Amsterdam die onder of nabij de armoedegrens leven. Doel is om mensen op verschillende manieren beter inzicht te geven in hun eigen kunnen en het individu of gezin zelfredzamer te maken zodat zij (weer) deel kunnen uitmaken van de participatiemaatschappij. Voor de kinderen betekent dit dat de ouders een aanvraag kunnen doen voor financiële ondersteuning voor lesgeld.
Bijdrage vragen voor lessen JTSZO: jfs@stichtingsina.nl
Liever bellen? Maandag, dinsdag en donderdag van 10:00 -12:00 uur  Tel: 020-2441972
Whatsappen: maandag – vrijdag tussen 10:00 en 15:00 uur via: 06-28380433

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Wij zijn het Jeugdfonds Sport & Cultuur. In heel Nederland helpen we gezinnen die geldzorgen hebben. Dat doen we samen met clubs, juffen, meesters, buurtsportcoaches, medewerkers, vrijwilligers, ambassadeurs en anderen in het hele land, zodat elk kind kan en mag meedoen. Wij betalen voor deze kinderen en jongeren de sport- of cultuurclub.

In 2021 deden we dit voor ruim 65.000 kinderen. We willen nog veel meer kinderen en jongeren mee laten doen. Heb je zelf weinig geld? Meld je kind dan aan bij ons: jeugdfondssportencultuur.nl/ouders

Andere Regelingen

Valt u niet onder een van deze regelingen: JTSZO heeft een apart potje om lessen mogelijk te maken als het lesgeld een probleem is. Stuur een mail naar kayleigh@jtszo.nl

Een cursus doneren

Wilt u het mogelijk maken dat een kind bij JTSZO de lessen volgt: doneer een cursus of een deel van het bedrag. We hebben de ANBI status.

Wij willen graag onze donateurs bedanken -Jeugdfonds sport & cultuur – Stadspas – Amsterdamse Fonds voor de Kunst – Stadsdeel Zuidoost – Gemeente Amsterdam en anonieme sponsoren.