Skip to main content

Vooruitblik door Irene Lips, directeur JTSZO

Imagination will often carry us to worlds that never were.
But without it we go nowhere.
Carl Sagan.

Door te dromen openen we deuren naar nieuwe mogelijkheden
JTSZO en de waarde van verbeelding

Dit laatste jaar van het Kunstenplan gaan we niet alleen de uitdagingen van een regulier jaar aan met uitdagende lessen, voorstellingen, projecten en allerlei verrassingen die ons pad zullen kruisen. We moeten ook duidelijk maken waarom de school die 25 jaar geleden ontstaan is, nog steeds relevant is en bestaansrecht heeft.
Samen met de creatieven, die het goud zijn van onze community, gaan we op papier zetten wat onze plannen zijn voor de komende jaren. Hoe we dit gaan doen en vooral ook, waarom het waarde heeft om te blijven doen wat we doen. Er gebeurt van alles in onze maatschappij en dat vertalen we naar ons werk.

De Nederlandse Unesco Commissie heeft een advies uitgebracht over het belang van “hedendaagse diasporische stadscultuur”. Dat is aangeboden aan toenmalige staatssecretaris Gunay Uslo (Cultuur en Media). Binnen the culture heerst een gevoel van urgentie, vindingrijkheid en eigenaarschap. Zelfexpressie en zelfontplooiing staan centraal. Het gaat over het waarderen waar je vandaan komt, maar ook over the new kid on the block en the next new thing. Een heel mooi advies over de innovatieve kracht van the culture. *

En dat is precies wat wij doen. We brengen zoveel mogelijk kinderen en jongeren, ongeacht hun achtergrond, afkomst, en eventuele lichamelijke of cognitieve uitdagingen, in aanraking met theater en dans, zodat zij hun creativiteit verder kunnen ontwikkelen en Amsterdam verzekerd is van toekomstbestendige bewoners en kunstenaars. Ze leren zich te uiten, elkaars authenticiteit te waarderen, hun wereldbeeld te vergroten en het vreemde te omarmen.

Ons artistiek team werkt met in hun achterhoofd de didactische uitdagingen die zij zelf ooit waren. Zij zijn de rolmodellen van nu. En de jongeren die meedoen zijn op hun beurt weer de rolmodellen voor de jeugd die naar de voorstellingen kijkt! Deze mooie mensen maken samen onze community: de Jeugdtheaterschool. Ze werken op basis van actuele en persoonlijk gevoelde thematiek waardoor er een sterk eigenaarschap in de groepen wordt ontwikkeld en waardoor alle voorstellingen werkelijk een uiting zijn van wat kinderen en jongeren bezig houdt.

Dat is de waarde van onze school. Onze voorstellingen staan vol verhalen voor en door jongeren die hen confronteren en sterken in een taal die hen aanspreekt. Feiten, fabels, geruchten, manieren om ermee om te gaan of om eruit te komen en verschillende invalshoeken. Zo bereiden we jongeren voor op wat er komen gaat en krijgen de volwassenen een inkijkje in de jeugd van de toekomst.
Daar doen we het voor.

Irene Lips
* On(ver)vangbaar. De innovatieve kracht van the culture