Skip to main content

2023 was mijn negende en laatste jaar als aanvankelijk bestuurslid en toen voorzitter van Jeugdtheaterschool Zuidoost, Amsterdam. De beste, leukste, innovatiefste en eerlijkste jeugdtheaterschool van het universum. Waar ik bij een voorstelling wel eens een traantje moest laten. Waar we de échte grote thema’s van Nederland dagelijks tegenkomen (zoals De Straat, het thema van 2023) en soms een beetje oplossen. Waar het team bij een subsidieformulier verontwaardigd uitriep: diversiteit en inclusie?! – waarom moeten wij die paragraaf invullen?
De speurtocht naar en de onboarding van een nieuw bestuur die het stokje gaat overnemen. Kortom: zitting hebben in dit bestuur betekende uitdagingen, genieten en inspiraties. Ik wens het nieuwe bestuur veel succes!

Micha Hamel

 

Het voorzittersstokje is van Micha Hamel overgenomen door Laura de By, die op het moment van schrijven aan het genieten is van haar zwangerschapsverlof. Zelf ben ook ik, Johan van Aalst, dit jaar begonnen als bestuurslid bij de Jeugdtheaterschool Zuidoost (JTSZO). De jeugdtheaterschool die met veel succes een creatief podium én een springplank biedt voor jonge bewoners van Amsterdam-Zuidoost en omstreken. Door op een laagdrempelige manier kwaliteit te bieden, met aandacht voor talentontwikkeling enerzijds en de ontwikkeling van sociaal-maatschappelijke vaardigheden anderzijds, streeft de JTSZO zowel een artistiek als een sociaal leerdoel na. En met succes!
Het afgelopen jaar hebben we ons als bestuur hard gemaakt voor een professionaliseringsslag. We hebben hierbij ingezet op meer mensen in vaste dienst. Dit om continuïteit en zakelijke kwaliteit te borgen. Dit inzetten op meer mensen in vaste dienst brengt echter ook hogere vaste lasten met zich mee. In de komende jaren gaan we kijken naar de financiering mix en trekken daarbij een vaste fondsenwerver aan.
Ook werkten we hard aan een ambitieus, maar tegelijkertijd realistisch plan voor de komende Kunstenplan periode. In plaats van veel extra activiteiten te ontwikkelen, richten we ons – de komende Kunstenplan periode – op de verbetering en bestendiging van de huidige leerlijnen, met alle lessen, educatie projecten, producties en bijzondere samenwerkingen die daar bij horen!
Ik heb heel veel zin om me hiervoor in te zetten. Samen met powerhouse directeur Irene Lips, het topteam van JTSZO en mede-bestuursleden Ryan Ramdien, Souditha Rudge, Febe van der Wardt, Sjoerd Laubli, Clarence Creebsburg en Laura de By.

Johan van Aalst (interim voorzitter)