Skip to main content

Lessons Learned

2023 is een jaar waarbij we terugblikken op fantastische hoogtepunten, maar waar we ook een aantal uitdagingen hebben gekend en we uiteindelijk een hoop kennis hebben opgedaan om ons verder te ontwikkelen. Hieronder een aantal lessen die we hebben getrokken.

1. Een Groter Podium

In 2023 zijn weer mooie voorstellingen ontwikkeld, zoals Daar.Tegen.Over., De Boswinkel en Kostverlorenstraat. Zowel ons publiek en onze spelers, als onze partners reageren telkens weer positief op ons werk en beamen het belang van het tonen van de verhalen die onze leerlingen, peers en docenten op toneel brengen. Hierdoor zijn wij ons er meer bewust van geworden dat het zonde is om deze voorstellingen slechts eenmalig op te voeren tijdens onze tweejaarlijkse festivals. We hebben hierop gereageerd door actiever de voorstellingen uit te zetten naar externe partijen zodat we een breder publiek bereiken en meer mensen in contact komen met de relevante vraagstukken die we behandelen. Maar we zijn er nog niet. De aankomende tijd moeten we structureel inzetten op het verspreiden van ons werk. Met name door middel van het aangaan van (structurele) samenwerkingen met externe podia, festivals, productiehuizen, en lokale buurtinitiatieven.

2. Communicatie: de Sleutel tot Succes

Daarnaast waren de festivals weer grote successen, met blije kinderen, bezoekers, en JTSZO-teamleden. Door het groeiende bereik van de festivals bleek dit jaar hoe essentieel niet alleen een goede voorstelling, maar ook een goede interne en externe communicatie rondom de festivals is. Dit is een terugkomend knelpunt binnen de JTSZO. Het aanscherpen van interne duidelijkheid over aanspreekpunten en verantwoordelijkheden, met name op het gebied van externe communicatie naar ouders, kinderen en publiek, is een streven voor de aankomende periode. Zo borgen we het bereik van onze optreedmomenten en kunnen we hierin blijven groeien.

3. Van Bureau naar de Vloer: Samen Sterker

Het immersieve voorstellingstraject waarin we zijn gaan experimenteren met voorstellingen maken voor kinderen met speciale behoeften was een grote eerste stap voor ons aanbod. Tijdens het ontwikkelen en uitzetten van de eerste immersieve voorstelling van de JTSZO, Wolfje is Jarig, hebben we een aantal struikelblokken opgemerkt. Zo zijn er voor dit soort voorstellingen meer teamuren nodig dan voorheen gedacht en moet de lijn tussen artistiek, uitvoerend en kantoor strakker lopen. Ook bleek dat er productioneel extra werk ligt in vergelijking met onze reguliere voorstelling door het multi-sensorische karakter van de voorstelling, waarbij allerlei elementen om alle zintuigen te
stimuleren worden ingezet. Daarnaast werd dat de voorstelling zo positief ontvangen dat de voorstellingen veel vaker kon spelen dan aanvankelijk gedacht, wat zorgde voor af en toe wat administratief puzzelwerk. Tijdens het proces van Wolfje is Jarig hebben we geleerd veel terug te koppelen met de coördinator en regisseur van de voorstellingen om zo de lijn tussen kantoor en de vloer kort te houden en deze struikelblokken vroeg te tackelen.
Daarnaast heeft het traject, in lijn met de bredere speciale leerlijn tak van de school, ons voornamelijk geleerd om te durven dromen, en groots te dromen! Waar een neurodivergente theatergroep in het Bijlmer Parktheater in 2022 nog een droom was voor over enkele jaren, werden in 2023 door hard werken en durven dromen de stappen gezet om de groep vanaf januari 2024 al te laten beginnen.

4. Van Top-Down naar Hands-On

Ook werden in het begin van het jaar de cultuurcoach meetings nog wat meer “van boven af” georganiseerd, maar zagen we de behoefte van het team om meer “van de vloer” kennis te delen. Na de zomervakantie hebben we daarom het format omgegooid en zijn de bijeenkomsten meer hands-on geworden en vragen we actief waar de behoefte van het team lig, zodat we hier op kunnen inspelen.

5. Zakelijke lessen

Op organisatorisch vlak is er in de afgelopen jaren, en zeker in het jaar 2023, veel veranderd. De overstap naar All United heeft duidelijk de waarde van een goedlopende administratie laten zien. 2023 was een cruciaal jaar waarin we op meerdere momenten hebben kunnen voelen wat de consequenties zijn van hiaten in een administratief systeem, maar hebben er ook voor gezorgd dat we inzagen dat we meer hands-on betrokken willen zijn bij de administratieve afwikkeling. Met de aanstelling van de nieuwe zakelijk leider Danique Beun in augustus 2023 hebben we deze kans daarom aangegrepen om hiermee aan de slag te gaan. Daarnaast heeft de start van een nieuwe zakelijk leider de kans geboden om een nieuwe slag te slaan in het afbakenen van verantwoordelijkheden op zakelijk gebied. Door interne onduidelijkheden over eindverantwoording liep de organisatie soms minder soepel dan gewenst. We hebben hier gesprekken over gehad en zijn hiermee actief aan de slag gegaan vanaf augustus 2023, en wij zullen dit doorzetten in het volgende jaar. Het doel van 2024 is het afbakenen en zo ontlasten van de zakelijke werkzaamheden voor de directeursfunctie, het helder kaderen van de functie zakelijke leider en het stroomlijnen van de taken
en verantwoordelijkheden bij uitvoerende teamleden.

Conclusie
Hoewel 2023 zijn uitdagingen kende, is het duidelijk dat we als team mooie stappen hebben gezet in de ontwikkeling van onze artistieke uitingen, het vergroten van ons bereik en het professionaliseren van de organisatie. Door het verspreiden van onze voorstellingen naar een breder publiek en het aanpakken van interne knelpunten, hebben we een solide basis gelegd voor de toekomst. Onze ervaringen hebben ons geleerd om samen te werken, te communiceren en te dromen, en we zijn vastberaden om deze lessen mee te nemen naar 2024 en verder.