Skip to main content

Corona

2021 stond jammer genoeg in het teken van de Coronamaatregelen: open, dicht, half open, live of toch weer dicht. Bij de start in januari mochten er geen fysieke lessen gegeven worden in het Bijlmer Parktheater. De lesgroepen kregen online les.
Begin maart ging de zon weer schijnen: we konden buiten les gaan geven met allerlei afspraken. Bij slecht weer gingen we weer terug naar de online lessen. Op 18 mei kwam de fijne mededeling dat de lessen weer live konden gaan.


Podcasts
Op 17 juni werd de vierde podcast gepresenteerd: het Zomerfestival.
De vijfde podcast half december was een vooraankondiging van het Winterfestival.


AllUnited
In september startte  JTSZO met AllUnited, een beheeroplossing  om de administratieve, communicatieve en organisatorische processen te verbeteren, zodat JTSZO gemakkelijker bestuurbaar wordt en de verbinding met leerlingen, ouders en docenten verbetert. Ook het inschrijven voor de lessen en de betaling loopt via AllUnited. Door het inschakelen van dit systeem kunnen we de efficiency verhogen en een professionaliseringsslag maken. AllUnited is afgestemd op de geldende AVG wetten.

De App die wordt meegeleverd met AllUnited geeft de mogelijkheden om met de leerlingen en de docenten/bestuur te communiceren op een veilige manier. We zijn in 2021 gestart met de app, in 2022 wordt het gebruik verder uitgerold.

 

Bestuur en medewerkers

Het bestuur bestaat uit:
Micha Hamel, voorzitter (componist, dichter, theatermaker en onderzoeker).
Eshe Reijnders, secretaris (mediator en jurist gespecialiseerd in media-, auteurs- en privacy recht).
Sjoerd Läubi, penningmeester (fondsenwerving bij Van Dooren Advies).
Ryan Ramdien, algemeen bestuurslid (consultant en project leider op het vlak van (big) data).
Bianca Montsanto, algemeen bestuurslid (werkzaam bij ING als data en informatieanalist).
Souditha Rudge, algemeen bestuurslid (werkzaam bij Ouder-en Kindteams Amsterdam).

Irene Lips, directeur JTSZO en gevolmachtigde.

Op projectbasis werkt Pia Schuuring als zakelijk leider en projectmanager educatieprojecten.
Kayleigh Beun is verantwoordelijk voor de leerlingen communicatie en administratie. Ze is intermediair voor Jongerencultuurfonds en Stadspas acties en heeft een team gastvrouwen die zij aanstuurt.
Carmen Lamptey en Nina Haanappel zijn het artistiek klankbord team (Visiongirls). Zij bewaken de inhoudelijke kwaliteit van de 12+ groepen en samen met Wieke Hoekstra de 12- groepen. Eva de Jongh is projectleider ROC. Deze dames geven ad hoc ook les.

De docenten werken allemaal op freelance basis.

Cyber Risk Management

We werken met Transip die zorgt voor automatische backups en zorgt voor een veiligere web en mailserver. Het SSL-certificaat zorgt voor de versleuteling van (inlog) gegevens. Door het werken in de cloud (Google G-suite) beschikken we over een groter geheugen waarbij we volledig op verschillende locaties kunnen werken en informatie kunnen opslaan en doorspelen naar docenten.