Skip to main content

Emilie Calf
JTSZO X ROC

Sinds inmiddels bijna 2 jaar ben ik werkzaam voor het ROC project van de Jeugd Theater School Zuidoost. Sinds september 2019 ben ik de projectleider, waardoor ik verantwoordelijk ben voor het docententeam, de inhoudelijke communicatie met de contactpersonen van ROC Entree en ROC Op Maat en de uitvoering op de werkvloer. Ik heb de leiding over een team van 9 docenten en 1 stagiaire.

De Studenten

Voor dit project komen werken wij met de leerlingen van ROC Entree en ROC Op Maat. Beide scholen zitten in Amsterdam Zuidoost en bieden onder andere MBO niveau 1 en 2 aan. De leerlingen dragen vaak een flinke rugzak met zich mee, die zij maar al te graag voor zich willen houden. Bij ons mogen zij zichzelf zijn, wij stimuleren dit enorm. “We hebben allemaal veel meegemaakt, ik kom ook van de straat, en kijk waar ik nu ben!” Ik merk dat de leerlingen onze docenten als rolmodel zien, en wij proberen hen te laten zien dat wij ook maar mens zijn! Door aan de slag te gaan mét hun rugzak, zien zij dat dit helemaal geen nadeel hoeft te zijn en hoe zij dit dan in hun voordeel kunnen gebruiken. Wij motiveren hen, zij motiveren ons en zo motiveren wij elkaar allemaal. Docent of leerling, we zijn allemaal mens!

Het Team

Zoals ik al zei bestaat het team uit 9 geweldige docenten en een net zo geweldige stagiaire. Deze docenten zijn allemaal multidisciplinair. Naast hun hoofd expertise (Dans, Muziek, Theater, Foto/videograaf) voeren zij in het dagelijks leven ook nog vele andere werkzaamheden uit, zoals een psycholoog, producer, fotograaf, videograaf, choreograaf, zangeres, motivational speakere en acteur. Door deze grote verzameling aan expertises en kwaliteiten zie ik dat wij als team als rolmodel voor de studenten fungeren.

Elke week zijn er wel een of meerdere collega’s die na de les(sen) naar buiten komen en verhalen met elkaar delen over leerlingen die zich enorm open hebben gesteld tijdens de les, een privé gesprek met hen aangegaan zijn of advies hebben gevraagd over zaken die zich afspelen in hun leven. Inmiddels zijn wij een hecht team geworden en worden wij iedere week weer sterker met elkaar. Eind seizoen 18/19 hebben wij voor het eerst een teambuildingsdag met elkaar gehad en dit seizoen zijn we dat actief door gaan zetten. Inmiddels hebben wij twee van zulke ontzettend inspirerende en leerzame dagen met elkaar gehad. Zo’n dag wordt voorbereid door een twee of drie docenten uit het team. Zij geven de groep bijvoorbeeld tips en trics om met bepaalde situaties om te gaan, nieuwe inspiratie voor lesmateriaal, of dagen het team uit om zich open te stellen naar elkaar toe en elkaar zo beter te leren kennen. Deze dagen brengen ons dus dichter bij elkaar en laten ons, als kunstenaar en docent, groeien.

De lessen en voorbereiding
Tijdens de lessen die JTSZO verzorgt voor ROC staan wij altijd met twee docenten voor de groep en dit heeft meerdere voordelen. Zo wordt er altijd interdisciplinair gewerkt, is er inclusiviteit, een mannelijk en vrouwelijk voorbeeld en ook voldoende aandacht voor de individuele student.
Elke week hebben wij op dinsdag een vergadering om de stand van zaken te bespreken. Hoe gaan de lessen? Zijn er bijzonderheden bij de studenten? Zijn er wijzigingen in de planning? Hoe zullen we de presentaties dit keer vormgeven? Zitten we nog op een lijn qua lessen?

Vervolgens gaan de docenten in hun duo’s hun lessen voorbereiden.
De diversiteit in het team is enorm zichtbaar, zowel in de voorbereidingen als op de vloer. Zo werkt de ene docent liever vanuit het dialoog met de student, en zet de andere docent de studenten direct hard aan het werk.

Elke periode (bestaande uit +/- 9 lesweken) werken wij met andere thema’s vanuit het vak Burgerschap. Zo is bijvoorbeeld het thema relaties voorbij gekomen, geld, toekomst en solliciteren. Binnen dit thema wordt er gewerkt vanuit de disciplines Muziek/rap, Dans, Theater en Media. In de meeste blokken laten wij de studenten zelf kiezen tussen de disciplines. Het volgende blok kunnen zij dan kiezen voor een nieuwe discipline, of voor dezelfde en daarin dan de verdieping gaan zoeken. Zo stimuleren wij hen om vooral te ontdekken waar hun passies en kwaliteiten liggen, en hier verder mee aan de slag te gaan. Aan het einde van elke periode volgt er een kleine, of grotere, presentatie die gehouden wordt in de studio’s, het theater, of door het hele gebouw heen. Met ROC Op Maat hebben wij in December een grote presentatie gehouden, waarna hun diploma uitreiking volgde. Dit was een enorm succes met een podium vol stralende, trotse studenten die lieten zien wat zij bij ons geleerd en gerepeteerd hadden in de afgelopen maanden, met als afsluiting prachtige speeches van de docenten van ROC Op Maat over de leerlingen en diploma’s. Voor ROC Entree hadden wij een tussenpresentatie die zich door het Bijlmer Parktheater heen bewoog, onder begeleiding van de JTSZO docenten en 4 studenten. Als eerste was er de media groep. Zij hadden een mini documentaire gemaakt, waarin zij openlijk vertelde over hun leven, hun verleden en hun toekomst dromen. Vervolgens liepen het publiek en de studenten naar de trappen bij de kleedkamers waar de theatergroep een scène speelde en ons daarna mee namen naar de Dansstudio, waar iedereen kon kijken naar een tableau gemaakt van lichamen, waarin gedanst werd. Het publiek keek van buiten naar binnen, door het glas. De muziek groep liet in de volgende studio een beat én een rap horen, waar het publiek naar luisterden terwijl zij dicht bij elkaar stonden. Onderweg naar beneden kwamen wij nog een groepje studenten en een docent tegen die met elkaar, accapella, en lied zongen. De Media groep had foto’s gemaakt en bewerkt en deze waren tentoongesteld door de voorstelling route heen. We sloten de presentatie af met een multidisciplinaire, 20 minuten durende voorstelling, gemaakt door twee JTSZO docenten in samenwerking met de studenten die af gingen studeren.

Nee, het is niet makkelijk. We lopen regelmatig tegen muren aan met elkaar of de studenten. Maar wat is dit het toch enorm waard wanneer wij ze zien stralen op het podium, ze op een willekeurige lesdag binnenkomen en een student trots beginnen te vertellen dat hij al 2 weken clean is, zij een baan heeft gekregen, zij samen een rap hebben geschreven en of wij daar naar willen luisteren, een dans hebben gemaakt en of ze die alsjeblieft in de voorstelling mogen laten zien. Of wanneer ze hun dag niet hebben, verdrietig of boos zijn, maar met een lach op hun gezicht na de les roepen “Bedankt juf/meester, tot volgende week!”