Skip to main content


Carmen Lamptey
De leerlijn van JTSZO

Procesbeschrijving Reguliere lessen binnen categorie kennismaken, bekwamen en verdiepen

De activiteiten voor het schooljaar 2018/2019.

Binnen het regulier lesaanbod staan er altijd twee docenten op een groep met een expertise binnen verschillende kunstdisciplines. Hierdoor wordt er binnen onze lessen ten alle tijden interdisciplinair gewerkt. Voor het begrip interdisciplinair hanteren wij de volgende definitie: Alle samenwerkende partners/disciplines hebben elkaar nodig om 1) een artistiek onderzoeksvraag samen te ontwikkelen, 2) aan de vraag samen te werken naar 3) een (esthetisch) eindresultaat of presentatie van de bevindingen waarin alle disciplines/ideeën van alle partners door elkaar verweven zijn. Zonder elkaar valt de samenwerking uit elkaar. (Konings, 2009)

In de praktijk resulteert dit in een afwisselende lesinhouden, waardoor de talenten van elk kind ontdekt, gestimuleerd en ontwikkeld worden. Er wordt naast diverse speltechnieken gewerkt aan beweging, improvisatie, uitstraling op het toneel, verbeeldingskracht, eigenheid en samenwerking. Het leidende thema dit seizoen was: Wat Als.

Kennismaken
De leerlingen van 2 tot en met 10 jaar, met de keuze voor de mix-klassen volgden zijn/haar lessen in het Bijlmer Parktheater en vielen binnen de categorie Kennismaken. De leerlingen hebben zich in het begin van de lessen op gefocust op groepsvorming, veiligheid en het opbouwen van vertrouwen. Vervolgens kregen de leerlingen training in diverse theatrale technieken en disciplines. Tijdens het Winterfestival speelden de leerlingen in december 2018 voor het eerst in de theatrale rondleiding van de JTSZO. Dit was een route door het Bijlmer Parktheater, waarin elke groep vier keer een presentatie speelde van tien minuten voor roulerend publiek. De receptieve ervaring voor deze groepen was de voorstelling ‘Mijn eiland en ik’ van Jeritza Toney. Uiteindelijk straalden alle leerlingen in juni 2019 zelf tijdens het zomerfestival in de Ymere Zaal van het Bijlmer Parktheater. Alle presentaties droegen inhoudelijk het paraplu thema ‘Wat Als’ en dit zorgde voor diverse, verassende, gekke en bijzondere scenario’s.

Bekwamen
De leerlingen van 8 tot en met 14 jaar met de keuze voor de opleidingsklassen vielen binnen de categorie Bekwamen. Deze groepen speelden ook tijdens de theatrale rondleiding, het Winterfestival JTSZO. Uiteindelijk straalden alle leerlingen in juni 2019 zelf tijdens het zomerfestival in de Ymere Zaal van het Bijlmer Parktheater.

Verdiepen
De leerlingen van 12 tot en met 18 jaar met de keuze voor de plusklassen vielen binnen de categorie Verdiepen. Deze groepen deden net als de excellentiegroepen mee aan de ‘Open bak’ in september 2018. Binnen deze workshop keken de makers van de groepen goed naar de spelkwaliteiten van de jongeren, zodat zij in een geschikte groep geplaatst zouden worden. Deze groepen speelden ook tijdens de theatrale rondleiding, het Winterfestival JTSZO.

De leerlingen uit de Opleidingsklas 12+, kregen les in onze TalentHub Heesterveld en maakte i.s.m. Nina Haanappel en Theater na de Dam een succesvolle locatievoorstelling.  Het project bestond uit twee delen: onderzoek en maken. De deelnemers spraken met mensen die de oorlog hebben meegemaakt, deden onderzoek en maakten samen met theatermakers Nina Haanappel en Frederique Donker een theatrale route door de Bijlmer, waar in 1940 nog geen flat te bekennen was.

Wat is de geschiedenis van deze plek? Wat is de geschiedenis van de huidige bewoners? Wat is hun relatie tot de oorlog? Was het ook hun oorlog? Aan de hand van deze vragen werd deze voorstelling gemaakt.
Tijdens het zomerfestival speelden zij een locatiepresentatie waarin er een vooronderzoek (voor seizoen 19/20) naar Familie, genaamd ‘Family Affairs’ werd gepresenteerd.

Procesbeschrijving 12+ groepen binnen categorie Verdiepen/Excelleren

De spelers uit de productiegroep 14 + speelden op 23 juni 2019 de voorstelling ‘Matties’ onder leiding van Priscilla Vaudelle, Tim van den Heuvel en Ryan Pinas in Jeugdtheater de Krakeling. Bij de voorstelling ‘Matties’ wordt het afscheid van de makers bij de JTSZO omgezet in een universeel verhaal over vriendschap. Er werd bewust gekozen voor een methode waarin de spelers zelf veel aan het maken waren, i.v.m. dat enkele spelers hun eigen makerschap wilden onderzoeken. Dit resulteerde in een fragmentarische, abstracte, voorstelling waarbij de belevingswereld van de jongeren een grote rol speelde

Wat als …… het leven van vrienden zich splitst?
Matties is een ode aan de vriendschap. Elf spelers die elkaar al langer kennen gaan met elkaar op zoek naar de betekenis van het begrip vriendschap en hoe je als vrienden afscheid van elkaar neemt als jullie levens zich splitsen.
Vriendschap. Met de één kun je lachen tot je blauw ziet, met de ander voer je de diepste gesprekken en met een derde beleef je de wildste avonturen. Vrienden zijn er in alle soorten en maten. Maar wat betekent vriendschap nou eigenlijk?
Artistiek Team Tim van den Heuvel, Priscilla Vaudelle en Ryan Pinas
SPEL Yona, Issa, Kira-Nerys, Abel, Dorelia, Max, Eva, Sharina, Monèzra, Keisha en Jesseynia.

De spelers uit de productiegroep 14+ speelden de voorstelling ’00:30’ onder leiding van Nina Haanappel en Carmen Lamptey. Rolph Ortel maakte een filmische impressie van het tot stand komen van dit stuk. In de voorstelling ’00:30’ vertellen elf jongeren een verhaal over het maken van keuzes. Wat zijn de consequenties van die keuzes en wanneer weet je of je de juiste keuze maakt? Moet je daarvoor luisteren naar je docenten, social media of naar jezelf? En mag er ook ruimte zijn om het soms even niet te weten?
Je wacht op een metro. Een metro die je meeneemt, ver weg. Je hoop dat je zeker weet waar de metro je mee naartoe neemt. Je weet het niet zeker. Stap je in?
Artistiek team: Carmen Lamptey, Nina Haanappel, Esther Duysker, Butet Tamba. Dansdramaturg Peggy Olieslaeger is langs geweest voor coaching en feedback.
De trailer hiernaast is geschoten door Jeffrey Flu.

Tijdens de Kunstschooldagen 2019 in Pathe Arena is de trailer van de voorstelling vertoond op het grote filmdoek. Deze groep is in oktober 2019 i.s.m. Stichting Interlock en 4H op internationale uitwisseling geweest in Londen, Verenigd Koninkrijk. Deze uitwisseling heeft nog een vervolg gekregen in seizoen 2019/2020.

De spelers uit de productiegroep 12+ speelden de afsudeervoorstelling ‘All Rise’ onder leiding van Emese van der Steen, Emilie Calf en Yona Etel. Emese van der Steen studeerde Docent Theater aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en studeerde af met o.a. de afstudeervoorstelling.

Bij de voorstelling ‘All Rise’ kreeg Emese de mogelijkheid zich te profileren als nieuwe JTSZO maker. In de voorstelling klagen de jongeren de ministerie van Onderwijs en Wetenschap aan in de rechtszaal met oog op een nieuw onderwijssysteem. De makers zijn gecoacht door Elike Roovers en Marion Visser.