Skip to main content

Jaarverslag 2018

Inleiding

Inhoudsopgave

I Bestuursverslag

1. Inleiding (door Sjoerd Jans)
2. Organisatie en Governance
3. De Jeugdtheaterschool Zuidoost inhoudelijk en in cijfers
4. Belangrijke samenwerkingspartners en de spreiding van de activiteiten.
5. Toelichting op de jaarrekening.
6. Cyber Risk management
7. Vrijkaarten en toelichting
8. Toekomst

II Jaarrekening
Balans en baten en lasten 2018 JTSZO  (PDF)

 

Dit rapport is uitgebracht d.d 15 maart 2019

1. Inleiding

Sjoerd Jans

De Jeugdtheaterschool Zuidoost (JTSZO), opgericht in 1999, is een professionele kunstinstelling met een brede achterban, die zich richt op amateurkunst, talentontwikkeling en kunsteducatie.

JTSZO is een Urban Theater School die zich bewust verhoudt tot de Bijlmer, waar sociale kwesties een grote rol kunnen spelen in het dagelijks leven van haar bewoners. Door op een laagdrempelige manier kwaliteit te bieden, met aandacht voor enerzijds talentontwikkeling en anderzijds de ontwikkeling van sociaal-maatschappelijke vaardigheden, streeft JTSZO zowel een artistiek als een sociaal leerdoel na.

De samenstelling van de bevolking in thuishaven de Bijlmer omvat meer dan 130 verschillende culturen. Diversiteit is onze kracht en inspiratie. Wij produceren dan ook cursussen, leervormen en voorstellingen waarin de kinderen hun eigen levensverhalen vertellen. Het zijn de verhalen van nu, van altijd en van de toekomst.
Thematisch hebben we dit jaar aangehaakt bij de viering van 50 jaar Bijlmer. Vanuit een omgeving waar veel problemen de revue passeerden: torenhoge ambities en de bijbehorende teleurstelling, grootschalige leegstand, heroïneverslaving, armoede, verloedering en criminaliteit, negatieve beeldvorming, sloop van duizenden woningen en als dieptepunt een vliegtuig dat op een noodlottige zondagavond neerstortte op de wijk, is een krachtige JTSZO community gerezen die deze kennis met zich meedragen. Deze kritische burgers zijn de rolmodellen voor de huidige leerlingen/stadsmakers van de toekomst.

De missie van de JTSZO is de persoonlijke ontwikkeling van 2-19 jarigen te activeren en te verrijken waarbij plezier voorop staat, door een lesaanbod theater en dans, met aandacht voor andere disciplines zoals muziek, spoken word en film.

De school bereikte in 2018 21.834 mensen (excl. media exposure en social media), waarvan (2017 = 2.753) 2018 = 10.231 in het Bijlmer Parktheater en (2017 = 8.965) 2018 =11.603 in de wijk en in de stad. Daarnaast heeft de JTSZO (2017 = 3.127) 2018= 2.625 deelnemers, namelijk (2.017 = 1.405) in het Bijlmer Parktheater 2018 = 1193 en (2017 =1.722) 2018= 1432 op de overige locaties. Een klein groepje begint al van 2-4 jaar: (2017=27) 2018 =18 kinderen; 4-12 jaar is de grootste groep (2017= 1.2850) 2018= 567 en 12+ is een groep van (2017 = 602 kinderen). 2018= 561 Dit laatste is een bijzondere prestatie, aangezien deze leeftijdsgroep moeilijk te binden is.

In 2018 heeft er een verschuiving naar de wijk plaatsgevonden omdat BPT programmering voller raakt.

2. Organisatie en Governance

Per 31 december 2018 was de bestuurssamenstelling als volgt:

Voorzitter : Micha Hamel (componist, onderzoeker, dichter)
Penningmeester: John Lachman (St. Interlock)
Algemeen Lid: Bianca Montsanto (projectmanager Global Reporting ING Bank)
Algemeen Lid: Eshe Reijnders (Mediator, Management St. Reclame Code Commissie)
Algemeen Lid: Nancy Poleon (Branded U)

De directie wordt gevoerd door Irene Lips, zij is de enige in dienstverband van de stichting.
Op projectbasis werken Pia Schuuring als zakelijk leider en projectmanager Brede School en ROC en Carmen Lamptey als hoofd educatie. Kayleigh Beun is verantwoordelijk voor de leerlingen-administratie, de ICT, content van de website, vaste gastvrouw en is intermediair voor Jongerencultuurfonds en Stadspas acties.

De overbelasting op kantoor van de afgelopen jaren wordt hiermee geleidelijk verminderd. De projecten worden gestroomlijnder en we kunnen gestructureerde aan de projecten werken en ze administreren.

Verder bestond het freelance team uit:
Wieke Hoekstra, Guillano Herdigein, Rahana Oemed, Perry Gits, Yona Etel, Dorothy Blokland, Jeffrey Flu, Riquel Gilliad, Danique Beun, Lesny Heikerk, Quasim Payne, Eva de Jongh, Cheyenne Toney, Maggy Krizanic, Yahmani Blackman, Niki Selbeck, Hilde Tuinstra, Johanna Biesewig Avalon Brown, Quincy Menso, Emilie Calf, Gino Bulo, Tim van den Heuvel, Priscilla Vaudelle, Roxy Verwey, Sumardi Buyne, Ryan Pinas, Emèse vd Steen, Merel Brinkhof, Hugo Agaatz, Esther Duysker, Xichela Liberia en Nina Haanappel.

We werken met de volgende jonge ondernemers: Lost Project in de benadering van nieuw publiek via social media. JAFLU fotografie. Woodpack vormgeving en de website. Going Social voor het begeleiden van creatieve concepten en registratie. Denielsen accountants en adviseurs is al jarenlang onze vaste accountant.

JTSZO is plek waar oriënterende stages, beroepsstages, afstudeervoorstellingen en innovatieve projecten ondergebracht worden. Een eerste baan, een eerste regie, choreografie, film of flyer worden hier gemaakt. JTSZO): Lisa Aafjes, Romy Worthington, Sophie Worthington, Britt de Goeij, Alysha Rustenberg, Michelle Butterman, Lizzy van Straten.

3. De Jeugdtheaterschool Zuidoost

inhoudelijk en in cijfers

In 2018 bereikt de school bereikte 21.834  mensen, waarvan 10.231 in het Bijlmer Parktheater en 11.603 in de wijk en in de stad. Daarnaast heeft de JTSZO 2.625 deelnemers, namelijk 1193 in het Bijlmer Parktheater en 1432 op de overige locaties. Een klein groepje begint al van 2-4 jaar: 18 kinderen; 4-12 jaar: 567 kinderen; en de 12+ is een groep van 561. Dit laatste is een bijzondere prestatie, aangezien deze leeftijdsgroep moeilijk te binden is.

Binnen het reguliere lesaanbod staan er altijd twee docenten op een groep met een expertise binnen verschillende kunstdisciplines. De duo’s zijn samengesteld vanuit het idee dat de betreffende  docenten elkaar kunnen inspireren, van elkaar kunnen leren en dat de samenwerking meer zal opleveren dan de som der delen. Om dit te kunnen bereiken is het nodig dat docenten met een heel open vizier naar elkaars werkwijze en materiaal kijken.

Het is daarom ook de bedoeling dat de beide docenten reeds in het begin van het cursusjaar elkaars lessen bijwonen. De duo’s werken op basis van gelijkwaardigheid : zoeken, experimenteren en komen eerder of later tot een basisidee. De theaterdocent heeft echter de eindverantwoordelijkheid voor het geheel. Hij /zij bedenkt het uiteindelijke concept en hij /zij hakt de knopen door.

Hierdoor wordt er binnen onze lessen ten alle tijden interdisciplinair gewerkt. Voor het begrip interdisciplinair hanteren wij de volgende definitie: Alle samenwerkende partners/disciplines hebben elkaar nodig om 1) de artistieke inhoud samen te ontwikkelen, 2) deze in gezamenlijkheid gestalte te geven naar 3) een (esthetisch) eindresultaat of presentatie waarin alle disciplines/ideeën van alle partners met elkaar verweven zijn. Zonder elkaar valt de samenwerking uit elkaar. In de praktijk resulteert dit in een afwisselende les inhouden, waardoor de talenten van elk kind ontdekt, gestimuleerd en ontwikkeld worden. Er wordt naast diverse speltechnieken gewerkt aan beweging, improvisatie, uitstraling op het toneel, verbeeldingskracht, eigenheid en samenwerking.

Kennismaken

De leerlingen van 2 tot en met 10 jaar, met de keuze voor de mix-klassen volgden zijn/haar lessen in het Bijlmer Parktheater en vallen binnen de categorie Kennismaken. De leerlingen hebben zich in het begin van de lessen op gefocust op groepsvorming, veiligheid en het opbouwen van vertrouwen. Vervolgens kregen de leerlingen training in diverse theatrale technieken en disciplines. Tijdens het Winterfestival speelden de leerlingen in december 2017 voor het eerst in de theatrale rondleiding van de JTSZO. Dit was een route door het Bijlmer Parktheater, waarin elke groep vier keer een presentatie speelde van tien minuten voor roulerend publiek. Vervolgens hadden de kinderen een receptieve ervaring en werd tijdens het Lentefestival in februari 2018 de kindervoorstelling Anansi van JTSZO docenten Dorothy Blokland en Yahmani Blackman bezocht. Uiteindelijk straalden alle leerlingen in juni 2018 zelf tijdens het zomerfestival in de Ymere Zaal van het Bijlmer Parktheater. Alle presentaties droegen inhoudelijk het paraplu thema ‘feest’ en dit zorgde voor een werkelijk feestje bij de JTSZO!

Bekwamen

De leerlingen van 8 tot en met 14 jaar met de keuze voor de opleidingsklassen vallen binnen de categorie Bekwamen. Deze groepen speelden ook tijdens de theatrale rondleiding, het Winterfestival JTSZO. Voor de receptieve ervaring tijdens het Lentefestival 2018 werd de voorstelling ‘I Call my Brothers’ door danstheatergroep Aya i.s.m. de Toneelmakerij bezocht. De leerlingen uit de Opleidingsklas 12+, kregen les in onze TalentHub Heesterveld en maakte i.s.m. Frascati de succesvolle locatievoorstelling ‘Nightwalks with teenagers’. Tijdens het zomerfestival speelden zij een presentatie waarin invloeden vanuit de film een rol speelde.

Verdiepen

De leerlingen van 10 tot en met 18 jaar met de keuze voor de plusklassen vallen binnen de categorie Verdiepen. Deze groepen deden net als de excellentiegroepen (zie hieronder) mee aan de ‘Open bak’ in september 2017. Binnen deze workshop keken de makers van de groepen goed naar de spelkwaliteiten van de jongeren, zodat zij in een geschikte groep geplaatst zouden worden. Deze groepen speelden ook tijdens de theatrale rondleiding, het Winterfestival JTSZO. Voor de receptieve ervaring tijdens het Lentefestival 2018 werd de voorstelling ‘I Call my Brothers’ door danstheatergroep Aya i.s.m. de Toneelmakerij bezocht. Deze groep is in oktober 2018 i.s.m. Stichting Interlock en 4H op internationale uitwisseling geweest in Finland, Oulainen.

Excelleren 12 tot en met 18 jaar; zie procesbeschrijving binnen categorie excelleren hieronder. Voor de receptieve ervaring tijdens het Lentefestival 2018 werd de voorstelling ‘Oedipus’ door ITA bezocht.

Kennismaken

De leerlingen van 2 tot en met 10 jaar, met de keuze voor de mix-klassen volgden zijn/haar lessen in het Bijlmer Parktheater en vallen binnen de categorie Kennismaken. De leerlingen hebben zich in het begin van de lessen op gefocust op groepsvorming, veiligheid en het opbouwen van vertrouwen. Vervolgens kregen de leerlingen training in diverse theatrale technieken en disciplines. Tijdens het Winterfestival speelden de leerlingen in december 2017 voor het eerst in de theatrale rondleiding van de JTSZO. Dit was een route door het Bijlmer Parktheater, waarin elke groep vier keer een presentatie speelde van tien minuten voor roulerend publiek. Vervolgens hadden de kinderen een receptieve ervaring en werd tijdens het Lentefestival in februari 2018 de kindervoorstelling Anansi van JTSZO docenten Dorothy Blokland en Yahmani Blackman bezocht. Uiteindelijk straalden alle leerlingen in juni 2018 zelf tijdens het zomerfestival in de Ymere Zaal van het Bijlmer Parktheater. Alle presentaties droegen inhoudelijk het paraplu thema ‘feest’ en dit zorgde voor een werkelijk feestje bij de JTSZO!

Bekwamen

De leerlingen van 8 tot en met 14 jaar met de keuze voor de opleidingsklassen vallen binnen de categorie Bekwamen. Deze groepen speelden ook tijdens de theatrale rondleiding, het Winterfestival JTSZO. Voor de receptieve ervaring tijdens het Lentefestival 2018 werd de voorstelling ‘I Call my Brothers’ door danstheatergroep Aya i.s.m. de Toneelmakerij bezocht. De leerlingen uit de Opleidingsklas 12+, kregen les in onze TalentHub Heesterveld en maakte i.s.m. Frascati de succesvolle locatievoorstelling ‘Nightwalks with teenagers’. Tijdens het zomerfestival speelden zij een presentatie waarin invloeden vanuit de film een rol speelde.

Verdiepen

De leerlingen van 10 tot en met 18 jaar met de keuze voor de plusklassen vallen binnen de categorie Verdiepen. Deze groepen deden net als de excellentie groepen (zie hieronder) mee aan de ‘Open bak’ in september 2017. Binnen deze workshop keken de makers van de groepen goed naar de spelkwaliteiten van de jongeren, zodat zij in een geschikte groep geplaatst zouden worden. Deze groepen speelden ook tijdens de theatrale rondleiding, het Winterfestival JTSZO. Voor de receptieve ervaring tijdens het Lentefestival 2018 werd de voorstelling ‘I Call my Brothers’ door danstheatergroep Aya i.s.m. de Toneelmakerij bezocht. Deze groep is in oktober 2018 i.s.m. Stichting Interlock en 4H op internationale uitwisseling geweest in Finland, Oulainen.

Procesbeschrijving 12+ groepen binnen categorie Verdiepen/Excelleren

De spelers uit de productiegroep 16 + speelden de voorstelling ‘Likes’ onder leiding van Priscilla Vaudelle, Tim van den Heuvel, Yahmani Blackman en Ryan Pinas. Bij de voorstelling ‘Likes’ kregen we een kijkje in het hoofd van de jongeren in relatie met hun telefoon. Is er sprake van een telefoonverslaving of kunnen ze stoppen wanneer ze willen? Likes is een samenwerking tussen JTSZO en ITA (voorheen Toneelgroep Amsterdam), geïnspireerd op hun voorstelling ‘Oedipus’.

De regisseurs ontwikkelden het script naar aanleiding van het gemaakte materiaal van de spelers. De spelers kregen na meerdere diepgaande gesprekken over het thema diverse maak opdrachten. Er werd bewust gekozen voor een methode waarin de spelers zelf veel aan het maken waren, i.v.m. dat enkele spelers hun eigen makerschap wilden onderzoeken. Dit resulteerde in een , abstracte, krachtige voorstelling waarbij de belevingswereld van de jongeren een grote rol speelde.
Deze voorstelling heeft gespeeld in de Krakeling en in het Bijlmer Parktheater en zal een reprise beleven in maart 2019 in Pathé Arena.

De spelers uit de productiegroep 14+ speelden de voorstelling ‘LOUD’ onder leiding van Jeffrey Flu en Carmen Lamptey. In de voorstelling ‘LOUD’ werd er een verhaal verteld door negen jongeren over (mis)communicaties, negeren en wegcijferen. De voorstelling speelt zich af op een vuilnisbelt, waar de jongeren op zoek zijn naar ‘iets’ wat de maatschappij zou moeten redden. De groep komt vervolgens een weggelopen jongen tegen, die besluit hen te helpen. 

De makers van deze voorstelling zijn gecoacht door de succesvolle toneelschrijfster Esther Duysker. ‘LOUD’ speelde tijdens de Kunstschooldagen 2018 in Pathé Arena en maakte hiervoor een professionele trailer van de voorstelling die getoond is op het grote filmdoek. Verder heeft de voorstelling in het Bijlmer Parktheater en in de Krakeling gespeeld.

De spelers uit de productiegroep 12+ speelden de voorstelling ‘Welkom in de B’ onder leiding van Guillano Herdigein, Emilie Calf en Yona Etel. Middels de voorstelling ‘Welkom in de B’ kreeg oud-leerling Guillano Herdigein de mogelijkheid zich te profileren als nieuwe JTSZO-maker. In de voorstelling zijn elf jongeren opgesloten in een escape-room. Om hier uit te komen moeten de jongeren allemaal puzzels oplossen die met Amsterdam Zuidoost te maken hebben. De makers zijn gecoacht door Carmen Lamptey en Marion Visser. ‘Welkom in de B’ speelde in Pathe Arena tijdens de Kunstschooldagen 2019, en ook in het Bijlmer Parktheater en in de Krakeling. Wegens het grote succes is er nog een reprise op 17 januari 2019 in het DelaMar voor 900 basisschoolleerlingen.

De afstudeervoorstelling ‘Het Knippa Meisje’ door studente theaterdocent aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en oudleerling Yahmani Blackman werd ontwikkeld bij de JTSZO. Deze voorstelling werd vormgegeven door oud-leerling Raya van der Kroon. In de voorstelling ‘Het Knippa Meisje’ wordt het verhaal verteld van een jong meisje dat in de straten van Paramaribo knippa’s verkoopt. De voorstelling is geïnspireerd op het levensverhaal van de moeder van de maker alsmede op het sprookje ‘Het meisje met de zwavelstokjes’.  Deze voorstellingen speelde meerdere previews in Heesterveld CC. De voorstellingen vonden plaats in de Krakeling en het Bijlmer Parktheater.

Belangrijke samenwerkingspartners en spreiding van de activiteiten.

Er zijn legio redenen om bundeling met anderen te zoeken of accepteren: uitwisseling van expertise, doorverwijzing van talent, beter bereik van (nieuwe) doelgroepen, het stimuleren van cultuurparticipatie, scholing of coaching van personeel, empowerment van leerlingen, deelname aan speciale projecten en evenementen, verbetering van faciliteiten, publiciteit, communicatie, deelname aan congressen, versterking van de positie in de wijk enz.

Voorop staat hierbij de financiële, artistiek-inhoudelijke, organisatorische of beleidsmatige meerwaarde voor de school. Volgt hieronder een overzicht van onze belangrijkste partners:

Ons huis

Bijlmer Parktheater
Sinds het begin is JTSZO vaste partner en bewoner van het Bijlmer Parktheater. Ons hoofdkantoor is hier gevestigd en we zijn de grootste gebruiker van de studio’s en de theaterzaal. Voor de buitenwereld wordt onze samenwerking zichtbaar in  het Voorjaars-, Zomer- en Winterfestival.


Binnen het Bijlmer Parktheater werken we samen met de volgende partners:

1. St. Going Social
MSinds 2018 is Stichting Going Social een vaste partner op het ROC Xplore Be More. Hun mensen ondersteunen ons op het gebied van media en bieden expertise op het werken met deze jongerengroep.

Daarnaast leiden zij de mediagroep van JTSZO, bestaande uit productiegroep leerlingen, op het gebied van registratie, editen en camera- en interviewtechnieken. Dit wordt gebruikt om JTSZO vanuit het perspectief van de jongeren zelf in beeld te brengen.

2. Untold
Sinds 2014 klankborden we regelmatig met Untold, de expert als het gaat om beoefenen van kunstdisciplines op het gebied van Afrikaanse dansstijlen, muziek, theatervormen en kunst.  We verwijzen (oud-) leerlingen door naar de verschillende programma’s. Dit jaar was dat de voorstelling ‘Hiphop revolution’.

Onze satelliet locatie

Talenthub in Heesterveld Creative Community

Onze ‘Huiskamerlocatie’, uitwijkstudio en broedplaats waar (ex-) deelnemers en docenten de kans krijgen om te experimenteren en zich verder te ontwikkelen.

Partners in de wijk

JTSZO maakt steeds meer verbindingen met organisaties in de wijk. Inmiddels zijn er stevige samenwerkingen ontstaat met o.a. DGAI, Stichting Helden/Urban Heroes, Swazoom en PBS Creatives. Deze organisaties werven voor elkaar, en bundelen krachten op het gebied van talentuitwisseling en excelleren.

1. DGAI
Binnen de muziek- en zanglessen van
DGAI, geeft JTSZO theatrale ondersteuning in de talentgroepen om hun  uitvoeringen naar een hoger niveau te tillen. Gezamenlijk worden open huizen in Heesterveld en een eindpresentatie in het Bijlmer Parktheater gehouden.

2. Urban Heroes/St. Helden
Met Urban Heroes/St. Helden is JTSZO een samenwerking aangegaan om over en weer de leerlijnen voor dans en theater inhoudelijk sterker te maken.. Dansers van Urban Heroes krijgen theatertechnische  ondersteuning en theaterleerlingen van JTSZO krijgen danstechnische ondersteuning. De lessen vinden plaats in het Bijlmer Parktheater alwaar ook een gezamenlijke presentatie plaatsvindt tijdens het Zomerfestival van JTSZO..

3. PBS Creatives & Sport
Ook met PBS Creatives & Sport is de verbinding dans en theater gemaakt. Zij werken veel meer met de beginnende danser die kennismaakt met meerdere dansstijlen. Zij werken in de wijk Driemond.

In hun presentaties nemen zij meerdere generaties mee in de wereld van dans. Ouderen geven op een creatieve en verrassende wijze invulling aan de presentatie van de jongere generaties.

Andere ouderen uit de wijk worden gestimuleerd om als publiek naar de presentatie te komen kijken. Hiervoor wordt georganiseerd vervoer ingezet.

JTSZO ondersteunt de theatrale verhaallijn van deze presentaties die plaatsvinden in het Bijlmer Parktheater.

4. SWAZOOM
Swazoom is de organisatie in Zuidoost die voor kinderen en jongeren een stimulerende, herkenbare en veilige omgeving creëert. Sinds 2017 verzorgt JTSZO een multidisciplinair samenwerkingsproject ‘HomeBase jongeren-
activiteiten’ voor en met  SWAZOOM. Kinderen en jongeren kunnen twee maal per week na schooltijd neerploffen in de huiskamer/keuken op onze locatie Heesterveld. Er worden huiskamer- activiteiten als knutselen, gezelschapsspellen en koken verzorgd door Swazoom. Daarnaast nemen ze ze deel aan de activiteiten die JTSZO in de studio’s aanbiedt. Deze activiteiten werken sterk preventief op allerlei mogelijke sociale problematieken waarvoor de kinderen aan blootgesteld worden.

Educatieprojecten in onderaannemerschap

Het Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost (PPOZO)

PPOZO is de uitvoeringsorganisatie van de samenwerkende schoolbesturen van het primair onderwijs in Amsterdam Zuidoost.     PPOZO is door stadsdeel Zuidoost en de tien schoolbesturen in Zuidoost in het  leven geroepen om school overstijgende projecten en taken uit te voeren die het onderwijs en de ontwikkeling van kinderen in Amsterdam Zuidoost versterken.
Het aanbod in de Brede School Zuidoost is erop gericht zoveel mogelijk kinderen met zoveel mogelijk verschillende activiteiten te laten kennismaken. Daarmee krijgen kinderen de kans te ontdekken waar ze goed in zijn of wat ze leuk vinden. Dit wordt ook wel Brede Talent Ontwikkeling genoemd. Door de activiteiten op en rond de scholen in de wijk te organiseren zijn alle activiteiten goed bereikbaar en leren kinderen uit één buurt en van verschillende scholen elkaar kennen en met elkaar omgaan.

PPOZO huurt ons in voor kennismakingslessen, verlengde schooldag lessen en Top-uur lessen (onder schooltijd). Deze vinden plaats op 11 clusters waar 29 Scholen aan verbonden zijn.

Het geven van lessen in de Bredeschool draagt onze visie uit, dat kunstbeoefening voor iedereen en voor iedereen waardevol is, en zorgt tevens voor naamsbekendheid in de wijk, zodat wij blijvend in contact staan met onze doelgroep.

Het is lastig om een goed beeld te krijgen van de doorstroom naar reguliere en wijkprojecten omdat leerlingen niet altijd meteen na een Bredeschool periode bij de JTSZO lessen aansluiten en wij ook geen gegevens van de Bredeschool lessen krijgen i.v.m. de AVG wet. Toch blijken met regelmaat leerlingen op een later tijdstip aan te sluiten. Daar komen we dan achter als ze mee gaan doen.  

In 2018 heeft JTSZO een belangrijke functie vervuld in de film ’50 jaar Bijlmer’ van PPOZO. De hoofdrollen op cluster Nellestein zijn geregisseerd door twee JTSZO docenten. Het script was geschreven door een PPOZO-medewerker. Aanvullende scenes zijn op andere scholen gemaakt. Vier van deze scenes door JTSZO-docenten.

Binnen de Topuren wordt 1x per week gewerkt met een vastgesteld thema. De laatste les is een korte presentatie aan docenten en leerlingen op school. Met cluster Wijk, op OBS Bijlmerdrie, is het Topuur ingezet als ondersteuning voor de groep 8-musical. Dit heeft geresulteerd in een extra project afname van Bijlmerdrie die naast Topuur de hele musical heeft laten maken door JTSZO.

Het geven van Bredeschool lessen is een intensieve en maatschappelijke bezigheid. Dit komt omdat de motivatie om aan deze lessen deel te nemen niet altijd komt uit het willen volgen van theaterlessen. Reden voor deelname lopen uiteen van goedkope naschoolse opvang, geen keuze meer hebben uit andere activiteiten en echt gekozen hebben voor deze activiteit. De groepsdynamiek is zwaar doordat niet ieder kind in de les wil zijn (‘moeten’ i.p.v. ‘willen’), sub-groepjes in de groep door samenvoegen van leerlingen van 2-3 scholen, laag energie- en concentratiepeil doordat lessen plaatsvinden aansluitend aan een continue schoolrooster, ervaringsdiversiteit (al vaker meegedaan, deelgenomen aan wijkprojecten, al op les bij JTSZO).

JTSZO streeft ondanks deze pittige uitdagingen naar kwaliteit in de lessen. Om ervoor te zorgen dat binnen Bredeschool lessen enerzijds talentontwikkeling en anderzijds de ontwikkeling van sociaal-maatschappelijke vaardigheden kunnen worden nagestreefd zijn twee docenten op de groep nodig. De kosten van de tweede docent worden niet gedekt door PPOZO; toch zetten wij deze tweede docent in, om de kwaliteit te bewaken waar wij voor staan, en de hierboven genoemde uitdagingen te kunnen overwinnen. De werkelijkheid is (dus), dat we op deze opdracht toeleggen.

ROC van Amsterdam

Mbo-opleidingen op het gebied van handel, economie, ICT en veiligheid.

Sinds 2012 werkt het MBO College Zuidoost (RocvA) samen met de Jeugdtheaterschool Zuidoost;  een educatief kunstproject ‘ROC Xplore Be More’ geheten, waarin leerlingen van MBO-college ‘Zuidoost Entree’ en ‘op Maat’ kunsteducatie krijgen.

Vanaf schoolseizoen 2018-2019 is Xplore onderdeel van het curriculum van de school:
namelijk als onderdeel van het vak Burgerschap.

Aan het project zijn, i.s.m. de school, een aantal competenties opgesteld. Voor het goed afsluiten van het project moet de leerling alle competenties met voldoende afsluiten. Deze competenties worden meegenomen in de Persoonlijk Ontwikkel Plan-gesprekken op het MBO college Zuidoost. Na het behalen van het project wordt een certificaat verstrekt. Om het vak Burgerschap met een voldoende te kunnen afsluiten heeft de leerling zowel het cijfer voldoende nodig voor de theoretische gedeelte van het vak Burgerschap als het certificaat voor het praktische gedeelte van het vak Burgerschap.

In het vak zelf gaan de leerlingen middels cultuur- en kunstlessen – de 21st century skills indachtig – leerlingen op een actieve manier aan de slag met hun sociale en culturele vaardigheden, namelijk communiceren, taalvaardigheid, samenwerken en creatief en probleemoplossend denken. Deze lessen stimuleren de studenten om initiatieven te nemen, onderzoekend in de wereld te staan, en samen te werken aan een concreet einddoel.

Binnen deze opzet komen de leerlingen één maal per week het Bijlmer Parktheater om lessen te volgen in meerdere kunstdisciplines. In het jaar 2018 waren er 2 blokken van ieder 20 lessen. Acht docenten van JTSZO gaven les aan 90-120  MBO college Zuidoost ‘Entree’-leerlingen en 50-80 MBO- college Zuidoost ‘op Maat’-leerlingen. Zij kregen hierbij ondersteuning van 2 docenten/begeleiders van Stichting Going Social.

Onderwerpen als Werken aan je toekomst, De maatschappij dat ben jij en Ondernemend gedrag in je loopbaan kwamen tijdens de multidisciplinaire kunsteducatie lessen aan de orde. Ook werd er gewerkt aan twee eindvoorstellingen waar het vooral ging om presentatie- en sollicitatietechnieken.

Tot onze vreugde is sinds september 2018 het aantal deelnemende leerlingen explosief gestegen.

Stedelijke partners

Lost Project

Lost Project maakt projecten, programma’s en voorstellingen met een diverse groep interculturele Amsterdamse jongeren. Thema’s als gender, mannen- en vrouwenrollen, culturele identiteit, interculturaliteit, politiek en meer, maken ze bespreekbaar voor een nieuw en gemêleerd publiek. De fascinatie komt voort uit hun eigen geschiedenis.

Lost Project is opgericht door alumni Priscilla Vaudelle, die vijf jaar geleden haar afstudeervoorstelling bij de JTSZO maakte; L.O.V.E. over het liefdesleven van een vakkenvuller.

Na haar afstuderen lanceerde ze ,samen met Tim van de Heuvel, Lost Project, geholpen door de Jeugdtheaterschool en haar (oud)leerlingen..

De community rondom Lost Project en Jeugdtheaterschool wordt groter en groter. Het werkt omdat de jongeren elkaar vinden in wederzijds respect, vertrouwen en liefde, alles op basis van culturele en persoonlijke gelijkwaardigheid.  

Toneelgroep Amsterdam gefuseerd tot ITA

Sinds 2002 wordt er jaarlijks een juniorproductie gemaakt: een jongerenversie van een (I)TA-voorstelling. En sinds 2016 is er een samenwerking ontstaan die gaandeweg intensiever wordt. Er wordt ingezet op een werkelijke artistieke uitwisseling in de vorm van een ontmoeting van de spelers en het kijken naar elkaars voorstellingen.

De TA-voorstelling ‘Kings of war’ werd door ons bewerkt tot een voorstelling genaamd ‘I’ve got the Power’, en in het tweede jaar van de samenwerking hebben we een ‘Bijlmer-versie’ gemaakt van de voorstelling ‘Husbands and Wives’. Dat werd de voorstelling ‘En ze leefden nog lang en gelukkig’, een voorstelling over scheiden door de ogen van kinderen. Deze voorstelling oogstte grote lof omdat, of ondanks, het ging om dingen die veel kinderen zelf mee maakten of hadden meegemaakt. In het derde jaar maakten we ‘Likes’ over telefoonverslaving, geïnspireerd op de TA-voorstelling ‘Oedipus’. met als thema: Is ons lot gedigitaliseerd?!

Overleg Jeugdtheaterscholen Amsterdam, de OJA

De OJA is de samenwerking met de DAT!school, de AmsterdamsejeugdtheJAterschool en Jeugdtheaterschool TIJ. Deze vier instellingen vormen tezamen OJA, een platform voor kennisdeling, gezamenlijke PR, politieke lobby en voorvechters van Fair Practice voor haar artistieke teams.

Het gezamenlijk presentatiemoment, georganiseerd in samenwerking met de Stadsschouwburg, voor alweer het tweede jaar gehouden in januari, mag een succes genoemd worden. Het profiel van de vier deelnemende, verschillende scholen werd zichtbaar, en stadsbreed kon de jeugd met elkaar kennismaken en uitwisselen.  

Deze samenwerking maakt  helderder wat het stadsbreed Jeugdtheaterschool-aanbod is mede dankzij de kidsgids-brochure voor stadspaskinderen van 0-14 jaar.

Amsterdamse Hogeschool voor de kunsten (AHK)

JTSZO faciliteert de afstuderende, vaak een alumni van de JTSZO, met repetitieruimte, deelnemers en speelplekken. Dit jaar was dat de afstudeervoorstelling Het Knippa Meisje van Yahmani Blackman. Zij doet de verkorte opleiding Theater docent. JTSZO stelde de oefenstudio in Heesterveld, de theaterzaal in het Bijlmer Parktheater beschikbaar, ondersteunde een additionele lokale subsidieaanvraag, leverde spelers aan, en zorgde ervoor dat een grote groep 12 plus leerlingen kwamkijken.
Verder heeft de JTSZO zitting in de Tafel van Talentonwikkeling. Een divers gezelschap van talentontwikkelaars in Amsterdam die zich vooral richten op theater en dans en het interdisciplinaire gebied daartussen.

St. JAM

Stichting JAM organiseert de Kunstschooldag[en]. Een kennismaking met de Amsterdamse Kunstwereld voor leerlingen van groep 8. De Kunstschooldag[en] 2018 vonden plaats op donderdag 22 en vrijdag 23 maart. 58 kunst- en culturele instellingen binnen en buiten de ring ontvingen ruim 6.150 8e-groepers van binnen en buiten de ring. JTSZO speelden op beide dagen een interactieve voorstelling in Pathé Arena.

Landelijke partners

Theater Platform

Het Theater Platform is een platform dat de sector vertegenwoordigt, dat voor kennisuitwisseling zorgt , een stem naar de landelijke politiek is, de link van en naar het HBO is. De opdracht van het platform is zich sterk te maken voor  de ontwikkeling van kinderen en jongeren, middels het hen laten beleven van theater dat aansluit bij hun leven en hun vragen.

Activiteiten van het platform: De reactie op het sectoradvies Theater, de BDD conferentiedag, internationaal uitwisselingsproject CONNECT, de Platform Theaterdag tijdens Kunstbakenfestival, het co-ordinatorenoverleg tijdens de Vooropleiding Open Dag ArtEZ, koepeldag LKCA, en last but not least de Bustrip naar het Noorden, mede georganiseerd door De Noorderlingen en Meeuw Jonge Theatermakers. Wat kwamen we daar veel Amsterdamse kunstenaars tegen ☺

Samenwerkingspartners – Internationaal

St. Interlock

St. Interlock is een non-profit organisatie en heeft als doel bewoners, jong en oud, te inspireren, te verbinden en te helpen hun ideeën te ontplooien. In een eerste samenwerking met Stichting Interlock zijn wij op uitnodiging van Interlock en hun Erasmusplus-partner uit Finland ‘H4 Oulaisten’ met een groep van acht jongeren in de voorjaarsvakantie een week naar Oulianen, Finland geweest. Het Erasmusplusproject “Let’s Go !” had tot doel de jongeren uit Zuidoost kennis te laten maken met de Finse cultuur en Finse jongeren, en vice versa. De jongeren hebben gezamenlijk diverse actieve indoor en outdoor workshops gevolgd, de steden Oulainen en Oulu verkend en genoten van traditionele Finse maaltijden, zelfs rendier gegeten!  Ze vonden het een geweldige ervaring, maar waren wel heel blij dat ze in Amsterdam wonen. Het ziet er naar uit dat er een tegenbezoek komt in 2019. Alle internationale groepen van St. Interlock maken gebruik van onze ‘Huiskamerlocatie’ in Heesterveld Creative Community als welkomst- en workshop-locatie.

Inhoudelijke toelichting op de jaarrekening

Woord vooraf: de controle op de effectiviteit van de Stichting vindt plaats via de begroting, tussenrapportages, bestuursnotulen, het jaarverslag, de jaarrekening, accountantscontrole volgens protocol van Amsterdam. De directie legt aan het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid zowel organisatorisch als met betrekking tot de middelen.

In de periode 2017-2020 ontvangt JTSZO een vast subsidie van €160.000 per jaar (exclusief indexatie) uit het Kunstenplan van het Amsterdam Fonds voor de Kunst. Verder ontvangt de school vanaf 2019 een structurele huisvestingsbijdrage Bijlmer Parktheater van €60.863. De school verwacht door haar wijkgerichte aanpak ook in de toekomst een jaarlijkse subsidie van het Stadsdeel Zuidoost te ontvangen. Voor 2019 zijn deze beschikkingen reeds ontvangen op grond hiervan zijn de grondslagen voor de waardering en activa en passiva gebaseerd op veronderstelling van continuïteit van de activiteiten.

Het exploitatieresultaat over het boekjaar 2018 is € 5.025 positief conform begroting. Het resultaat ligt in lijn met de begroting. Alle operationele doelstelling zijn gerealiseerd. De Activiteiten zijn hoger dan begroot als gevolg van een toename aan projecten zoals elk jaar. Daartegenover staat dat de inkomsten uit samenwerkingsprojecten weer gestegen zijn.

Het eigen vermogen van de stichting bedraagt per 21 december 2018 € 69.111.

De Eigen Inkomsten zijn in 2018 gestegen naar € 168.488 (t.o.v.  totale baten € 427.139). Dat was in 2017 € 140.644 (t.o.v. de totale baten  € 427.046). We gaan dus van 33% naar 39,45% eigen inkomsten!

Sponsorinkomsten vallen dit jaar tegen. Helaas heeft het benefiet beduidend minder opgebracht dan verwacht. Het vinden van sponsoren blijft onze aandacht houden, en we zijn in actie gekomen door  expertise in huis te halen in de vorm van een nieuw bestuurslid.

Cyber risk management

Cyberattacks zijn niet meer uit onze samenleving weg te denken. Ook de JTSZO is in 2016 slachtoffer geweest van Ransomware.

In 2017 hebben de penningmeester en de directeur zich uitvoerig laten inlichten over databeveiliging van onze organisaties en de digitale risico’s die we lopen.

De ontwikkelingen in 2018 op ICT gebied zijn de overstap van XS4all naar TransIP voor een betere website beveiliging. 

Transip boodt automatische backups aan en een veiligere web en mailserver. Het SSL-certificaat zorgt voor de versleuteling van (inlog) gegevens en betalingsverkeer die heen en weer gaat tussen de browser van de website bezoekers en de website. Bijkomend voordeel is een hogere positie in Google zoek acties.

Verder zijn wij geheel in de cloud gaan werken van Google G-suite.
Hierbij hebben wij een groter geheugen en database waarbij we volledig op verschillende locaties kunnen werken en informatie kunnen opslaan en doorspelen naar docenten.

De grootste voordelen voor ons zijn: 

– Dat meerdere personen tegelijkertijd aan een document kunnen werken.
– Bestanden automatisch opgeslagen worden.
– Gemakkelijk bestanden intern gedeeld kunnen worden.
– Overal bereikbaar op ons archief en database op de verschillende locaties.
– Mobiel gebruik
– Agenda
– Betere basis voor de mail

AVG Wet

Voor de AVG wet hebben wij onze formulieren aangepast en kunnen ouders en studenten hun gegevens makkelijker bij ons opvragen zodat wij die gemakkelijk kunnen verwijderen uit het systeem mocht daar een verzoek om zijn ingediend.

Tot slot hebben we een protocol zodat we op een juiste manier de nieuwe privacy wetgeving toepassen. 

Vrijkaartenbeleid en toelichting

Bij leerlingen zit in het lesgeld per presentatie twee vrijkaarten om ervoor te zorgen dat er niet één kind zonder eigen publiek speelt.

Bij 12+ leerlingen, waarbij het vaak niet zo vanzelfsprekend is dat er grote aantallen familie, vrienden, en belangstellenden komen kijken naar presentaties en voorstellingen geven we extra vrijkaarten. Dit werkt twee kanten op: vriendjes en vriendinnetjes komen kijken en het gebeurt dan vaak dat deze een volgend seizoen zelf mee gaat doen. We moeten hierbij steeds bedenken dat de draagkracht van velen die ons omringen beperkt is, en dat wij als school ten alle tijden de verbinding met de wijk moeten (zien te) houden.

Tot slot krijgen bestuursleden, alumni, subsidiënten, sponsoren, donateurs en belangrijke gasten uit het netwerk vrijkaarten voor de presentaties. We koesteren deze partijen voor hun inzet. Ze zijn belangrijke ambassadeurs van de school.

Toekomst

Als we kijken naar de huidige stand van zaken, kunnen we niet anders dan concluderen dat de JTSZO een rijke en prachtige waaier aan activiteiten onderneemt. Samenwerkingen met talloze partners, waarbij er telkens wordt ingezet op het bereiken van de grootst mogelijke doelgroepen met kwalitatief hoogstaand aanbod, zijn het resultaat van vele jaren verbindend en open werken. De school hanteert een integrale leerlijn van 2-18 jaar, waarlangs en waaruit verschillende omliggende projecten ontstaan, dan wel zich gemakkelijk aan hechten. Dat de jongeren zelf de inhoud van de voorstellingen maken, heeft grote aantrekkingskracht op de leeftijdsgroep, en maakt ons uniek. Kijkend naar 2019 komt er een jubileumseizoen aan waarin de JTSZO gezamenlijk met het eveneens jubilerende BPT een aantal in het oog springende voorstellingen en feestelijke activiteiten zal ontwikkelen en presenteren. Daarnaast zal er in samenwerking met Stichting Going Social, Stichting Untold en Stichting Helden worden gewerkt aan een concept waarin de Bijlmer op het vlak van talentontwikkeling meer op de kaart wordt gezet. Ook is de Heesterveld Creative Community verder aan het groeien, en hopen wij  de banden met onze partners uit te diepen. In de aanloop naar een nieuw Kunstenplan zien wij de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Het bestuur en de directie wil hierbij dank uitspreken aan iedereen die zich in 2018 heeft ingezet voor St. Jeugdtheaterschool.