20 punten uit 2020

1 JTSZO Lentefestival 2020
2 Corona en online lessen
3 Corona steunmaatregelen
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

In december vorig jaar keken we uit naar het jaar 2020, het jaar waarin JTSZO het twintigjarig jubileum zou vieren. We konden niet weten dat de wereld zo op zijn kop zou staan door het coronavirus. de lessen zijn online geveven, het jubileum is online gevierd en ook de festivals hebben we met veel creativiteit en zorg Coronaproef gehouden. Volgens de kinderen en de ouders zijn wedaar in geslaagd. Met trots presenteren we dit jaarverslag van 2020, 20 jaar JTSZO in 20 punten.

JTSZO Lentefestival LIVE 15 feb  TEKST AANPASSEN, is het doorgegaan?
De artistieke teams vinden het Lentefestival te dicht op het Winterfestival zitten en willen liever zonder leerlingen sparren over de uitwerking van hun concepten. Daar praten we half januari verder over. Het Lentefestival is het 1ste evenement in 2021 en wel op 20 feb. LIVE or On-line that’s the question.We zijn nu aan het sparren over het format. Enerzijds is daar de wens dat de 12+ leerlingen elkaar vaker door het jaar zien en naar elkaar kijken (auditie, winterfestival, lentefestival, zomerfestival) en dat wij ook de ouders betrekken (als ze weten wat er komt, kunnen ze ook meehelpen publiek te enthousiasmeren/werven).
Corona en online lessen
Op 29 feb bereikte het Coronavirus Zuidoost – Kinderdagverblijf CompaNanny Atlas Arena kwam in het nieuws. De eerste corona regels werden ingevoerd: Als je je niet lekker voelt, kom je niet! Was regelmatig handen met water en zeep, niezen en hoesten in de elleboog, wend je af als iemand hoest of niest, gebruik papieren zakdoek

Lockdown 1
Op 14 maart 2020 sloot BPT haar deuren gedwongen door corona maatregelen.
Fysieke lessen waren niet meer mogelijk. Binnen een week werd on-line aanbod geboren, mede dankzij een enorme flexibiliteit van het hele team.

Onder coördinatie van Wieke Hoekstra gingen de 12- docenten online verder met de lessen onder de noemer: Thuisopdrachten. Elke week ontvingen leerlingen binnen de diverse leeftijdsgroepen (2+ en 4+, 6+ en 8+, 10+) een YouTube- link met verschillende thuisopdrachten. Deze opdrachten konden ouders of leerlingen dan weer door middel van beeldmateriaal naar de JTSZO opsturen. Binnen deze opdrachten hebben de docenten de leerlingen geleerd theater te maken vanuit hun eigen huis. Hierbij werd gebruik gemaakt van situaties binnen en rondom het huis.

Naarmate duidelijk werd dat het Zomerfestival van 2020 online plaats moest gaan vinden, hebben de docenten na overleg besloten om de lessen van de 6+, beide 8+ en 10+ groepen via Zoom te gaan geven. Hierdoor konden de docenten via Zoom de opdrachten geven of gedeelten van de presentatie opnemen. De docenten en de leerlingen vonden het fijn om elkaar eindelijk weer te zien. Echter was het gemis van fysiek en live-contact groot en bracht het online lesgeven verschillende uitdagingen met zich mee.

De 2+ en 4+ groepen ontvingen nog steeds elke week een YouTube-link met een Thuisopdracht. Door middel van deze opdrachten en het aangeleverde digitale materiaal van de ouders, werd hier toegewerkt naar een online vriendenboekje. Voor de online eindpresentatie onderzochten de leerlingen van de 6+ groep vanuit de bestaande musical Annie wanneer iemand nou eigenlijk familie van je is en of je hier ook bloedverwant voor moet zijn. De leerlingen van theatermix 8+ van de zaterdag onderzochten wat familie voor hun betekent. Binnen theatermix 8+ op woensdag hebben de leerlingen een presentatie gemaakt over wat de thuis periode met ze deed. Als laatste zijn de leerlingen van theatermix 10+ aan de slag gegaan met de leuke en minder leuke kanten van je familie die binnenshuis plaatsvinden. Binnen deze presentaties hebben de leerlingen zelf materiaal gefilmd en zijn er groepsstukken via Zoom gefilmd. Het online-lesaanbod vergde niet alleen van de docenten en de leerlingen veel creativiteit en aanpassingsvermogen, maar ook van de ouders van de 12- leerlingen. Het was fantastisch om te zien hoe ouders en familieleden zich ook inzette tijdens de online zoom-lessen en thuisopdrachten. Het thema van het jubileumjaar was niet voor niets Familie en het Zomerfestival Online was mede door hun inzet geslaagd.

Om het seizoen feestelijk af te sluiten, heeft de JTSZO voor de 12- groepen nog een laatste fysieke les georganiseerd. Gelukkig was dit vlak voor de zomervakantie weer mogelijk in het Bijlmer Parktheater. Deze lessen werden vormgegeven door middel van een speurtocht door het theater, waarbij de leerlingen in de grote zaal eindigden met een mini-presentatie. Zowel de docenten als leerlingen vonden het ontzettend fijn om elkaar weer live te kunnen zien en gezamenlijk het seizoen af te sluiten.

De 12+ docenten hebben onder coördinatie van Carmen Lamptey wekelijks onder de reguliere lestijden online lessen gegeven. Deze Zoom-tijd bracht voor en nadelen met zich mee. De docenten waren erg blij om de spelers wekelijks te zien en vonden steeds nieuwe manieren om tot ‘theater’ te komen, via het scherm. Echter merkte de docenten ook dat het ingewikkeld kon zijn om de spelers ‘er bij’ te houden. Sommige leerlingen hadden WiFi / Internet problemen, waardoor deze leerlingen de online-lessen met moeite konden volgen. Door het gemis aan fysiek en live contact merkte de docenten dat de spelers (en zij zelf) motivatie en enthousiasme leken te verliezen.

Naarmate de ernst van de situatie rondom Covid-19 steeds duidelijker werd en moest het Zomerfestival 2020 online plaatsvinden. Alle vier de 12+ groepen hebben zeer verschillende presentaties gemaakt die op 13 juni 2020 werden gepresenteerd op Youtube. Doordat er binnen elke groep weer naar een eindproduct werd gewerkt, kwam enthousiasme voorzichtig terug. De XS groep heeft vanuit het verlangen van de groep gewerkt aan een horrorfilm. De S groep heeft vanuit het thema familie een korte film gemaakt, waarin beweging een grote rol speelde. De M groep heeft scherp gekeken naar de mogelijkheden van de camera en perspectieven. Vanuit dit onderzoek hebben zij een film gemaakt in de buurt Zuidoost. In de L groep hebben alle spelers een individueel 1-minute filmpje gemaakt met als vertrekpunt ieders motivatie voor het volgen van theaterlessen. Hieronder is zijn links naar de verschillende online-presentaties te vinden.

LOCKDOWN 2
Op 3 november ging het theater weer dicht, maar onze lessen mochten na intensief overleg met de nieuwe directie van BPT doorgaan. https://jtszo.nl/onze-lessen-gaan-de-komende-weken-gewoon-door/

De theater en studio functie van het gebouw werden gescheiden en omdat onze leerlingen onder 18 jaar zijn mocht dat. Alle Brede School activiteiten in het primair onderwijs stopte wel, er werd wel drie weken doorbetaald, zodat alle docenten wel door betaald werden voor de opdracht. Voor wat betreft onze activiteiten van 18+. ROC Entree was al twee weken gestopt (ook hier liep betaling drie weken door). Bij ROC op maat gingen we op school les geven. Onze opdracht vanuit de gemeente om een voorstelling over migrantenverhalen te maken kon doorgaan in Heesterveld omdat de makers en spelers betaald werden en dus onder de noemer professionals vielen.

Lockdown 3|
Op 15 december weer een lockdown…. verder beschrijven

Corona Steunmaatregelen
Op 13 maart kregen we bericht van onze Cultuurwethouder Touria Meliani dat onze subsidies gewoon door zouden lopen en dat er flexibel om zou worden gegaan met de prestatie-eisen. Hierdoor hebben we dit hele jaar al onze mensen kunnen betalen conform opdrachtbevestigingen.

 

We hebben een prognose gemaakt voor gemiste gelden. Hiervoor mochten we indienen. Hier hebben we vanaf gezien omdat er beperkt middelen waren en andere instellingen het harder nodig hadden dan wij.

Er is een vervanging app aangemaakt waardoor – bij Corona uitval – de vervanging van een leien dakje ging. Ik denk dat in al die tijd we 2 keer een les hebben afgezegd.